فیلم| مشهد رکورددار تخریب مساجد در ایران


24 مهر 1399 - 13:19
81a99a291a
در سال های اخیر بیش از ۷۰ حسینیه و ۳۰ مسجد در بافت پیرامون اطراف حرم تخریب شده است، تخریب مسجد هفت‌در، در حالی صورت گرفت که مسئولین محلی توافق کردند با تقلیل عرض خیابان مسجد حفظ شود اما شهرداری مشهد و شورای شهر در پاسخ همه اعتراض ها خود را متعهد به طرح طاش می‌داند.

در سال های اخیر بیش از ۷۰ حسینیه و ۳۰ مسجد در بافت پیرامون اطراف حرم تخریب شده است، تخریب مسجد هفت‌در، در حالی صورت گرفت که مسئولین محلی توافق کردند با تقلیل عرض خیابان مسجد حفظ شود اما شهرداری مشهد و شورای شهر در پاسخ همه اعتراض ها خود را متعهد به طرح طاش می‌داند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

24 مهر 1399 - 13:19

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان