220 بیمار کرونایی در بیمارستان‌های علوم پزشکی مشهد بستری شدند


30 آبان 1399 - 19:08
7d739686b7
روز گذشته ٢٢۰ بیمار کرونا مثبت جدید در بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شدند.

به گزارش مشهد فوری، روز گذشته ٢٢۰ بیمار کرونا مثبت جدید در بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شدند تا آمار این بستری شدگان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی به هزار و 284 نفر برسد.

طبق آمار میزان بیماران کرونایی بد حال بستری شده در آی.سی.یوها نیز 260 نفر گزارش شده است.

آمارها نشان می‌دهد 29 آبان ماه 364 بیمار کرونا مثبت نیز در بیمارستان‌های خراسان رضوی بستری شدند.

میزان بیماران بستری شده ناشی از کرونا در سطح خراسان رضوی نیز 2هزار و 138 نفر اعلام شده است.

تعداد بیماران بدحال کرونایی که در آی.سی.یوهای خراسان رضوی بستری هستند نیز به 400 نفر رسیده است.

روز گذشته ٢٢۰ بیمار کرونا مثبت جدید در بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شدند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

7d739686b7
30 آبان 1399 - 19:08

به گزارش مشهد فوری، روز گذشته ٢٢۰ بیمار کرونا مثبت جدید در بیمارستان‌های زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شدند تا آمار این بستری شدگان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی به هزار و 284 نفر برسد.

طبق آمار میزان بیماران کرونایی بد حال بستری شده در آی.سی.یوها نیز 260 نفر گزارش شده است.

آمارها نشان می‌دهد 29 آبان ماه 364 بیمار کرونا مثبت نیز در بیمارستان‌های خراسان رضوی بستری شدند.

میزان بیماران بستری شده ناشی از کرونا در سطح خراسان رضوی نیز 2هزار و 138 نفر اعلام شده است.

تعداد بیماران بدحال کرونایی که در آی.سی.یوهای خراسان رضوی بستری هستند نیز به 400 نفر رسیده است.

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان