خراسان رضوی مشکلی در تولید گوشت مرغ ندارد


8 آذر 1399 - 20:31
273a2b792c
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هیچگونه مشکلی از نظر تامین و تولید گوشت مرغ در این استان وجود ندارد.

به گزارش مشهد فوری، محمدرضا اورانی اظهار کرد: هیچگونه مشکلی از نظر تامین و تولید گوشت مرغ در این استان وجود ندارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: کاهش جوجه‌ریزی در مهر ماه موجب کمبود مرغ در استانهای دیگر کشور از جمله تهران شد و افزایش قیمت آن در پایتخت موجب ترغیب تولیدکنندگان به ارسال مرغ تولیدی خراسان رضوی به تهران شد که این امر قیمت مرغ در این استان را نیز افزایش داد.

وی ادامه داد: به منظور مدیریت این وضعیت، براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، خروج مرغ زنده، گوشت مرغ و گوشت قطعه بندی شده مرغ از این استان ممنوع شد. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: همچنین مقرر شد تمامی ۱۲۷ واحد مرغداری استان متناسب با ۳۰ تا ۳۵ درصد نهاده دریافتی اقدام به عرضه مرغ با نرخ مصوب نمایند که در این راستا از ۱۰ آذر ماه جاری این مرغ‌ها در بازار توزیع خواهد شد. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی جهاد کشاورزی و بقیه از بازار آزاد تامین می‌شود، افزود: به همین دلیل عرضه مرغ به نرخ مصوب کیلویی ۲۴ هزار ریال در صورت تامین ۱۰۰ درصد نهاده از سوی جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

اورانی ادامه داد: استان خراسان رضوی جزو معدود استانهای قطب تولید مواد پروتئینی است و دارای مازاد تولید در زمینه این مواد از جمله گوشت مرغ است.

وی گفت: مردم نگران نباشند زیرا کمبود و گرانی مرغ مقطعی است و شهروندان از دهم آذر ماه می‌توانند مرغ را به قیمت مناسب خریداری کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: از اول فروردین تا ۳۰ آبان ماه سال گذشته، ۵۹ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۶۹ قطعه جوجه ریزی در استان انجام شد که با احتساب هر قطعه به میزان ۱.۹ کیلوگرم، در این مدت ۱۱۲ هزار و ۳۶۱ تن جوجه ریزی طی هشت ماه انجام شد که به طور متوسط روزانه ۴۵۶ تن جوجه ریزی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که در هشت ماه امسال ۵۲ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۳۷۲ قطعه جوجه ریزی به میزان ۹۹ هزار و ۴۵ تن در این استان انجام شد که به طور متوسط روزانه ۴۰۲ تن جوجه ریزی انجام شده است که گرچه کاهش داشته اما باید توجه داشت این استان امسال میزبانی مسافران و گردشگران را همانند سال گذشته نداشته است.

اورانی با بیان اینکه فرایند توزیع نهاده دامی دارای اشکالاتی است که باید رفع شود گفت: در صورتی که قیمت نهاده و واردات آن آزاد شود می‌توان با سه روش از مردم و مصرف کنندگان حمایت کرد.

وی افزود: در روش نخست مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را می‌توان در قالب کارت مواد پروتئینی در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار داد تا از این اقشار حمایت شود.

رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در دومین روش تولید مرغ با نهاده آزاد هر کیلو ۳۵۰ تا ۴۰ هزار ریال خواهد شد و با توجه به اینکه مصرف روزانه خراسان رضوی ۴۲۰ تن گوشت مرغ است، دولت می‌تواند با خرید مرغ از مرغداران این محصول را به قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار ریال در بازار عرضه کند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.

وی گفت: در سومین روش همانند سایر کشورها دولت می‌تواند با اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور وارد مذاکره شود و با شرط تامین روزانه ۲.۵ میلیون تن مرغ گوشتی مصرفی کشوربه ازای کیلویی ۲۵۰ هزار ریال، اجازه صادرات مازاد تولید را به خارج از کشور بدهد تا به این روش هم صادرات و هم تولید داخل به پایداری برسد.

اورانی افزود: به این ترتیب ضرری که تولیدکننده در عرضه مرغ در داخل متحمل می‌شود با سود حاصل از صادرات جبران می‌گردد.

وی ادامه داد: بهترین راه اعتماد به تشکلهای ملی توام با نظارت کامل است زیرا این وضعیت باید با همکاری بخش خصوصی مدیریت و حل شود.

استان ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی دارای هزار و ۴۰۰ واحد تولیدکننده مرغ گوشتی با ظرفیت تولید هر دوره ۲۶ میلیون قطعه است.

