کیفیت هوای مشهد سالم است


29 شهریور 1399 - 09:36
5908727f60
 بر اساس داده‌های کیفی ایستگاههای سنجش هوا در سطح مشهد، امروز ۲۹ شهریور ماه در واپسین روزهای تابستان ۹۹ هوای این کلانشهر سالم است.

تورج همتی اظهار کرد: میانگین کنونی شاخص کیفیت هوای مشهد با ۷۳ ای.کیو.آی کیفیت هوای این کلانشهر را "سالم" نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: با این وجود شاخص کنونی کیفیت هوا در دو منطقه خاقانی و الهیه کلانشهر مشهد در وضعیت "هشدار" و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد. 

وی ادامه داد: داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ دیگر مستقر در کلانشهر مشهد نشانگر هوای سالم است. 

تورج همتی همچنین تاکید کرد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.

 بر اساس داده‌های کیفی ایستگاههای سنجش هوا در سطح مشهد، امروز ۲۹ شهریور ماه در واپسین روزهای تابستان ۹۹ هوای این کلانشهر سالم است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

5908727f60
29 شهریور 1399 - 09:36

تورج همتی اظهار کرد: میانگین کنونی شاخص کیفیت هوای مشهد با ۷۳ ای.کیو.آی کیفیت هوای این کلانشهر را "سالم" نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: با این وجود شاخص کنونی کیفیت هوا در دو منطقه خاقانی و الهیه کلانشهر مشهد در وضعیت "هشدار" و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد. 

وی ادامه داد: داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ دیگر مستقر در کلانشهر مشهد نشانگر هوای سالم است. 

تورج همتی همچنین تاکید کرد: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

شهروندان مشهدی پارسال ۴۰ روز هوای پاک، ۲۶۶ روز هوای سالم، ۵۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز نیز هوای ناسالم برای تمامی گروه‌ها تنفس کردند.

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان