زن و بچه آدم چشم پاک در امان هستند


1 مهر 1399 - 22:29
a491407182
همسر شهید برونسی گفت: شهید برونسی دیوار خانه را نیمه کاره رها کرد تا به عملیات برود و گفت من از وقتی به سن تکلیف رسیده ام نه از دیوار کسی بالا رفتم نه به ناموس دیگران نگاه کردم.

همسر شهید برونسی گفت: شهید برونسی دیوار خانه را نیمه کاره رها کرد تا به عملیات برود و گفت من از وقتی به سن تکلیف رسیده ام نه از دیوار کسی بالا رفتم نه به ناموس دیگران نگاه کردم.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

1 مهر 1399 - 22:29

منبع: مشهد فوری

316

نظرات