آغاز پویش مردمی «مشهد؛ حسینیه سیدالشهدا(ع)»


13 شهریور 1399 - 16:00
0c1bad9cec
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان گفت: خود جوشی و فعال بودن مردم در تشیع پیکر پاک حاج قاسم، عظمت حرکت‌های مردمی را نشان داد که می‌توان از آن برای حرکت‌های مردمی و پویش‌ها الگو گرفت.

به گزارش مشهدفوری؛ حجت الاسلام صاحبقرانی صبح امروز در مراسم آغاز پویش مشهد حسینیه سیدالشهدا(ع) ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ایجاد تحول در فرآیند کاری سازمان تبلیغات اسلامی  اظهار داشت: راهبرد اصلی سازمان تبلیغات اسلامی مردمی کردن جریان تبلیغ در جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با برشمردن مزیت‌های جریان تبلیغات مردمی در زمینه‌های انقلابی و اسلامی گفت: مردمی بودن جریان تبلیغ به دلیل داشتن حس مردمی بسیار اثرگذار است که می‌توان از طریق پویش‌های مردمی به حداکثر تاثیر و اثرگذاری در جامعه رسید.

وی با اشاره به اینکه هر کار و  برنامه‌ای مزیت‌ها و آفت‌های خود را دارد، ادامه داد: پویش کاملاً باید مردمی باشد نه دستگاهی، دستگاهی شدن پویش‌های مردمی آفت ادامه مسیر پویش‌ها هستند و برای دور ماندن از این آفت و مردمی ماندن پویش‌ها می‌توان از امکانات دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

صاحبقرانی با اشاره به جریان شهادت سردار سلیمانی افزود: خود جوشی مردم و فعال بودن مردم در بزرگداشت مقام این شهید در زمان تشیع پیکر پاک ایشان، بار دیگر بزرگی و عظمت حرکت‌های مردمی را نشان داد که می‌توان از آن برای حرکت‌های مردمی و پویش‌ها الگو گرفت.
 

وی با تشریح معنی کلمه مواسات، افزود: مواسات توزیع بسته‌های معیشتی در بین مردم نیست، بلکه در زندگی هم شریک شدن است. باید از طریق پویش‌های مردمی کاری کنیم که مردم بتوانند احساسات انقلابی و اسلامی خود را در جامعه با هم به اشتراک بگذارند و حس مسئولیت در مردم مجدداً به وجود آید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان با اشاره به اهمیت رسانه در ترویج و همگانی کردن پویش‌های مردمی گفت: باید بتوان از امکانات رسانه استفاده کرد تا پویش‌هایی چون پویش مردمی مشهد حسینه سید الشهدا به حداکثر مشارکت مردمی برسد و نباید از این فضا غافل شد و این امر  نیازمند مشارکت رسانه‌ای از جایگاه مردمی بودن آن است و این دیدگاه سبب می‌شود اثرگذاری و ترویج پویش‌های مردمی در جامعه بسیار گسترده‌تر شکل گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان گفت: خود جوشی و فعال بودن مردم در تشیع پیکر پاک حاج قاسم، عظمت حرکت‌های مردمی را نشان داد که می‌توان از آن برای حرکت‌های مردمی و پویش‌ها الگو گرفت.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

0c1bad9cec
13 شهریور 1399 - 16:00

به گزارش مشهدفوری؛ حجت الاسلام صاحبقرانی صبح امروز در مراسم آغاز پویش مشهد حسینیه سیدالشهدا(ع) ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ایجاد تحول در فرآیند کاری سازمان تبلیغات اسلامی  اظهار داشت: راهبرد اصلی سازمان تبلیغات اسلامی مردمی کردن جریان تبلیغ در جامعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با برشمردن مزیت‌های جریان تبلیغات مردمی در زمینه‌های انقلابی و اسلامی گفت: مردمی بودن جریان تبلیغ به دلیل داشتن حس مردمی بسیار اثرگذار است که می‌توان از طریق پویش‌های مردمی به حداکثر تاثیر و اثرگذاری در جامعه رسید.

وی با اشاره به اینکه هر کار و  برنامه‌ای مزیت‌ها و آفت‌های خود را دارد، ادامه داد: پویش کاملاً باید مردمی باشد نه دستگاهی، دستگاهی شدن پویش‌های مردمی آفت ادامه مسیر پویش‌ها هستند و برای دور ماندن از این آفت و مردمی ماندن پویش‌ها می‌توان از امکانات دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.

صاحبقرانی با اشاره به جریان شهادت سردار سلیمانی افزود: خود جوشی مردم و فعال بودن مردم در بزرگداشت مقام این شهید در زمان تشیع پیکر پاک ایشان، بار دیگر بزرگی و عظمت حرکت‌های مردمی را نشان داد که می‌توان از آن برای حرکت‌های مردمی و پویش‌ها الگو گرفت.
 

وی با تشریح معنی کلمه مواسات، افزود: مواسات توزیع بسته‌های معیشتی در بین مردم نیست، بلکه در زندگی هم شریک شدن است. باید از طریق پویش‌های مردمی کاری کنیم که مردم بتوانند احساسات انقلابی و اسلامی خود را در جامعه با هم به اشتراک بگذارند و حس مسئولیت در مردم مجدداً به وجود آید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان با اشاره به اهمیت رسانه در ترویج و همگانی کردن پویش‌های مردمی گفت: باید بتوان از امکانات رسانه استفاده کرد تا پویش‌هایی چون پویش مردمی مشهد حسینه سید الشهدا به حداکثر مشارکت مردمی برسد و نباید از این فضا غافل شد و این امر  نیازمند مشارکت رسانه‌ای از جایگاه مردمی بودن آن است و این دیدگاه سبب می‌شود اثرگذاری و ترویج پویش‌های مردمی در جامعه بسیار گسترده‌تر شکل گیرد.

منبع: قدس آنلاین

اخبار ایران و جهان