معافیت 1337 مورد حق انشعاب آب و فاضلاب در خراسان رضوی


25 شهریور 1399 - 13:02
07bea18578
رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: هزار و 337 فقره انشعاب مشمول معافیت و بخشودگی قانونی حق انشعاب آب و فاضلاب در 17 ماه گذشته توسط شرکت آبفا خراسان رضوی واگذار شده است.

 

به گزارش مشهدفوری؛ رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: هزار و 337 فقره انشعاب مشمول معافیت و بخشودگی قانونی حق انشعاب آب و فاضلاب در 17 ماه گذشته توسط شرکت آبفا خراسان رضوی واگذار شده است.

حمزه منظم وطن دوست با بیان اینکه از این تعداد ۹۵۵ فقره انشعاب مربوط به سال گذشته است اظهار کرد:  ۳۸۲فقره هم در پنج ماه اول سال جاری واگذار شده است، مجموع مبلغ درآمد حاصل از فروش این انشعابات را ۱۲میلیارد و ۷۰میلیون ریال اعلام شده است.

وی ادامه داد: این شرکت در راستای اجرای ضوابط مربوط به معافیت ها و بخشودگی های قانونی انشعابات آب و فاضلاب ابلاغی از طرف وزارت نیرو برای مشمولین، تخفیفات حق انشعاب آب و فاضلاب را اعمال و وجوه مربوطه را دریافت نکرده است.

رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: موضوع تخفیفات و بخشودگی‌های قانونی که هرسال به شرکت‌های آب و فاضلاب ابلاغ می‌شود عمدتا شامل تخفیفات حق انشعاب آب و فاضلاب و بخشودگی مربوط به آب بهاء است.

منظم وطن دوست بیان کرد: تخفیفات حق انشعاب، مساجد و مصلی‌ها، حوزه‌های علمیه، اماکن دینی اقلیت‌های مذهبی، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، جانبازان ۲۵ درصد به بالا، خانواده شهدا، آزادگان و مدارس خیر ساز را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: بخشودگی آب بهاء نیز مشمول مدارس، مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، حوزه‌های علمیه، اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی و گلزار شهداء می‌شود.

رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه هزینه لوازم انشعاب آب و فاضلاب از این گروه از مشترکان دریافت می‌شود عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بر اساس معرفی نامه صادره از طرف نهادها و ارگان های متولی برای مشمولین، پس از اخذ مستندات و بررسی و کنترل‌های لازم نسبت به اعمال معافیت و بخشودگی تعرفه‌های آب و فاضلاب در مورد متقاضیان اقدام می‌کند

رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: هزار و 337 فقره انشعاب مشمول معافیت و بخشودگی قانونی حق انشعاب آب و فاضلاب در 17 ماه گذشته توسط شرکت آبفا خراسان رضوی واگذار شده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

07bea18578
25 شهریور 1399 - 13:02

 

به گزارش مشهدفوری؛ رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: هزار و 337 فقره انشعاب مشمول معافیت و بخشودگی قانونی حق انشعاب آب و فاضلاب در 17 ماه گذشته توسط شرکت آبفا خراسان رضوی واگذار شده است.

حمزه منظم وطن دوست با بیان اینکه از این تعداد ۹۵۵ فقره انشعاب مربوط به سال گذشته است اظهار کرد:  ۳۸۲فقره هم در پنج ماه اول سال جاری واگذار شده است، مجموع مبلغ درآمد حاصل از فروش این انشعابات را ۱۲میلیارد و ۷۰میلیون ریال اعلام شده است.

وی ادامه داد: این شرکت در راستای اجرای ضوابط مربوط به معافیت ها و بخشودگی های قانونی انشعابات آب و فاضلاب ابلاغی از طرف وزارت نیرو برای مشمولین، تخفیفات حق انشعاب آب و فاضلاب را اعمال و وجوه مربوطه را دریافت نکرده است.

رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: موضوع تخفیفات و بخشودگی‌های قانونی که هرسال به شرکت‌های آب و فاضلاب ابلاغ می‌شود عمدتا شامل تخفیفات حق انشعاب آب و فاضلاب و بخشودگی مربوط به آب بهاء است.

منظم وطن دوست بیان کرد: تخفیفات حق انشعاب، مساجد و مصلی‌ها، حوزه‌های علمیه، اماکن دینی اقلیت‌های مذهبی، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، جانبازان ۲۵ درصد به بالا، خانواده شهدا، آزادگان و مدارس خیر ساز را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: بخشودگی آب بهاء نیز مشمول مدارس، مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، حوزه‌های علمیه، اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی و گلزار شهداء می‌شود.

رئیس اداره خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه هزینه لوازم انشعاب آب و فاضلاب از این گروه از مشترکان دریافت می‌شود عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بر اساس معرفی نامه صادره از طرف نهادها و ارگان های متولی برای مشمولین، پس از اخذ مستندات و بررسی و کنترل‌های لازم نسبت به اعمال معافیت و بخشودگی تعرفه‌های آب و فاضلاب در مورد متقاضیان اقدام می‌کند

منبع: فارس