حضور تاکسی‌های اینترنتی در خط فرودگاه تخلف است


6 مهر 1399 - 13:58
06928d41f8
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خراسان رضوی گفت: حضور اندک تاکسی‌های اینترنتی درخط فرودگاه تخلف محسوب می‌شود و این قانون شکنی از قبل هم بوده که سازمان تاکسیرانی هرماه گزارش پلیس فرودگاه را مبنی بر اینکه روزانه با چه تعدادی برخورد شده است و چه تعدادی توقیف شده را دریافت می‌کند.

احمد محبی در گفت‌وگو با مشهد فوری درارتباط با استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی در خط فرودگاه مشهد اظهار کرد: جز تاکسی‌های زرد هیچ خودروی اینترنتی حق ورود در محدوده خط فرودگاه را ندارد تاکسی‌های اینترنتی باشرایطی به صورت غیرمستقیم درمجموعه شهرداری مدتی است که ورود کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خراسان رضوی افزود: گرچه سازمان نظارتی این کار شهرداری نبوده و زیرنظر سازمان صمت است اما شهرداری نیز در بعضی شرایط باید نظارت داشته باشد زیرا خودروهای اینترنتی هنوز بعضی قوانین را اجرا نکرده اند مثل استفاده از برچسب‌های مخصوص به این شرکت‌ها که نشان کاری شان محسوب می‌شود و اتحادیه تاکسیرانی پیگیر این جریان است.

درخط فرودگاه نیاز به حضور تاکسی‌های اینترنتی نداریم

وی ادامه داد: تاکسی‌های اینترنتی باید شرایطی را داشته باشند توسط مردم شناسایی شوند و این شرایط هنوز محیا نشده است مثل نصب برچسب مخصوص به تاکسی‌های اینترنتی، تا این خودروها توسط مردم، نیروهای راهور و سازمان تاکسیرانی شناخته شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد درارتباط با تاکسی‌های خط فرودگاه شهید هاشمی نژاد افزود: این سازمان هیچ خودرویی را به جز تاکسی‌های زرد در محدوده خط فرودگاه به رسمیت نمی‌شناسد، دراین خط به اندازه کافی تاکسی برای حمل مسافر وجود دارد و کمبود خودرو نداریم.

وی افزود: قیمت دریافت کرایه هم براساس فاکتور برای مسافر است و فاکتوری هم که به مسافر ارائه می‌شود براساس قیمت مصوب شورای اسلامی شهر است که به ما ابلاغ می‌شود و ما نیاز به حضور تاکسی‌های اینترنتی نداریم خط فرودگاه تاکسی‌های ویژه خود را دارد که چندین سال است به طورکامل و به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه می‌کند.

محبی افزود: حضور تاکسی‌های اینترنتی در همه سطح شهر امکان پذیر است اما خط فرودگاه تاکسی‌های ویژه خود را دارد که چندین سال است به طورکامل و به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه می‌کند، به همین دلیل استفاده مردم از خودرو در خط فرودگاه حق رانندگان همانجا است، بنابراین اگر از طرف نیروهای انتظامی، نیروی‌های راهور برخوردی صورت بگیرد در راستای چهارچوب قانون خواهد بود تا زمانی که برچسب‌های مخصوص به خود را روی بدنه ماشین نصب کنند و بعد از آن اگر نیاز به حضور این تاکسی‌ها در این محدوده بود اعلام خواهد شد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مردم نمی‌توانند در خط فرودگاه درخواست تاکسی اینترنتی داشته باشند بنابراین تاکسی‌های اینترنتی این حق را ندارند که در این محدوده به عنوان یک پایگاه حضور داشته باشند، استفاده اندک مردم ازاین تاکسی‌ها در روزهای اخیر هم به این معنا نیست که مردم از تاکسی‌های خط فرودگاه استفاده نمی‌کنند.

گزارش پلیس فرودگاه هرماه مبنی بر برخورد با متخلفین به سازمان اعلام می‌شود

وی ادامه داد: همین حضور اندک تاکسی‌های اینترنتی درخط فرودگاه تخلف محسوب می‌شود و این قانون شکنی از قبل هم بوده که سازمان تاکسیرانی هرماه گزارش پلیس فرودگاه را مبنی بر اینکه روزانه با چه تعدادی برخورد شده است و چه تعدادی توقیف شده را دریافت می‌کند.

