آلودگی در برخی نقاط شهر افزایش می‌یابد


26 مهر 1399 - 13:09
aad8a07ab7
کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: احتمال افزایش شدت آلودگی هوا به دلیل سکون و پایداری جوی در برخی نقاط مشهد طی سه روز پیش رو وجود دارد

زهرا آهنگرزاده گفت: احتمال افزایش شدت آلودگی هوا به دلیل سکون و پایداری جوی در برخی نقاط مشهد طی سه روز پیش رو وجود دارد از این رولازم است، کهنسالان و افراد حساس در این مدت در مناطق صنعتی و مرکزی مشهد از خانه بیرون نیایند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی سه روز آینده هوای استان صاف و آفتابی است و پدیده جوی خاصی پیش بینی نمی شود به همین دلیل احتمال افزایش آلایندگی هوا در مناطق مرکزی مشهد و نقاط صنعتی زیاد است.

وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته کوهسرخ در جنوب غربی خراسان رضوی با دمای هوای ۲ درجه زیر صفر و سرخس واقع در شمال شرقی این استان با دمای هوای ۳۶ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط خراسان رضوی بودند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد مرکز استان خراسان رضوی نیز در همین مدت بین پنج تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

آهنگرزاده افزود: بیشترین شدت وزش باد در استان خراسان رضوی طی مدت یاد شده در تایباد و سبزوار با سرعت ۳۶ کیلومتر در ساعت گزارش شده است. 

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: احتمال افزایش شدت آلودگی هوا به دلیل سکون و پایداری جوی در برخی نقاط مشهد طی سه روز پیش رو وجود دارد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

aad8a07ab7
26 مهر 1399 - 13:09

زهرا آهنگرزاده گفت: احتمال افزایش شدت آلودگی هوا به دلیل سکون و پایداری جوی در برخی نقاط مشهد طی سه روز پیش رو وجود دارد از این رولازم است، کهنسالان و افراد حساس در این مدت در مناطق صنعتی و مرکزی مشهد از خانه بیرون نیایند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی سه روز آینده هوای استان صاف و آفتابی است و پدیده جوی خاصی پیش بینی نمی شود به همین دلیل احتمال افزایش آلایندگی هوا در مناطق مرکزی مشهد و نقاط صنعتی زیاد است.

وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته کوهسرخ در جنوب غربی خراسان رضوی با دمای هوای ۲ درجه زیر صفر و سرخس واقع در شمال شرقی این استان با دمای هوای ۳۶ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط خراسان رضوی بودند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: دمای هوای مشهد مرکز استان خراسان رضوی نیز در همین مدت بین پنج تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

آهنگرزاده افزود: بیشترین شدت وزش باد در استان خراسان رضوی طی مدت یاد شده در تایباد و سبزوار با سرعت ۳۶ کیلومتر در ساعت گزارش شده است. 

منبع: ایرنا

316

نظرات

اخبار ایران و جهان