توزیع آرد سهمیه‌ای میان نانوایی‌های دارای کسری


26 مهر 1399 - 15:10
ad778092ea
رئیس اتحادیه نانوایان مشهدبا بیان این موضوع که نانوایان دولتی هم تاحدودی با مشکل مواجه هستند؛ اما بیشترین مشکل در واحدهای نیمه یارانه‌ای است، گفت: کارگروهی تشکیل شده که هر روزه در دو نوبت بازرسی می‌کنند و قرار شده واحدهایی که با تایید کارگروه کسر سهمیه دارند، طبق مصوبه به آنان سهمیه داده شود.

به گزارش مشهد فوری، مصطفی کشتگر در خصوص علت تعطیلی برخی نانوایی‌ها در سطح شهر مشهد، ابراز کرد: تعطیلی دیروز نانوایی‌ها مشکلی خاصی نبود. به طور کل واحدها سه روز عاشورا، 21 ماه مبارک رمضان و رحلت پیامبر هر ساله تعطیل هستند و اینگونه نیست که هر نانوایی که روز گذشته تعطیل بوده باشد به دلیل مسئله آرد باشد.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با بیان این نکته که البته اطلاع رسانی کردیم نانواهایی که مشکلی ندارند این دو روز را پخت داشته باشند، بحث آرد را یک مسئله جدی دانست و ابراز کرد: قیمت آرد از 10 روز پیش به دلیل اعلام خرید تضمینی گندم در بازار آزاد به یکباره افزایش یافت و به بازار شوک وارد شد.

وی با اشاره به اینکه نانوایان ما کسری آرد خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند، خاطرنشان کرد: این آرد در سامانه به قیمت هر کیسه 50 هزار تومان خرید می‌شد که امروز در بازار آزاد هر کیسه به 180 تا 200 هزار تومان رسیده است.

کشتگر ادامه داد: این واحدها تا هر زمان که آرد سهمیه‌ای داشتند استفاده و پس از آن آرد را آزاد تهیه می‌کردند تا چراغ نانوایی روشن بماند؛ حال این سهمیه استفاده و پس از آن قیمت آرد آزاد در بازار گران شده و این واحدها به مشکل برخورد کردند.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد ابراز کرد: البته این ماه تدبیری شد و سامانه‌ آرد نیمه یارانه‌ای که اول هر ماه باز می‌شد را این ماه پنج روز زودتر و 25 مهر ماه باز کردند تا نانوایان آرد را تهیه کنند تا بَعد روانی به شکلی مدیریت شود؛ اما بحث این است که واحدها مشکل دارند و سهمیه کفایت پخت را نمی‌کنند و چنانچه بخواهند آرد را بازار آزاد تهیه و به قیمت مصوب نان پخت کنند توجیه اقتصادی ندارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب که تمام مولفه‌های مربوط به قیمت نان افزایش یافته است، گفت: مایه خمیر 100 درصد از آبان ماه سال 98 تاکنون رشد قیمت داشته و بیمه تامین اجتماعی ابتدای فروردین 30 درصد و حقوق کارگر هم به همین شکل افزایش یافته است؛ این در صورتی است که نانوا منبعی ندارد که بخواهد هزینه‌های خود را تامین کند جز افزایش نرخ که باتوجه به این که افزایش نرخ را نداشتیم، نانوایان به مشکل برخورد کردند.

کشتگر با بیان این موضوع که نانوایان دولتی هم تاحدودی با مشکل مواجه هستند؛ اما بیشترین مشکل در واحدهای نیمه یارانه‌ای است، بیان کرد: کارگروهی تشکیل شده که هر روزه در دو نوبت بازرسی می‌کنند و قرار شده واحدهایی که با تایید کارگروه کسر سهمیه دارند، طبق مصوبه به آنان سهمیه داده شود.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با اعلام این خبر که البته 250 تن آرد به سهمیه‌ها اضافه شده است، گفت: عمده این سهمیه به واحدهایی اختصاص می‌یابد که کمتر از 200 کیسه سهمیه دارند.

