رفع مشکلات ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری خراسان رضوی


4 آذر 1399 - 20:46
d3fd2b9bd5
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: مشکلات ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری معینهای اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستانهای مشهد و کلات در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و تصمیمات لازم برای برطرف شدن آنها اتخاذ شد.

به گزارش مشهد فوری، علی رسولیان عصر دوشنبه اظهار کرد: مشکلات ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری معین‌های اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان‌های مشهد و کلات در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و تصمیمات لازم برای برطرف شدن آنها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: مشکلات این طرح‌ها مربوط به دریافت مجوز تولید پوشاک، صادرات محصولات مازاد به خارج از کشور، عدم پاسخ به کاربری اراضی و ارایه در کارگروه امور زیربنایی استان، تامین مواد اولیه، تامین منابع مالی، انشعابات برق و گاز، عدم پاسخگویی به استعلامات و عدم هماهنگی بین دو دستگاه اجرایی بود.

وی اضافه کرد: زمینه تولید این طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه پوشاک، ژل آتش زا، کارتن، پروفیل آلومینیوم، محصولات چرمی، دامداری، پرورش ماهی، موتور و گیربکس آسانسور و نیز محصولات غذایی است که پس از بررسی مشکلات این طرح‌ها که در چارچوب الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استان تعریف شده است با حضور متولیان دستگاه‌های اجرایی مربوطه تصمیمات لازم برای حل آنها و تسریع در اجرای طرح‌ها گرفته شد.

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان مشهد نیز در این نشست گفت: این شرکت به عنوان معین اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی سه اقدام اصلی در مناطق روستایی شامل تاسیس، تثبیت و توسعه کسب و کارها را مدنظر قرار داده است.

عباسعلی بادیانی افزود: از شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون معین اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی موفق به ایجاد ۲۴ مرکز توانمندسازی شغلی بانوان با سرمایه‌گذاری ۴۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال و پیش بینی اشتغال برای ۳۴۶ نفر با احتساب سرانه ۱۴۰ میلیون ریال برای هر نفر راه‌اندازی کرده است.

وی ادامه داد: طرح‌های سرمایه‌گذاری روستایی که توسط معین اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی اجرا شده است شامل ۵۳ طرح تولیدی با سرمایه گذاری ۹ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال و پیش بینی اشتغال برای ۱۱ هزار و ۱۱۴ نفر است.

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان مشهد گفت: از جمله نتایج اجرای این طرح‌ها حمایت از توسعه ۱۱۰ کسب و کار صنایع دستی و حمایت از ایجاد ۱۰ واحد گردشگری و صنایع وابسته در روستای بابارمضان است.

بادیانی افزود: در مجموع، سرمایه گذاران ۷۷ طرح تولیدی با شرکت تعاونی دهیاری‌های شرق بخش مرکزی شهرستان مشهد تفاهم نامه منعقد کردند که از این تعداد مشکلات اجرای ۶۶ طرح در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری شده و امروز ۱۲ طرح از این تعداد مورد بررسی قرار گرفت.

بخش مرکزی مشهد شامل یک شهر و ۶ دهستان است که بیشتر روستاهای این دهستان‌ها ساکنان حاشیه شهر مشهد به شمار می‌روند.

شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی مشهد یکی از معین‌های اقتصادی طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی خراسان رضوی است که مسوولیت توانمندسازی ساکنان منطقه سه شهر مشهد شامل روستاهای بخش مرکزی با اولویت دهستان‌های شرقی، همچنین بخش‌های زاوین و مرکزی شهرستان کلات با اولویت دهستان‌های "پساکوه" و "هزار مسجد" را برعهده گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: مشکلات ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری معینهای اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستانهای مشهد و کلات در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و تصمیمات لازم برای برطرف شدن آنها اتخاذ شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

d3fd2b9bd5
4 آذر 1399 - 20:46

به گزارش مشهد فوری، علی رسولیان عصر دوشنبه اظهار کرد: مشکلات ۱۲ طرح سرمایه‌گذاری معین‌های اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان‌های مشهد و کلات در قالب کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و تصمیمات لازم برای برطرف شدن آنها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: مشکلات این طرح‌ها مربوط به دریافت مجوز تولید پوشاک، صادرات محصولات مازاد به خارج از کشور، عدم پاسخ به کاربری اراضی و ارایه در کارگروه امور زیربنایی استان، تامین مواد اولیه، تامین منابع مالی، انشعابات برق و گاز، عدم پاسخگویی به استعلامات و عدم هماهنگی بین دو دستگاه اجرایی بود.

وی اضافه کرد: زمینه تولید این طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه پوشاک، ژل آتش زا، کارتن، پروفیل آلومینیوم، محصولات چرمی، دامداری، پرورش ماهی، موتور و گیربکس آسانسور و نیز محصولات غذایی است که پس از بررسی مشکلات این طرح‌ها که در چارچوب الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استان تعریف شده است با حضور متولیان دستگاه‌های اجرایی مربوطه تصمیمات لازم برای حل آنها و تسریع در اجرای طرح‌ها گرفته شد.

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان مشهد نیز در این نشست گفت: این شرکت به عنوان معین اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی سه اقدام اصلی در مناطق روستایی شامل تاسیس، تثبیت و توسعه کسب و کارها را مدنظر قرار داده است.

عباسعلی بادیانی افزود: از شهریور ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون معین اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی موفق به ایجاد ۲۴ مرکز توانمندسازی شغلی بانوان با سرمایه‌گذاری ۴۸ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال و پیش بینی اشتغال برای ۳۴۶ نفر با احتساب سرانه ۱۴۰ میلیون ریال برای هر نفر راه‌اندازی کرده است.

وی ادامه داد: طرح‌های سرمایه‌گذاری روستایی که توسط معین اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی اجرا شده است شامل ۵۳ طرح تولیدی با سرمایه گذاری ۹ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال و پیش بینی اشتغال برای ۱۱ هزار و ۱۱۴ نفر است.

مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان مشهد گفت: از جمله نتایج اجرای این طرح‌ها حمایت از توسعه ۱۱۰ کسب و کار صنایع دستی و حمایت از ایجاد ۱۰ واحد گردشگری و صنایع وابسته در روستای بابارمضان است.

بادیانی افزود: در مجموع، سرمایه گذاران ۷۷ طرح تولیدی با شرکت تعاونی دهیاری‌های شرق بخش مرکزی شهرستان مشهد تفاهم نامه منعقد کردند که از این تعداد مشکلات اجرای ۶۶ طرح در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پیگیری شده و امروز ۱۲ طرح از این تعداد مورد بررسی قرار گرفت.

بخش مرکزی مشهد شامل یک شهر و ۶ دهستان است که بیشتر روستاهای این دهستان‌ها ساکنان حاشیه شهر مشهد به شمار می‌روند.

شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش مرکزی مشهد یکی از معین‌های اقتصادی طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی خراسان رضوی است که مسوولیت توانمندسازی ساکنان منطقه سه شهر مشهد شامل روستاهای بخش مرکزی با اولویت دهستان‌های شرقی، همچنین بخش‌های زاوین و مرکزی شهرستان کلات با اولویت دهستان‌های "پساکوه" و "هزار مسجد" را برعهده گرفته است.

منبع: ایرنا

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان