کلاهبرداری با انتقال سند جعلی آپارتمان


22 مرداد 1399 - 09:11
372fb1b3fc
متهم به کلاهبرداری که در پوشش کارمند دولت ،اقدام به کلاهبرداری میلیاردی می‌کرد ، در جریان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی کرمان شناسایی و دستگیر شد.

به دنبال دریافت خبرهایی  مبنی بر کلاهبرداری از طریق غصب عنوان کارمند وزارت اطلاعات، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، رسیدگی به این پرونده  در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کرمان  قرار گرفت.
بنابراین گزارش،  تحقیقات کارآگاهان نشان داد آنان با یک کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه  دار روبه رو هستند و در ادامه با اقدامات اطلاعاتی خود  یک متهم سابقه دار را در این زمینه شناسایی کردند و مشخص شد این فرد خود را از کارکنان وزارت اطلاعات معرفی و با شگردهای زیرکانه ای ازجمله  ارائه شناسنامه جعلی و ازدواج موقت با قربانیان،   تنظیم اسناد جعلی مبنی بر واگذاری یک واحد آپارتمان به آنان و نیاز به مبالغی برای خرید آن اقدام به کلاهبرداری می‌کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان  با بیان  این که  این کلاهبردار تحت تعقیب  پلیس  قرار داشت ، افزود: سرانجام با تلاش ها و پیگیری های پلیس  این متهم در شهر کرمان  دستگیر وبه مقر انتظامی منتقل شد .

متهم به کلاهبرداری که در پوشش کارمند دولت ،اقدام به کلاهبرداری میلیاردی می‌کرد ، در جریان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی کرمان شناسایی و دستگیر شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

372fb1b3fc
22 مرداد 1399 - 09:11

به دنبال دریافت خبرهایی  مبنی بر کلاهبرداری از طریق غصب عنوان کارمند وزارت اطلاعات، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، رسیدگی به این پرونده  در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی کرمان  قرار گرفت.
بنابراین گزارش،  تحقیقات کارآگاهان نشان داد آنان با یک کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه  دار روبه رو هستند و در ادامه با اقدامات اطلاعاتی خود  یک متهم سابقه دار را در این زمینه شناسایی کردند و مشخص شد این فرد خود را از کارکنان وزارت اطلاعات معرفی و با شگردهای زیرکانه ای ازجمله  ارائه شناسنامه جعلی و ازدواج موقت با قربانیان،   تنظیم اسناد جعلی مبنی بر واگذاری یک واحد آپارتمان به آنان و نیاز به مبالغی برای خرید آن اقدام به کلاهبرداری می‌کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان  با بیان  این که  این کلاهبردار تحت تعقیب  پلیس  قرار داشت ، افزود: سرانجام با تلاش ها و پیگیری های پلیس  این متهم در شهر کرمان  دستگیر وبه مقر انتظامی منتقل شد .

منبع: روزنامه خراسان