مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

پیگیر پرداخت مطالبات معلمان استان هستیم


24 شهریور 1399 - 20:32
f13edd1adb
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع بودجه به زودی شاهد پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی در استان باشیم ضمن این که این گروه امسال نیز ما را در پوشش آموزشی دراستان به خوبی یاری می‌کنند.

به گزارش مشهدفوری؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: پیگیر پرداخت مطالبات حقوق معلمان مدارس خرید خدمات آموزشی در استان هستیم و حقوق این گروه از معلمان در استان تا پایان اسفند ماه سال ۹۸ پرداخت شده است.

قاسمعلی خدابنده افزود: پیگیر پرداخت حقوق ماههای پایانی سال تحصیلی گذشته این گروه هستیم.

وی ادامه داد: حق بیمه این معلمان نیز تا پایان خرداد ماه امسال واریز شده است و خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بدون اشاره به میزان این مطالبات در استان گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع بودجه به زودی شاهد پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی در استان باشیم ضمن این که این گروه امسال نیز ما را در پوشش آموزشی دراستان به خوبی یاری می‌کنند.

خدابنده درخصوص برنامه احتمالی استخدام این گروه معلمان افزود: استخدام این عزیزان در آموزش و پرورش تابع تصمیمات مجلس شورای اسلامی و قوانین امور استخدامی است و تا کنون هیچ اولویتی برای استخدام این گروه معلمان اعلام نشده است.

وی ادامه داد: این گروه می توانند در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام کرده و از این طریق در صورت قبولی استخدام شوند.

هم اکنون پنج هزار معلم در قالب طرح خرید خدمات آموزشی در خراسان رضوی بیش از ۸۳ هزار دانش‌آموز را زیرپوشش خدمات آموزشی دارند.

بر اساس برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. در این طرح که با عنوان "خرید خدمات آموزشی" در سال‌های اخیر اجرا می‌شود موسس این گونه مدارس با دریافت سرانه آموزشی، دانش‌آموزان را که اغلب در مناطق محروم تحصیل می‌کنند تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد و آموزش ‌و پرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است.

استان خراسان رضوی دارای بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز است که معادل حدود ۹ درصد جمعیت دانش‌آموزی کشور می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع بودجه به زودی شاهد پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی در استان باشیم ضمن این که این گروه امسال نیز ما را در پوشش آموزشی دراستان به خوبی یاری می‌کنند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f13edd1adb
24 شهریور 1399 - 20:32

به گزارش مشهدفوری؛ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: پیگیر پرداخت مطالبات حقوق معلمان مدارس خرید خدمات آموزشی در استان هستیم و حقوق این گروه از معلمان در استان تا پایان اسفند ماه سال ۹۸ پرداخت شده است.

قاسمعلی خدابنده افزود: پیگیر پرداخت حقوق ماههای پایانی سال تحصیلی گذشته این گروه هستیم.

وی ادامه داد: حق بیمه این معلمان نیز تا پایان خرداد ماه امسال واریز شده است و خوشبختانه در این زمینه مشکلی نداریم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بدون اشاره به میزان این مطالبات در استان گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع بودجه به زودی شاهد پرداخت مطالبات معلمان خرید خدمات آموزشی در استان باشیم ضمن این که این گروه امسال نیز ما را در پوشش آموزشی دراستان به خوبی یاری می‌کنند.

خدابنده درخصوص برنامه احتمالی استخدام این گروه معلمان افزود: استخدام این عزیزان در آموزش و پرورش تابع تصمیمات مجلس شورای اسلامی و قوانین امور استخدامی است و تا کنون هیچ اولویتی برای استخدام این گروه معلمان اعلام نشده است.

وی ادامه داد: این گروه می توانند در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ثبت‌نام کرده و از این طریق در صورت قبولی استخدام شوند.

هم اکنون پنج هزار معلم در قالب طرح خرید خدمات آموزشی در خراسان رضوی بیش از ۸۳ هزار دانش‌آموز را زیرپوشش خدمات آموزشی دارند.

بر اساس برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. در این طرح که با عنوان "خرید خدمات آموزشی" در سال‌های اخیر اجرا می‌شود موسس این گونه مدارس با دریافت سرانه آموزشی، دانش‌آموزان را که اغلب در مناطق محروم تحصیل می‌کنند تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد و آموزش ‌و پرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است.

استان خراسان رضوی دارای بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز است که معادل حدود ۹ درصد جمعیت دانش‌آموزی کشور می‌شود.

منبع: ایرنا