روزانه ۴۲۰ تن گوشت مرغ در خراسان رضوی مصرف می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: هیچگونه مشکلی از نظر تامین و تولید گوشت مرغ در این استان وجود ندارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

273a2b792c
8 آذر 1399 - 20:31

به گزارش مشهد فوری، محمدرضا اورانی اظهار کرد: هیچگونه مشکلی از نظر تامین و تولید گوشت مرغ در این استان وجود ندارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: کاهش جوجه‌ریزی در مهر ماه موجب کمبود مرغ در استانهای دیگر کشور از جمله تهران شد و افزایش قیمت آن در پایتخت موجب ترغیب تولیدکنندگان به ارسال مرغ تولیدی خراسان رضوی به تهران شد که این امر قیمت مرغ در این استان را نیز افزایش داد.

وی ادامه داد: به منظور مدیریت این وضعیت، براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، خروج مرغ زنده، گوشت مرغ و گوشت قطعه بندی شده مرغ از این استان ممنوع شد. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: همچنین مقرر شد تمامی ۱۲۷ واحد مرغداری استان متناسب با ۳۰ تا ۳۵ درصد نهاده دریافتی اقدام به عرضه مرغ با نرخ مصوب نمایند که در این راستا از ۱۰ آذر ماه جاری این مرغ‌ها در بازار توزیع خواهد شد. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی جهاد کشاورزی و بقیه از بازار آزاد تامین می‌شود، افزود: به همین دلیل عرضه مرغ به نرخ مصوب کیلویی ۲۴ هزار ریال در صورت تامین ۱۰۰ درصد نهاده از سوی جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

اورانی ادامه داد: استان خراسان رضوی جزو معدود استانهای قطب تولید مواد پروتئینی است و دارای مازاد تولید در زمینه این مواد از جمله گوشت مرغ است.

وی گفت: مردم نگران نباشند زیرا کمبود و گرانی مرغ مقطعی است و شهروندان از دهم آذر ماه می‌توانند مرغ را به قیمت مناسب خریداری کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: از اول فروردین تا ۳۰ آبان ماه سال گذشته، ۵۹ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۶۹ قطعه جوجه ریزی در استان انجام شد که با احتساب هر قطعه به میزان ۱.۹ کیلوگرم، در این مدت ۱۱۲ هزار و ۳۶۱ تن جوجه ریزی طی هشت ماه انجام شد که به طور متوسط روزانه ۴۵۶ تن جوجه ریزی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که در هشت ماه امسال ۵۲ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۳۷۲ قطعه جوجه ریزی به میزان ۹۹ هزار و ۴۵ تن در این استان انجام شد که به طور متوسط روزانه ۴۰۲ تن جوجه ریزی انجام شده است که گرچه کاهش داشته اما باید توجه داشت این استان امسال میزبانی مسافران و گردشگران را همانند سال گذشته نداشته است.

اورانی با بیان اینکه فرایند توزیع نهاده دامی دارای اشکالاتی است که باید رفع شود گفت: در صورتی که قیمت نهاده و واردات آن آزاد شود می‌توان با سه روش از مردم و مصرف کنندگان حمایت کرد.

وی افزود: در روش نخست مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را می‌توان در قالب کارت مواد پروتئینی در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار داد تا از این اقشار حمایت شود.

رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در دومین روش تولید مرغ با نهاده آزاد هر کیلو ۳۵۰ تا ۴۰ هزار ریال خواهد شد و با توجه به اینکه مصرف روزانه خراسان رضوی ۴۲۰ تن گوشت مرغ است، دولت می‌تواند با خرید مرغ از مرغداران این محصول را به قیمت کیلویی ۲۵۰ هزار ریال در بازار عرضه کند تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.

وی گفت: در سومین روش همانند سایر کشورها دولت می‌تواند با اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور وارد مذاکره شود و با شرط تامین روزانه ۲.۵ میلیون تن مرغ گوشتی مصرفی کشوربه ازای کیلویی ۲۵۰ هزار ریال، اجازه صادرات مازاد تولید را به خارج از کشور بدهد تا به این روش هم صادرات و هم تولید داخل به پایداری برسد.

اورانی افزود: به این ترتیب ضرری که تولیدکننده در عرضه مرغ در داخل متحمل می‌شود با سود حاصل از صادرات جبران می‌گردد.

وی ادامه داد: بهترین راه اعتماد به تشکلهای ملی توام با نظارت کامل است زیرا این وضعیت باید با همکاری بخش خصوصی مدیریت و حل شود.

استان ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی دارای هزار و ۴۰۰ واحد تولیدکننده مرغ گوشتی با ظرفیت تولید هر دوره ۲۶ میلیون قطعه است.

روزانه ۴۲۰ تن گوشت مرغ در خراسان رضوی مصرف می‌شود.

منبع: ایرنا

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان