عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد:

اگر تعاملی عمل نمی‌کردیم، دودش به چشم مردم می‌رفت


4 بهمن 1399 - 17:00
c0e227e4b2
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تنها راه فعالیت در این شهر تعامل با طیف‌های مختلف است و اگر می‌خواستیم به شیوه‌ای غیر از تعامل عمل کنیم، دود آن به چشم مردم می‌رفت.

به گزارش مشهد فوری، سیدمحسن حسینی‌پویا با بیان اینکه در شهر مشهد دیدگاه‌های مختلف، متعدد و حتی متضاد وجود دارد و تنها راه فعالیت در این شهر تعامل با دیدگاه‌ها و طیف‌های مختلف است، اظهار کرد: واقعیت شهر مشهد این است که در آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، بنابراین در مدت فعالیت در شورای اسلامی شهر مشهد به هیچ وجه شیوه تقابل را مناسب ندانستیم، بلکه شیوه تعامل را پیگیری کردیم و معتقدم این شیوه جواب داده است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: اگر می‌خواستیم به شیوه‌ای غیر از تعامل عمل کنیم، دود آن به چشم مردم می‌رفت و از اهدافی که داشتیم نیز عقب می‌ماندیم. به همین جهت شیوه تعامل، گفت‌وگو و مدارا را پیش گرفتیم و این شیوه فضا را بهتر کرد.

وی تصریح کرد: شیوه تعامل موجب شد بسیاری از کارهایی که مدنظر ما بود توسط طیف رقیبان ما هم مورد استقبال گرفته و توسط آن‌ها به اجرا درآید. اکنون هم باید فضای تعامل را همچنان ادامه دهیم و در آینده هم هر دیدگاهی که بخواهد روی کار بیاید ناچار است که فضای تعامل را ادامه دهد، چون در مشهد به غیر از تعامل هیچ چیز دیگری جواب نمی‌دهد.

حسینی‌پویا با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شورا در سال‌های اخیر، عنوان کرد: حوزه فرهنگی را مقداری وسیع می‌بینم، یعنی بسیاری از کارهایی که ما در کمیسیون حقوقی و بقیه کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد انجام داده‌ایم، بُعد فرهنگی نیز داشته است. برای نمونه می‌توانم به منشور حقوق شهرنشینی اشاره کنم که ابعاد فرهنگی بالایی داشته است و یا کارهایی که در حوزه کتاب انجام می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه تفاوت‌های ظاهری و باطنی میان زمان کنونی و دوره‌های قبل قابل توجه است، خاطرنشان کرد: معتقدم می‌توانیم نمره قبولی را بگیریم. شاید کارهای بهتری می‌توانست صورت گیرد، اما با توجه به واقعیات و اقتضائاتی که در شهر مشهد وجود دارد، همین مقدار هم قابل توجه است.

حسینی‌پویا اضافه کرد: در تابلوهایی که در سطح شهر وجود دارد، به جای تصاویری که ترس، دلهره و ابهام به مردم القاء کند، تصاویر خیرین، واقفان، افرادی که برای مردم ایجاد اشتغال می‌کنند را به نمایش گذاشته‌ایم و به سرمایه‌گذاران و افرادی که کسب‌وکار ایجاد می‌کنند احترام گذاشته‌ایم و این موارد جزء تغییرات فرهنگی است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: مداخله مستقیم در فرهنگ مردم کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نه شهرداری. با این وجود بیش از ۷۰ درصد کارهای شهرداری اثرات فرهنگی دارد، یعنی فعالیت‌های شهرداری به صورت غیر مستقیم بر فرهنگ‌ تاثیرگذار است. شاید اساسا جزء وظایف ذاتی شهرداری نباشد که بخواهد فرهنگ‌سرایی ایجاد کند و فرهنگ مردم را تغییر دهد، اما همین که پارک بسازد، فضای گفت‌وگو و فضای تبادل بین شهروندان را ایجاد کند خود بزرگ‌ترین کار فرهنگی است و با نگاه به همین کارهای کالبدی فرهنگی می‌توان گفت که کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: البته در حوزه فرهنگ‌سراها با توجه به اینکه باید تغییرات بنیادینی صورت می‌گرفت، سرعت را مناسب ندیدم. به ویژه که حیطه مدیران معاونت فرهنگی شهرداری به جهات متعدد -که برخی از آن اجباری و برخی غیر اجباری بود- دچار تغییرات اساسی شد، سیاست منسجم فرهنگی وجود ندشت و این انتقاد را خود ما هم به این حیطه داریم.

حسینی‌پویا با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی که تا پایان فعالیت دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد انجام خواهد شد، گفت: کارهایی که به لحاظ تصمیم‌گیری داشته‌ایم، انجام شده است و اکنون باید آن ها را تثبیت کنیم آثار آن بلندمدت باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تنها راه فعالیت در این شهر تعامل با طیف‌های مختلف است و اگر می‌خواستیم به شیوه‌ای غیر از تعامل عمل کنیم، دود آن به چشم مردم می‌رفت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c0e227e4b2
4 بهمن 1399 - 17:00

به گزارش مشهد فوری، سیدمحسن حسینی‌پویا با بیان اینکه در شهر مشهد دیدگاه‌های مختلف، متعدد و حتی متضاد وجود دارد و تنها راه فعالیت در این شهر تعامل با دیدگاه‌ها و طیف‌های مختلف است، اظهار کرد: واقعیت شهر مشهد این است که در آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، بنابراین در مدت فعالیت در شورای اسلامی شهر مشهد به هیچ وجه شیوه تقابل را مناسب ندانستیم، بلکه شیوه تعامل را پیگیری کردیم و معتقدم این شیوه جواب داده است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: اگر می‌خواستیم به شیوه‌ای غیر از تعامل عمل کنیم، دود آن به چشم مردم می‌رفت و از اهدافی که داشتیم نیز عقب می‌ماندیم. به همین جهت شیوه تعامل، گفت‌وگو و مدارا را پیش گرفتیم و این شیوه فضا را بهتر کرد.

وی تصریح کرد: شیوه تعامل موجب شد بسیاری از کارهایی که مدنظر ما بود توسط طیف رقیبان ما هم مورد استقبال گرفته و توسط آن‌ها به اجرا درآید. اکنون هم باید فضای تعامل را همچنان ادامه دهیم و در آینده هم هر دیدگاهی که بخواهد روی کار بیاید ناچار است که فضای تعامل را ادامه دهد، چون در مشهد به غیر از تعامل هیچ چیز دیگری جواب نمی‌دهد.

حسینی‌پویا با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی شورا در سال‌های اخیر، عنوان کرد: حوزه فرهنگی را مقداری وسیع می‌بینم، یعنی بسیاری از کارهایی که ما در کمیسیون حقوقی و بقیه کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر مشهد انجام داده‌ایم، بُعد فرهنگی نیز داشته است. برای نمونه می‌توانم به منشور حقوق شهرنشینی اشاره کنم که ابعاد فرهنگی بالایی داشته است و یا کارهایی که در حوزه کتاب انجام می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه تفاوت‌های ظاهری و باطنی میان زمان کنونی و دوره‌های قبل قابل توجه است، خاطرنشان کرد: معتقدم می‌توانیم نمره قبولی را بگیریم. شاید کارهای بهتری می‌توانست صورت گیرد، اما با توجه به واقعیات و اقتضائاتی که در شهر مشهد وجود دارد، همین مقدار هم قابل توجه است.

حسینی‌پویا اضافه کرد: در تابلوهایی که در سطح شهر وجود دارد، به جای تصاویری که ترس، دلهره و ابهام به مردم القاء کند، تصاویر خیرین، واقفان، افرادی که برای مردم ایجاد اشتغال می‌کنند را به نمایش گذاشته‌ایم و به سرمایه‌گذاران و افرادی که کسب‌وکار ایجاد می‌کنند احترام گذاشته‌ایم و این موارد جزء تغییرات فرهنگی است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: مداخله مستقیم در فرهنگ مردم کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نه شهرداری. با این وجود بیش از ۷۰ درصد کارهای شهرداری اثرات فرهنگی دارد، یعنی فعالیت‌های شهرداری به صورت غیر مستقیم بر فرهنگ‌ تاثیرگذار است. شاید اساسا جزء وظایف ذاتی شهرداری نباشد که بخواهد فرهنگ‌سرایی ایجاد کند و فرهنگ مردم را تغییر دهد، اما همین که پارک بسازد، فضای گفت‌وگو و فضای تبادل بین شهروندان را ایجاد کند خود بزرگ‌ترین کار فرهنگی است و با نگاه به همین کارهای کالبدی فرهنگی می‌توان گفت که کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: البته در حوزه فرهنگ‌سراها با توجه به اینکه باید تغییرات بنیادینی صورت می‌گرفت، سرعت را مناسب ندیدم. به ویژه که حیطه مدیران معاونت فرهنگی شهرداری به جهات متعدد -که برخی از آن اجباری و برخی غیر اجباری بود- دچار تغییرات اساسی شد، سیاست منسجم فرهنگی وجود ندشت و این انتقاد را خود ما هم به این حیطه داریم.

حسینی‌پویا با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی که تا پایان فعالیت دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد انجام خواهد شد، گفت: کارهایی که به لحاظ تصمیم‌گیری داشته‌ایم، انجام شده است و اکنون باید آن ها را تثبیت کنیم آثار آن بلندمدت باشد.

منبع: ایسنا

318

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان