حوزه نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری مشهد اتفاق بندرعباس را تکرار نکند


1 آذر 1399 - 17:30
8ee0102dd5
رئیس شورای شهر مشهد گفت: به حوزه نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری مشهد و پلیس ساختمان توصیه جدی می‌کنم که به هیچ‌وجه نباید شاهد چنین اتفاقاتی در شهر مشهد باشیم.

به گزارش مشهدفوری، محمدرضا حیدری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

"تأخیر وزارت راه و شهرسازی در تهیه طرح‌های مربوط به حریم شهرها، بی‌توجهی طرح‌های تفصیلی به مقوله مسکن اقشار آسیب‌پذیر، تکلیف قانونی شهرداری‌ها برای حفاظت و مراقبت از اراضی خارج از محدوده و جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه و ایجاد و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها، مهاجرت از روستا به شهرها و از سوی دیگر نیاز اقشار کم‌درآمد به مسکن، شرایط نابهنجاری را در حاشیه شهرها ایجاد کرده است.

آنچه اخیراً در بندرعباس رخ داد، اتفاق تلخ و ناگواری است که موجب رنجش خاطر همگان شده است. به حوزه نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری مشهد و پلیس ساختمان توصیه جدی می‌کنم که به هیچ‌وجه نباید شاهد چنین اتفاقاتی در شهر مشهد باشیم.

جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و گسترش حاشیه‌نشینی، تکلیف قانونی است ولی در انجام این تکلیف حتماً باید پیش‌بینی و تمهیدات لازم با کمک خیرین، نهادهای امدادی و دستگاه‌های مختلف برای خانواده‌هایی که شرایط خاص و بحرانی دارند، اندیشیده شود.

مجریان قانون باید هماهنگی‌های مقتضی را با نهادهایی چون شورای تأمین انجام دهند و پیوسته شأن، حرمت، جایگاه و کرامت انسانی شهروندان را در مسیر اعمال قانون رعایت کنند و مدنظر داشته باشند.

علاج واقعه را پیش از وقوع باید انجام داد و از همان ابتدا مانع از شکل‌گیری حاشیه و ساخت‌وسازهای خلاف قانون و ضابطه شد، تا پس از شکل‌گیری مجبور به تخریب و آواره کردن شهروندان نشود.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: به حوزه نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری مشهد و پلیس ساختمان توصیه جدی می‌کنم که به هیچ‌وجه نباید شاهد چنین اتفاقاتی در شهر مشهد باشیم.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

8ee0102dd5
1 آذر 1399 - 17:30

به گزارش مشهدفوری، محمدرضا حیدری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

"تأخیر وزارت راه و شهرسازی در تهیه طرح‌های مربوط به حریم شهرها، بی‌توجهی طرح‌های تفصیلی به مقوله مسکن اقشار آسیب‌پذیر، تکلیف قانونی شهرداری‌ها برای حفاظت و مراقبت از اراضی خارج از محدوده و جلوگیری از ساخت و سازهای بی‌رویه و ایجاد و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها، مهاجرت از روستا به شهرها و از سوی دیگر نیاز اقشار کم‌درآمد به مسکن، شرایط نابهنجاری را در حاشیه شهرها ایجاد کرده است.

آنچه اخیراً در بندرعباس رخ داد، اتفاق تلخ و ناگواری است که موجب رنجش خاطر همگان شده است. به حوزه نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری مشهد و پلیس ساختمان توصیه جدی می‌کنم که به هیچ‌وجه نباید شاهد چنین اتفاقاتی در شهر مشهد باشیم.

جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و گسترش حاشیه‌نشینی، تکلیف قانونی است ولی در انجام این تکلیف حتماً باید پیش‌بینی و تمهیدات لازم با کمک خیرین، نهادهای امدادی و دستگاه‌های مختلف برای خانواده‌هایی که شرایط خاص و بحرانی دارند، اندیشیده شود.

مجریان قانون باید هماهنگی‌های مقتضی را با نهادهایی چون شورای تأمین انجام دهند و پیوسته شأن، حرمت، جایگاه و کرامت انسانی شهروندان را در مسیر اعمال قانون رعایت کنند و مدنظر داشته باشند.

علاج واقعه را پیش از وقوع باید انجام داد و از همان ابتدا مانع از شکل‌گیری حاشیه و ساخت‌وسازهای خلاف قانون و ضابطه شد، تا پس از شکل‌گیری مجبور به تخریب و آواره کردن شهروندان نشود.

اخبار ایران و جهان