فیلم| به نظرت کرونا چقدر در آمار ازدواج تاثیر گذاشته؟


29 آبان 1399 - 22:30
6c09666de9
مردم مشهد مقابل دوربین اخبار مشهد از تاثیر کرونا روی آمار ازدواج گفتند.

مردم مشهد مقابل دوربین اخبار مشهد از تاثیر کرونا روی آمار ازدواج گفتند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

29 آبان 1399 - 22:30

منبع: مشهد فوری

316

نظرات

اخبار ایران و جهان