محبی در پاسخ به این سوال که راه حل این مشکل چیست، افزود: به رسمیت شناختن تاکسی‌های اینترنتی به معنای اجازه حضورشان در پایانه ما نیست، سازمان تاکسیرانی این کار را تخلف می‌داند، اما اگر در آینده تصمیمی گرفته شود و بعد از رعایت تمام قوانین توسط تاکسی‌های اینترنتی مانند مشخص بودن هویت شان برای گروه‌های سطح شهر، آن زمان می‌توانیم برای حضور این تاکسی‌ها درمکان‌های ویژه‌ای مانند خط فرودگاه، راه آهن و یا پایانه ها و شرایط آن تصمیم بگیریم.

سازمان تاکسیرانی مشهد مدافع حقوق رانندگان خط فرودگاه خواهد بود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تاکید کرد: سازمان تاکسیرانی مشهد مدافع حقوق رانندگان خط فرودگاه خواهد بود زیرا برای رانندگی در این خط باید شرایط و قانون مندی را پشت سربگذارند و در شیفت‌های تعیین شده در ساعات شبانه روز و در تمام فصول حضور فعال داشته باشند، به همین خاطر تاکسی‌های زرد در سطح شهر حق بردن مسافر به خط فرودگاه را دارند اما حق ایستادن و سوار کردن مسافر و برگشتن با مسافر جدید را ندارند.

استفاده از تاکسی های اینترنتی درکنار خط فرودگاه عدم آگاهی مردم از خدمات این سازمان است

وی در آخر استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی در کنار تاکسی‌های خط فرودگاه را عدم آگاهی دانست و گفت: عدم اطلاع مردم از خدمات درست این خط و باور غلط اینکه تاکسی‌های اینترنتی هزینههای کمتری دریافت می‌کنند و بیشترمردم هنوز نمی‌دانند که صادرشدن فاکتور توسط راننده برای مسافر یعنی به صورت آنلاین مسیر برای راننده مشخص می‌شود تا مبادا از مسیرهای طولانی برای بیشترشدن تاکسی متر و یا دریافت مبلغ بیشتر از مسافر شود بنابراین ما در جایگاه خودمان کارمان را به طورکامل انجام می دهیم و نسبت به ارائه خدمات به مسافر و براجرای همه قوانین هم تاکید کامل داریم.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خراسان رضوی گفت: حضور اندک تاکسی‌های اینترنتی درخط فرودگاه تخلف محسوب می‌شود و این قانون شکنی از قبل هم بوده که سازمان تاکسیرانی هرماه گزارش پلیس فرودگاه را مبنی بر اینکه روزانه با چه تعدادی برخورد شده است و چه تعدادی توقیف شده را دریافت می‌کند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

06928d41f8
6 مهر 1399 - 13:58

احمد محبی در گفت‌وگو با مشهد فوری درارتباط با استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی در خط فرودگاه مشهد اظهار کرد: جز تاکسی‌های زرد هیچ خودروی اینترنتی حق ورود در محدوده خط فرودگاه را ندارد تاکسی‌های اینترنتی باشرایطی به صورت غیرمستقیم درمجموعه شهرداری مدتی است که ورود کرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خراسان رضوی افزود: گرچه سازمان نظارتی این کار شهرداری نبوده و زیرنظر سازمان صمت است اما شهرداری نیز در بعضی شرایط باید نظارت داشته باشد زیرا خودروهای اینترنتی هنوز بعضی قوانین را اجرا نکرده اند مثل استفاده از برچسب‌های مخصوص به این شرکت‌ها که نشان کاری شان محسوب می‌شود و اتحادیه تاکسیرانی پیگیر این جریان است.

درخط فرودگاه نیاز به حضور تاکسی‌های اینترنتی نداریم

وی ادامه داد: تاکسی‌های اینترنتی باید شرایطی را داشته باشند توسط مردم شناسایی شوند و این شرایط هنوز محیا نشده است مثل نصب برچسب مخصوص به تاکسی‌های اینترنتی، تا این خودروها توسط مردم، نیروهای راهور و سازمان تاکسیرانی شناخته شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد درارتباط با تاکسی‌های خط فرودگاه شهید هاشمی نژاد افزود: این سازمان هیچ خودرویی را به جز تاکسی‌های زرد در محدوده خط فرودگاه به رسمیت نمی‌شناسد، دراین خط به اندازه کافی تاکسی برای حمل مسافر وجود دارد و کمبود خودرو نداریم.

وی افزود: قیمت دریافت کرایه هم براساس فاکتور برای مسافر است و فاکتوری هم که به مسافر ارائه می‌شود براساس قیمت مصوب شورای اسلامی شهر است که به ما ابلاغ می‌شود و ما نیاز به حضور تاکسی‌های اینترنتی نداریم خط فرودگاه تاکسی‌های ویژه خود را دارد که چندین سال است به طورکامل و به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه می‌کند.

محبی افزود: حضور تاکسی‌های اینترنتی در همه سطح شهر امکان پذیر است اما خط فرودگاه تاکسی‌های ویژه خود را دارد که چندین سال است به طورکامل و به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه می‌کند، به همین دلیل استفاده مردم از خودرو در خط فرودگاه حق رانندگان همانجا است، بنابراین اگر از طرف نیروهای انتظامی، نیروی‌های راهور برخوردی صورت بگیرد در راستای چهارچوب قانون خواهد بود تا زمانی که برچسب‌های مخصوص به خود را روی بدنه ماشین نصب کنند و بعد از آن اگر نیاز به حضور این تاکسی‌ها در این محدوده بود اعلام خواهد شد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مردم نمی‌توانند در خط فرودگاه درخواست تاکسی اینترنتی داشته باشند بنابراین تاکسی‌های اینترنتی این حق را ندارند که در این محدوده به عنوان یک پایگاه حضور داشته باشند، استفاده اندک مردم ازاین تاکسی‌ها در روزهای اخیر هم به این معنا نیست که مردم از تاکسی‌های خط فرودگاه استفاده نمی‌کنند.

گزارش پلیس فرودگاه هرماه مبنی بر برخورد با متخلفین به سازمان اعلام می‌شود

وی ادامه داد: همین حضور اندک تاکسی‌های اینترنتی درخط فرودگاه تخلف محسوب می‌شود و این قانون شکنی از قبل هم بوده که سازمان تاکسیرانی هرماه گزارش پلیس فرودگاه را مبنی بر اینکه روزانه با چه تعدادی برخورد شده است و چه تعدادی توقیف شده را دریافت می‌کند.

محبی در پاسخ به این سوال که راه حل این مشکل چیست، افزود: به رسمیت شناختن تاکسی‌های اینترنتی به معنای اجازه حضورشان در پایانه ما نیست، سازمان تاکسیرانی این کار را تخلف می‌داند، اما اگر در آینده تصمیمی گرفته شود و بعد از رعایت تمام قوانین توسط تاکسی‌های اینترنتی مانند مشخص بودن هویت شان برای گروه‌های سطح شهر، آن زمان می‌توانیم برای حضور این تاکسی‌ها درمکان‌های ویژه‌ای مانند خط فرودگاه، راه آهن و یا پایانه ها و شرایط آن تصمیم بگیریم.

سازمان تاکسیرانی مشهد مدافع حقوق رانندگان خط فرودگاه خواهد بود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تاکید کرد: سازمان تاکسیرانی مشهد مدافع حقوق رانندگان خط فرودگاه خواهد بود زیرا برای رانندگی در این خط باید شرایط و قانون مندی را پشت سربگذارند و در شیفت‌های تعیین شده در ساعات شبانه روز و در تمام فصول حضور فعال داشته باشند، به همین خاطر تاکسی‌های زرد در سطح شهر حق بردن مسافر به خط فرودگاه را دارند اما حق ایستادن و سوار کردن مسافر و برگشتن با مسافر جدید را ندارند.

استفاده از تاکسی های اینترنتی درکنار خط فرودگاه عدم آگاهی مردم از خدمات این سازمان است

وی در آخر استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی در کنار تاکسی‌های خط فرودگاه را عدم آگاهی دانست و گفت: عدم اطلاع مردم از خدمات درست این خط و باور غلط اینکه تاکسی‌های اینترنتی هزینههای کمتری دریافت می‌کنند و بیشترمردم هنوز نمی‌دانند که صادرشدن فاکتور توسط راننده برای مسافر یعنی به صورت آنلاین مسیر برای راننده مشخص می‌شود تا مبادا از مسیرهای طولانی برای بیشترشدن تاکسی متر و یا دریافت مبلغ بیشتر از مسافر شود بنابراین ما در جایگاه خودمان کارمان را به طورکامل انجام می دهیم و نسبت به ارائه خدمات به مسافر و براجرای همه قوانین هم تاکید کامل داریم.

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان