هوای مشهد سالم است


1 آذر 1399 - 09:33
8a7f1d809a
هوای شهر مشهد هم اکنون در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

به گزارش مشهدفوری، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز شنبه اول آذرماه در وضعیت سالم برای تنفس شهروندان قرار دارد.

تورج همتی روز شنبه افزود: هم اکنون میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد ۸۰ ای.کیو.آی و نشانگر هوای سالم است.

وی ادامه داد: با این حال شاخص کیفیت هوا در مناطق خاقانی، الهیه، تقی‌آباد، وحدت، سجاد و لشگر در شهر مشهد بالاتر از ۹۰ ای.کیو.آی است و در صورت رسیدن به ۱۰۰ وضعیت این مناطق آلوده و هشدار می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوا در ۱۷ منطقه دیگر این شهر نیز نشانگر وضعیت سالم است.

همتی افزود: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.

هوای شهر مشهد هم اکنون در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

8a7f1d809a
1 آذر 1399 - 09:33

به گزارش مشهدفوری، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز شنبه اول آذرماه در وضعیت سالم برای تنفس شهروندان قرار دارد.

تورج همتی روز شنبه افزود: هم اکنون میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد ۸۰ ای.کیو.آی و نشانگر هوای سالم است.

وی ادامه داد: با این حال شاخص کیفیت هوا در مناطق خاقانی، الهیه، تقی‌آباد، وحدت، سجاد و لشگر در شهر مشهد بالاتر از ۹۰ ای.کیو.آی است و در صورت رسیدن به ۱۰۰ وضعیت این مناطق آلوده و هشدار می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوا در ۱۷ منطقه دیگر این شهر نیز نشانگر وضعیت سالم است.

همتی افزود: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان