فیلم|بازدید سرزده از انبار و فروشگاه طرقبه


29 آبان 1399 - 16:00
6627a6e131
فرماندار طرقبه به همراه رئیس شعبه اول سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بطور سرزده از انبار و فروشگاه طرقبه بازدید کردند.

فرماندار طرقبه به همراه رئیس شعبه اول سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بطور سرزده از انبار و فروشگاه طرقبه بازدید کردند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

29 آبان 1399 - 16:00

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان