الف

رییس شورای شهرستان مشهد:

نیمه تعطیل شدن کسب و کارها منطقی‌تر است


12 آذر 1399 - 20:33
7b906b8f36
رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: نیمه تعطیل شدن کسب و کارها در مشهد به جای تعطیلی مطلق، منطقی، قابل قبول و امکان پذیرتر است.

به گزارش مشهد فوری، شهناز رمارم اظهار کرد: نیمه تعطیل شدن کسب و کارها در مشهد به جای تعطیلی مطلق، منطقی، قابل قبول و امکان پذیرتر است.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: البته معتقدیم تعطیلی مدارس و دورکاری در مراکز آموزشی و ادارات باید همچنان ادامه داشته باشد و در این راستا از ابزارهای مجازی به خوبی استفاده شود.

وی ادامه داد: در شهر مشهد به عنوان یک شهر قرمز از نظر شیوع کرونا، بسیاری از مغازه ها به بهانه عرضه ارزاق و خوراکی باز هستند، بسیاری به درستی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و برخی واحدهای صنفی در گروه های شغلی ۲، سه و چهار نیز یا باز هستند و یا کره‌کره ها را تا نیمه بالا زده‌اند و فعالیت می‌کنند، لذا می‌توان گفت تاکنون ممنوعیت کامل فعالیت اصناف در این گروه‌ها به درستی رعایت نشده است.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: بسیاری از مردم و کسب و کارها در مشهد وابسته به درآمد روزانه هستند و کسبه خرد، چک، تعهد و سررسید بدهی دارند و نمی‌توانند در خانه بمانند و در نهایت شرمنده خانواده هایشان شوند، مواد اولیه زندگی باید تامین شود.

وی افزود: نمی‌توان همه را تعطیل کرد و از طرف دیگر حمایت جدی از اقتصادهای خرد نداشت، دلیل بازگشایی اصناف غیرضروری در کلانشهر مشهد به این خاطر است که زندگی کسبه نمی چرخد. مردم خطر کرونا را بیخ گوششان احساس کرده و اهمیت آن را فهمیده‌اند و باید درک متقابلی در خصوص محدودیتها بین مردم و تصمیم‌گیران ایجاد شود.

رمارم ادامه داد: اگر در برخی کشورها محدودیت مطلق اعمال می شود، مطابق قوانین مردم را با دادن بسته های حمایتی کامل در منازل حمایت می‌کنند، اما در کشور ما اگر دولت توان مالی برای ارائه حمایت مالی از کسب و کارهای تعطیل را ندارد دستکم نحوه اعمال محدودیت‌ها را منعطف کند.

وی با انتقاد از تعطیلی کامل فعالیت‌های ورزشی گفت: بسیاری از خانواده‌ها این روزها در خانه مانده‌اند، تعطیلی اماکن ورزشی و کم تحرکی خانوارها عامل بیماری یا حتی بستری افراد به دلیل کم تحرکی می‌شود.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: باید اولویت اصلی در دوران شیوع کرونا، آموزش مردم باشد نه تعطیلی مطلق کسب و کارها، ممکن است کرونا سال‌های سال در کنار ما باقی بماند لذا آموزش مسائل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باید به عنوان یک اولویت جایگزین تعطیلی مطلق اصناف شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود تعطیل شدن اصناف از ساعت ۱۸ جایگزین تعطیلی کامل اصناف در گروه های سه گانه شود چرا که فعالیت نیمه تعطیل برای این گروه از اصناف قابل پذیرش است و از تعطیلی ۱۰۰ درصد صدمه بسیار می‌بینند.

رمارم گفت: باید توجه داشت در این فصل از سال بیش از ۶۰ درصد کسبه شب‌ها پس از ساعت ۱۹ تعطیل می‌کنند لذا اگر در نحوه اعمال تعطیلی‌ها قدری با مردم و کسبه همراهی شود، همکاری بیشتر آنان با طرح‌های محدودیتی کرونا بیشتر خواهد شد.

وی شمار واحدهای صنفی دارای پروانه فعالیت در شهرستان مشهد را حدود ۱۱۵ هزار واحد عنوان کرد و افزود: بر اساس آمار غیررسمی حدود ۱۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز کسب نیز در مشهد فعالیت دارند که بیشتر آنها بنگاه‌های معاملات املاک هستند.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد ادامه داد: با اجرای محدودیت‌های آذر ماه برای گروه های شغلی ۲، سه و چهار در عمل ۱۰۰ هزار واحد صنفی در این شهرستان تعطیل شده و اقتصاد این تعداد خانوار در مشهد تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی گفت: در صورت تصویب فعالیت اصناف غیرضروری تا ساعت ۱۸ معتقدم همه واحدهای صنفی شیوه نامه ها را رعایت کرده و از تعطیلی‌ها پیروی می‌کنند.

شهرستان ۳.۵ میلیون نفری مشهد با ۹ هزار و ۸۱ کیلومترمربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی، احمدآباد، رضویه، ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستا دارد.

کلانشهر مشهد با مساحت ۳۵۰ کیلومترمربع و سه میلیون نفر جمعیت در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: نیمه تعطیل شدن کسب و کارها در مشهد به جای تعطیلی مطلق، منطقی، قابل قبول و امکان پذیرتر است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

7b906b8f36
12 آذر 1399 - 20:33

به گزارش مشهد فوری، شهناز رمارم اظهار کرد: نیمه تعطیل شدن کسب و کارها در مشهد به جای تعطیلی مطلق، منطقی، قابل قبول و امکان پذیرتر است.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: البته معتقدیم تعطیلی مدارس و دورکاری در مراکز آموزشی و ادارات باید همچنان ادامه داشته باشد و در این راستا از ابزارهای مجازی به خوبی استفاده شود.

وی ادامه داد: در شهر مشهد به عنوان یک شهر قرمز از نظر شیوع کرونا، بسیاری از مغازه ها به بهانه عرضه ارزاق و خوراکی باز هستند، بسیاری به درستی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و برخی واحدهای صنفی در گروه های شغلی ۲، سه و چهار نیز یا باز هستند و یا کره‌کره ها را تا نیمه بالا زده‌اند و فعالیت می‌کنند، لذا می‌توان گفت تاکنون ممنوعیت کامل فعالیت اصناف در این گروه‌ها به درستی رعایت نشده است.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: بسیاری از مردم و کسب و کارها در مشهد وابسته به درآمد روزانه هستند و کسبه خرد، چک، تعهد و سررسید بدهی دارند و نمی‌توانند در خانه بمانند و در نهایت شرمنده خانواده هایشان شوند، مواد اولیه زندگی باید تامین شود.

وی افزود: نمی‌توان همه را تعطیل کرد و از طرف دیگر حمایت جدی از اقتصادهای خرد نداشت، دلیل بازگشایی اصناف غیرضروری در کلانشهر مشهد به این خاطر است که زندگی کسبه نمی چرخد. مردم خطر کرونا را بیخ گوششان احساس کرده و اهمیت آن را فهمیده‌اند و باید درک متقابلی در خصوص محدودیتها بین مردم و تصمیم‌گیران ایجاد شود.

رمارم ادامه داد: اگر در برخی کشورها محدودیت مطلق اعمال می شود، مطابق قوانین مردم را با دادن بسته های حمایتی کامل در منازل حمایت می‌کنند، اما در کشور ما اگر دولت توان مالی برای ارائه حمایت مالی از کسب و کارهای تعطیل را ندارد دستکم نحوه اعمال محدودیت‌ها را منعطف کند.

وی با انتقاد از تعطیلی کامل فعالیت‌های ورزشی گفت: بسیاری از خانواده‌ها این روزها در خانه مانده‌اند، تعطیلی اماکن ورزشی و کم تحرکی خانوارها عامل بیماری یا حتی بستری افراد به دلیل کم تحرکی می‌شود.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد افزود: باید اولویت اصلی در دوران شیوع کرونا، آموزش مردم باشد نه تعطیلی مطلق کسب و کارها، ممکن است کرونا سال‌های سال در کنار ما باقی بماند لذا آموزش مسائل بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باید به عنوان یک اولویت جایگزین تعطیلی مطلق اصناف شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود تعطیل شدن اصناف از ساعت ۱۸ جایگزین تعطیلی کامل اصناف در گروه های سه گانه شود چرا که فعالیت نیمه تعطیل برای این گروه از اصناف قابل پذیرش است و از تعطیلی ۱۰۰ درصد صدمه بسیار می‌بینند.

رمارم گفت: باید توجه داشت در این فصل از سال بیش از ۶۰ درصد کسبه شب‌ها پس از ساعت ۱۹ تعطیل می‌کنند لذا اگر در نحوه اعمال تعطیلی‌ها قدری با مردم و کسبه همراهی شود، همکاری بیشتر آنان با طرح‌های محدودیتی کرونا بیشتر خواهد شد.

وی شمار واحدهای صنفی دارای پروانه فعالیت در شهرستان مشهد را حدود ۱۱۵ هزار واحد عنوان کرد و افزود: بر اساس آمار غیررسمی حدود ۱۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز کسب نیز در مشهد فعالیت دارند که بیشتر آنها بنگاه‌های معاملات املاک هستند.

رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد ادامه داد: با اجرای محدودیت‌های آذر ماه برای گروه های شغلی ۲، سه و چهار در عمل ۱۰۰ هزار واحد صنفی در این شهرستان تعطیل شده و اقتصاد این تعداد خانوار در مشهد تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی گفت: در صورت تصویب فعالیت اصناف غیرضروری تا ساعت ۱۸ معتقدم همه واحدهای صنفی شیوه نامه ها را رعایت کرده و از تعطیلی‌ها پیروی می‌کنند.

شهرستان ۳.۵ میلیون نفری مشهد با ۹ هزار و ۸۱ کیلومترمربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی، احمدآباد، رضویه، ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستا دارد.

کلانشهر مشهد با مساحت ۳۵۰ کیلومترمربع و سه میلیون نفر جمعیت در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.

منبع: ایرنا

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان