انشعاب گاز به شرط ارائه مجوزهای شهرداری/ روستای زیرکن ‌گاز دارد


18 آبان 1399 - 18:34
808f44440d
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: مناطقی که داخل محدوده خدماتی هستند، به دلایلی همچون نداشتن مجوز، پایان کار و داشتن بدهی، شهرداری به ما مجوز نمی‌دهد که حفاری کنیم و علمک‌های گاز آن را نصب کنیم.

حسن افتخاری در گفت‌وگو با مشهد فوری در خصوص گازرسانی‌ها در مشهد اظهار کرد: بعضی از واحدها خارج از محدوده‌ گاز خدماتی هستند، یا حتی ممکن است داخل محدوده باشند ولی مجوز لازم برای آنها صادر نمی‌شود که بخش قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. این‌ موارد به دو بخش تقسیم می‌شود، یک بخش در داخل شهر مشهد و بخش دیگر در اطراف مشهد است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: مناطقی که داخل محدوده خدماتی هستند، به دلایلی همچون نداشتن مجوز و پایان کار و داشتن بدهی، شهرداری به ما مجوز نمی‌دهد که حفاری کنیم و علمک‌های گاز را نصب کنیم.

وی تاکید کرد: ما آمادگی ارائه خدمت را داریم زیرا داخل محدوده خدماتی شهر است و ما در داخل محدوده خدماتی شهر مشهد هیچ مشکلی برای ارائه خدمت به واحد مسکونی نداریم.

افتخاری بیان کرد: یک بخش دیگر هم خارج از محدوده خدماتی است که اصطلاحا ساخت و ساز غیرمجاز نامیده می‌شود، آن هم به این صورت است که قانون‌گذار برای آن راهی به نام انشعاب موقت تعریف کرده که بازهم لازم به ارائه مجوز است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: اگر هر کدام از آنها مجوز انشعاب موقت (انشعاب غیر دائم) دریافت کنند؛ انشعاب سه ساله به آنها واگذار می‌کنیم. ولی لازمه آن هم این است که مجوز ارائه دهند ولی مجوز آنها، مجوز انشعاب موقت است.

وی با اشاره به روستاهای اطراف مشهد گفت: شورای اقتصاد شاخصی را برای ما ابلاغ و سرانه گاز رسانی به واحدهای روستایی را اعلام کرده اند که طی آن سرانه‌ای که اول تعیین شده بود 6 میلیون تومان بود اما اکنون ۱۲ میلیون تومان شده است.

افتخاری متذکر شد: تمام روستاهایی که سرانه انشعاب آنها تا ۲۰ میلیون تومان است را در محدوده شهرستان مشهد گازرسانی کردیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: روستاهای محور مغان و بالندر بسیار سنگی و صعب العبور و سرانه آن بالای ۲۰ میلیون تومان است که برای آن مناطق هم از وزارت نفت مجوز گرفته شده و پیمانکار ما آنجا هم مشغول است.

وی ادامه داد: از یک طرف به دلیل صعوبت و سختی کاری که در این روستا وجود دارد و از طرف دیگر بحث افزایش قیمت، پیمانکار عملیات اجرایی را طبق برنامه زمانبندی که مدنظر ما بوده انجام نداده است.

افتخاری گفت: اخطارات پیمانی و آخرین مهلت‌ها را به آن دادیم اگر ظرف یکی دو ماه آینده تحرکی ‌که مد نظر است در کارگاه ایجاد نشود، برنامه داریم که یک پیمانکار دیگر در منطقه مستقر کنیم تا روندی که مورد نظر است را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان اینکه سرعت پیشرفت پروژه یک چهارم همیشه است، خاطرنشان کرد: کار دشوار است و کارگر نمی‌تواند به تنهایی کار حفاری را انجام دهد، حتما باید ماشین‌آلات خاصی باشد که بتواند سنگ را بشکافد و افزایش قیمت باعث شده که سرعت کند شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و پیمانکار هم مشغول به کار است و در صدد آن هستیم که فرایند مناقصه کار را در ماه‌های باقیمانده سال انجام دهیم یک پیمانکار با قیمت جدید برای کمک به پیمانکار فعلی در منطقه مستقر کنیم تا در نیمه اول سال آینده تمام شود.

افتخاری تصریح کرد: در گستره استان نزدیک به ۲۹۰ پروژه در روستاها فعال است که عملیات گازرسانی در آن انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان اینکه ما سه دسته روستا شامل روستاهای گازدار، در حال اجرا و فاقد برنامه داریم، گفت: زیرکن از روستاهای گروه اول یعنی روستاهای دارای گاز است.

وی در خصوص گاز نداشتن اهالی روستای زیرکن متذکر شد: واحدهایی در سوابق داریم که گاز ندارند علت آن این است که مجوزهای لازم را نتوانستند جمع آوری کنند ولی احتمالا واحدهایی که متقاضی هستند خارج از طرح هادی هستند. ولی در روستای زیرکن اگر کسی متقاضی باشد و مجوزهای لازم را ارائه دهند ما هیچ مشکلی برای واگذاری اشتراک گاز نداریم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: مناطقی که داخل محدوده خدماتی هستند، به دلایلی همچون نداشتن مجوز، پایان کار و داشتن بدهی، شهرداری به ما مجوز نمی‌دهد که حفاری کنیم و علمک‌های گاز آن را نصب کنیم.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

808f44440d
18 آبان 1399 - 18:34

حسن افتخاری در گفت‌وگو با مشهد فوری در خصوص گازرسانی‌ها در مشهد اظهار کرد: بعضی از واحدها خارج از محدوده‌ گاز خدماتی هستند، یا حتی ممکن است داخل محدوده باشند ولی مجوز لازم برای آنها صادر نمی‌شود که بخش قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. این‌ موارد به دو بخش تقسیم می‌شود، یک بخش در داخل شهر مشهد و بخش دیگر در اطراف مشهد است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: مناطقی که داخل محدوده خدماتی هستند، به دلایلی همچون نداشتن مجوز و پایان کار و داشتن بدهی، شهرداری به ما مجوز نمی‌دهد که حفاری کنیم و علمک‌های گاز را نصب کنیم.

وی تاکید کرد: ما آمادگی ارائه خدمت را داریم زیرا داخل محدوده خدماتی شهر است و ما در داخل محدوده خدماتی شهر مشهد هیچ مشکلی برای ارائه خدمت به واحد مسکونی نداریم.

افتخاری بیان کرد: یک بخش دیگر هم خارج از محدوده خدماتی است که اصطلاحا ساخت و ساز غیرمجاز نامیده می‌شود، آن هم به این صورت است که قانون‌گذار برای آن راهی به نام انشعاب موقت تعریف کرده که بازهم لازم به ارائه مجوز است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: اگر هر کدام از آنها مجوز انشعاب موقت (انشعاب غیر دائم) دریافت کنند؛ انشعاب سه ساله به آنها واگذار می‌کنیم. ولی لازمه آن هم این است که مجوز ارائه دهند ولی مجوز آنها، مجوز انشعاب موقت است.

وی با اشاره به روستاهای اطراف مشهد گفت: شورای اقتصاد شاخصی را برای ما ابلاغ و سرانه گاز رسانی به واحدهای روستایی را اعلام کرده اند که طی آن سرانه‌ای که اول تعیین شده بود 6 میلیون تومان بود اما اکنون ۱۲ میلیون تومان شده است.

افتخاری متذکر شد: تمام روستاهایی که سرانه انشعاب آنها تا ۲۰ میلیون تومان است را در محدوده شهرستان مشهد گازرسانی کردیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: روستاهای محور مغان و بالندر بسیار سنگی و صعب العبور و سرانه آن بالای ۲۰ میلیون تومان است که برای آن مناطق هم از وزارت نفت مجوز گرفته شده و پیمانکار ما آنجا هم مشغول است.

وی ادامه داد: از یک طرف به دلیل صعوبت و سختی کاری که در این روستا وجود دارد و از طرف دیگر بحث افزایش قیمت، پیمانکار عملیات اجرایی را طبق برنامه زمانبندی که مدنظر ما بوده انجام نداده است.

افتخاری گفت: اخطارات پیمانی و آخرین مهلت‌ها را به آن دادیم اگر ظرف یکی دو ماه آینده تحرکی ‌که مد نظر است در کارگاه ایجاد نشود، برنامه داریم که یک پیمانکار دیگر در منطقه مستقر کنیم تا روندی که مورد نظر است را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان اینکه سرعت پیشرفت پروژه یک چهارم همیشه است، خاطرنشان کرد: کار دشوار است و کارگر نمی‌تواند به تنهایی کار حفاری را انجام دهد، حتما باید ماشین‌آلات خاصی باشد که بتواند سنگ را بشکافد و افزایش قیمت باعث شده که سرعت کند شود.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و پیمانکار هم مشغول به کار است و در صدد آن هستیم که فرایند مناقصه کار را در ماه‌های باقیمانده سال انجام دهیم یک پیمانکار با قیمت جدید برای کمک به پیمانکار فعلی در منطقه مستقر کنیم تا در نیمه اول سال آینده تمام شود.

افتخاری تصریح کرد: در گستره استان نزدیک به ۲۹۰ پروژه در روستاها فعال است که عملیات گازرسانی در آن انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان اینکه ما سه دسته روستا شامل روستاهای گازدار، در حال اجرا و فاقد برنامه داریم، گفت: زیرکن از روستاهای گروه اول یعنی روستاهای دارای گاز است.

وی در خصوص گاز نداشتن اهالی روستای زیرکن متذکر شد: واحدهایی در سوابق داریم که گاز ندارند علت آن این است که مجوزهای لازم را نتوانستند جمع آوری کنند ولی احتمالا واحدهایی که متقاضی هستند خارج از طرح هادی هستند. ولی در روستای زیرکن اگر کسی متقاضی باشد و مجوزهای لازم را ارائه دهند ما هیچ مشکلی برای واگذاری اشتراک گاز نداریم.

منبع: مشهد فوری

316

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.

اخبار ایران و جهان