صوت| باید منافع سیستمی بر فردی در انتقال آب ارجح باشد


22 آبان 1399 - 20:10
d614bf2ed9
عادل سپهر، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با اخبار مشهد در خصوص انتقال آب از دریای عمان، با بیان اینکه می‌توان با روش‌های آب شیرین‌کن یا مدیریت بهینه مصرف آب و مدیریت آب در بخش صنعت و کشاورزی، آبی که هدر رفت بسیاری دارد را برگرداند، گفت: منافع اقتصادی پشت این طرح است که نباید فردگرا باشد اینکه منافع فردی بر سیستمی ارجح باشد قطعا نابسامانی اقتصادی را به دنبال دارد.

عادل سپهر، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با اخبار مشهد در خصوص انتقال آب از دریای عمان، با بیان اینکه می‌توان با روش‌های آب شیرین‌کن یا مدیریت بهینه مصرف آب و مدیریت آب در بخش صنعت و کشاورزی، آبی که هدر رفت بسیاری دارد را برگرداند، گفت: منافع اقتصادی پشت این طرح است که نباید فردگرا باشد اینکه منافع فردی بر سیستمی ارجح باشد قطعا نابسامانی اقتصادی را به دنبال دارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

22 آبان 1399 - 20:10

منبع: مشهد فوری

316

نظرات

اخبار ایران و جهان