وی با یادآوری اینکه حدود 1250 واحد یارانه‌ای  و 1160 واحد نیمه یارانه‌ای در سطح شهر مشهد فعال است، خاطرنشان کرد: حدود 12 واحد در چند روز اخیر به دلیل اینکه پیش بینی افزایش قیمت آرد را نکرده بودند، تعطیل شدند که خوشبختانه با توزیع آرد مشکل‌شان مرتفع می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهدبا بیان این موضوع که نانوایان دولتی هم تاحدودی با مشکل مواجه هستند؛ اما بیشترین مشکل در واحدهای نیمه یارانه‌ای است، گفت: کارگروهی تشکیل شده که هر روزه در دو نوبت بازرسی می‌کنند و قرار شده واحدهایی که با تایید کارگروه کسر سهمیه دارند، طبق مصوبه به آنان سهمیه داده شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ad778092ea
26 مهر 1399 - 15:10

به گزارش مشهد فوری، مصطفی کشتگر در خصوص علت تعطیلی برخی نانوایی‌ها در سطح شهر مشهد، ابراز کرد: تعطیلی دیروز نانوایی‌ها مشکلی خاصی نبود. به طور کل واحدها سه روز عاشورا، 21 ماه مبارک رمضان و رحلت پیامبر هر ساله تعطیل هستند و اینگونه نیست که هر نانوایی که روز گذشته تعطیل بوده باشد به دلیل مسئله آرد باشد.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با بیان این نکته که البته اطلاع رسانی کردیم نانواهایی که مشکلی ندارند این دو روز را پخت داشته باشند، بحث آرد را یک مسئله جدی دانست و ابراز کرد: قیمت آرد از 10 روز پیش به دلیل اعلام خرید تضمینی گندم در بازار آزاد به یکباره افزایش یافت و به بازار شوک وارد شد.

وی با اشاره به اینکه نانوایان ما کسری آرد خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند، خاطرنشان کرد: این آرد در سامانه به قیمت هر کیسه 50 هزار تومان خرید می‌شد که امروز در بازار آزاد هر کیسه به 180 تا 200 هزار تومان رسیده است.

کشتگر ادامه داد: این واحدها تا هر زمان که آرد سهمیه‌ای داشتند استفاده و پس از آن آرد را آزاد تهیه می‌کردند تا چراغ نانوایی روشن بماند؛ حال این سهمیه استفاده و پس از آن قیمت آرد آزاد در بازار گران شده و این واحدها به مشکل برخورد کردند.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد ابراز کرد: البته این ماه تدبیری شد و سامانه‌ آرد نیمه یارانه‌ای که اول هر ماه باز می‌شد را این ماه پنج روز زودتر و 25 مهر ماه باز کردند تا نانوایان آرد را تهیه کنند تا بَعد روانی به شکلی مدیریت شود؛ اما بحث این است که واحدها مشکل دارند و سهمیه کفایت پخت را نمی‌کنند و چنانچه بخواهند آرد را بازار آزاد تهیه و به قیمت مصوب نان پخت کنند توجیه اقتصادی ندارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب که تمام مولفه‌های مربوط به قیمت نان افزایش یافته است، گفت: مایه خمیر 100 درصد از آبان ماه سال 98 تاکنون رشد قیمت داشته و بیمه تامین اجتماعی ابتدای فروردین 30 درصد و حقوق کارگر هم به همین شکل افزایش یافته است؛ این در صورتی است که نانوا منبعی ندارد که بخواهد هزینه‌های خود را تامین کند جز افزایش نرخ که باتوجه به این که افزایش نرخ را نداشتیم، نانوایان به مشکل برخورد کردند.

کشتگر با بیان این موضوع که نانوایان دولتی هم تاحدودی با مشکل مواجه هستند؛ اما بیشترین مشکل در واحدهای نیمه یارانه‌ای است، بیان کرد: کارگروهی تشکیل شده که هر روزه در دو نوبت بازرسی می‌کنند و قرار شده واحدهایی که با تایید کارگروه کسر سهمیه دارند، طبق مصوبه به آنان سهمیه داده شود.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد با اعلام این خبر که البته 250 تن آرد به سهمیه‌ها اضافه شده است، گفت: عمده این سهمیه به واحدهایی اختصاص می‌یابد که کمتر از 200 کیسه سهمیه دارند.

وی با یادآوری اینکه حدود 1250 واحد یارانه‌ای  و 1160 واحد نیمه یارانه‌ای در سطح شهر مشهد فعال است، خاطرنشان کرد: حدود 12 واحد در چند روز اخیر به دلیل اینکه پیش بینی افزایش قیمت آرد را نکرده بودند، تعطیل شدند که خوشبختانه با توزیع آرد مشکل‌شان مرتفع می‌شود.

منبع: فارس

316

نظرات

اخبار ایران و جهان