ضریب 93 درصدی نفوذ گاز در نواحی صنعتی خراسان رضوی


15 شهریور 1399 - 19:50
38df786376
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: ضریب نفوذ گاز در شهرکها و نواحی صنعتی این استان به ۹۳ درصد رسیده و هم‌اینک ۳۰ شهرک و ناجیه صنعتی در استان از مزایای شبکه گاز برخوردارند.

به گزارش مشهدفوری؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: ضریب نفوذ گاز در شهرکها و نواحی صنعتی این استان به ۹۳ درصد رسیده و هم‌اینک ۳۰ شهرک و ناجیه صنعتی در استان از مزایای شبکه گاز برخوردارند.

رضا شجاعی روز شنبه در مراسم بهره‌برداری از شبکه توزیع گاز طرح توسعه شهرک صنعتی مشهد واقع در جاده مشهد - کلات به وضعیت زیرساختها شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: هم اینک ۱۰۰ درصد شهرکها و نواحی صنعتی این استان از مزایای آب و برق و همچنین ۹۵ درصد آنها از ارتباطات اینترنتی و تلفنی استفاده می‌کنند.

وی به طرح مورد بهره‌برداری امروز نیز اشاره و بیان کرد: شبکه گاز طرح توسعه شهرک صنعتی مشهد به طول ۱۶ کیلومتر با هزینه ۱۵ میلیارد ریال در مدت شش ماه اجرا شد و به این ترتیب ۲۸۰ واحد صنعتی از مزایای اتصال به شبکه گاز برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: نیمه دوم امسال اجرای طرحهای مختلف عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی استان پیش‌بینی شده تا زیرساختها کامل شوند لذا با در نظر گرفتن اولویتها و ضرورتهای موجود در هر شهرک صنعتی، این طرحها با سرعت و کیفیت بالا اجرایی خواهند شد. 

وی بر ارتقای کیفیت در اجرای طرحهای عمرانی و شتاب در اجرای آنها تاکید و بیان کرد: شهرک صنعتی مشهد (کلات) در زمینی به مساحت ۲۲۰ هکتار ایجاد شده که با توجه به شرایط مناسبش بستر لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران در آن فراهم است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی با هدف کاهش دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران، در جهت تکمیل و تجهیز آنها انجام می شود.

خراسان رضوی در حالی تا سال ۱۳۶۷تنها سه شهرک و ناحیه صنعتی داشت که تعداد کنونی آنها به ۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی رسیده است.

همچنین در ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی خراسان رضوی همچنان زمین برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در حال واگذاری است.

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی هشت هزار و ۶۰۰ هکتار زمین در اختیار دارد.

تاکنون عملیات اجرایی واحدهای زیرساختی و تولیدی در پنج هزار و ۴۰۰ هکتار از این گستره صورت گرفته است. از این میزان ۶۰۰ هکتار به واحدهای صنعتی تعلق دارد.

دو هزار و ۵۶۹ واحد واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی استقرار دارند که در مجموع ۴۳ درصد از واحدهای صنعتی، ۲۳ درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۳۹ درصد از اشتغال صنعتی استان را در اختیار دارند. 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: ضریب نفوذ گاز در شهرکها و نواحی صنعتی این استان به ۹۳ درصد رسیده و هم‌اینک ۳۰ شهرک و ناجیه صنعتی در استان از مزایای شبکه گاز برخوردارند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

38df786376
15 شهریور 1399 - 19:50

به گزارش مشهدفوری؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: ضریب نفوذ گاز در شهرکها و نواحی صنعتی این استان به ۹۳ درصد رسیده و هم‌اینک ۳۰ شهرک و ناجیه صنعتی در استان از مزایای شبکه گاز برخوردارند.

رضا شجاعی روز شنبه در مراسم بهره‌برداری از شبکه توزیع گاز طرح توسعه شهرک صنعتی مشهد واقع در جاده مشهد - کلات به وضعیت زیرساختها شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: هم اینک ۱۰۰ درصد شهرکها و نواحی صنعتی این استان از مزایای آب و برق و همچنین ۹۵ درصد آنها از ارتباطات اینترنتی و تلفنی استفاده می‌کنند.

وی به طرح مورد بهره‌برداری امروز نیز اشاره و بیان کرد: شبکه گاز طرح توسعه شهرک صنعتی مشهد به طول ۱۶ کیلومتر با هزینه ۱۵ میلیارد ریال در مدت شش ماه اجرا شد و به این ترتیب ۲۸۰ واحد صنعتی از مزایای اتصال به شبکه گاز برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: نیمه دوم امسال اجرای طرحهای مختلف عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی استان پیش‌بینی شده تا زیرساختها کامل شوند لذا با در نظر گرفتن اولویتها و ضرورتهای موجود در هر شهرک صنعتی، این طرحها با سرعت و کیفیت بالا اجرایی خواهند شد. 

وی بر ارتقای کیفیت در اجرای طرحهای عمرانی و شتاب در اجرای آنها تاکید و بیان کرد: شهرک صنعتی مشهد (کلات) در زمینی به مساحت ۲۲۰ هکتار ایجاد شده که با توجه به شرایط مناسبش بستر لازم برای فعالیت سرمایه‌گذاران در آن فراهم است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی با هدف کاهش دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران، در جهت تکمیل و تجهیز آنها انجام می شود.

خراسان رضوی در حالی تا سال ۱۳۶۷تنها سه شهرک و ناحیه صنعتی داشت که تعداد کنونی آنها به ۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی رسیده است.

همچنین در ۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی خراسان رضوی همچنان زمین برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در حال واگذاری است.

شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی هشت هزار و ۶۰۰ هکتار زمین در اختیار دارد.

تاکنون عملیات اجرایی واحدهای زیرساختی و تولیدی در پنج هزار و ۴۰۰ هکتار از این گستره صورت گرفته است. از این میزان ۶۰۰ هکتار به واحدهای صنعتی تعلق دارد.

دو هزار و ۵۶۹ واحد واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی استقرار دارند که در مجموع ۴۳ درصد از واحدهای صنعتی، ۲۳ درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۳۹ درصد از اشتغال صنعتی استان را در اختیار دارند. 

منبع: ایرنا

اخبار ایران و جهان