نایب رئیس مجلس در دیدار با هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان:

مشکل بیمه نبودن خبرنگاران باید رفع شود


11 مرداد 1399 - 19:32
583f5b5952
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بر ضرورت رفع مشکل بیمه خبرنگاران حتی با راهکاری متفاوت از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی شده، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی، دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده امروز در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان‌های خراسان رضوی در مشهد درباره گزارش مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی مبنی بر اینکه متاسفانه وضعیت بیمه بسیاری از خبرنگاران فعال رسانه‌ها همچنان دچار مشکل است، افزود: خبرنگاران از جمله اقشار نخبه و تصمیم ساز جامعه هستند و برای بیمه گروه‌های مختلف در سال‌های اخیر تدابیر خوبی اندیشیده شد که باید همه خبرنگاران نیز پس از احراز شغلی با هر شیوه و مکانیسم مشخصی از تسهیلات بیمه برخوردار شوند.
وی با اشاره به پیش‌بینی بودجه بیمه برای برخی گروه‌ها همچون کارگران ساختمانی از محل هزینه‌های پیمانکاران ساختمانی، پیشنهاد کرد: می‌توان با بررسی تجربه‌های موفق جهانی در حمایت از اصحاب رسانه، تمهیداتی پیش‌بینی کرد تا بیمه مشخصی برای خبرنگاران و نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها و مطبوعات از محل درآمد فروش اینترنت یا درآمدهای مخابرات و امثال آن پیش‌بینی کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تشکیل تیم رسانه‌ای حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع برای حمایت از اصحاب رسانه و پیش‌بینی درآمد پایدار و حمایت‌های معیشتی متناسب از خبرنگاران برای طرح در مجلس شورای اسلامی شد.
دکتر قاضی‌زاده افزود: برخی نمایندگان مجلس که سابقه مطبوعاتی دارند می‌توانند به عنوان پیشگام و پیشران حمایت از اصحاب رسانه موثر باشند و با احصای مسایل خبرنگاران و تدوین آیین نامه‌های جامع برای خبرنگاران در مجلس فعلی که عزم کار انقلابی و نشاط بالایی دارد، نقش ایفا کنند.
وی همچنین از پیشنهاد خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی برای تشکیل فراکسیون رسانه در مجلس یازدهم، استقبال کرد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بر ضرورت رفع مشکل بیمه خبرنگاران حتی با راهکاری متفاوت از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی شده، تاکید کرد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

583f5b5952
11 مرداد 1399 - 19:32

به گزارش روابط عمومی خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی، دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده امروز در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان‌های خراسان رضوی در مشهد درباره گزارش مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی مبنی بر اینکه متاسفانه وضعیت بیمه بسیاری از خبرنگاران فعال رسانه‌ها همچنان دچار مشکل است، افزود: خبرنگاران از جمله اقشار نخبه و تصمیم ساز جامعه هستند و برای بیمه گروه‌های مختلف در سال‌های اخیر تدابیر خوبی اندیشیده شد که باید همه خبرنگاران نیز پس از احراز شغلی با هر شیوه و مکانیسم مشخصی از تسهیلات بیمه برخوردار شوند.
وی با اشاره به پیش‌بینی بودجه بیمه برای برخی گروه‌ها همچون کارگران ساختمانی از محل هزینه‌های پیمانکاران ساختمانی، پیشنهاد کرد: می‌توان با بررسی تجربه‌های موفق جهانی در حمایت از اصحاب رسانه، تمهیداتی پیش‌بینی کرد تا بیمه مشخصی برای خبرنگاران و نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها و مطبوعات از محل درآمد فروش اینترنت یا درآمدهای مخابرات و امثال آن پیش‌بینی کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تشکیل تیم رسانه‌ای حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع برای حمایت از اصحاب رسانه و پیش‌بینی درآمد پایدار و حمایت‌های معیشتی متناسب از خبرنگاران برای طرح در مجلس شورای اسلامی شد.
دکتر قاضی‌زاده افزود: برخی نمایندگان مجلس که سابقه مطبوعاتی دارند می‌توانند به عنوان پیشگام و پیشران حمایت از اصحاب رسانه موثر باشند و با احصای مسایل خبرنگاران و تدوین آیین نامه‌های جامع برای خبرنگاران در مجلس فعلی که عزم کار انقلابی و نشاط بالایی دارد، نقش ایفا کنند.
وی همچنین از پیشنهاد خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی برای تشکیل فراکسیون رسانه در مجلس یازدهم، استقبال کرد.

منبع: مشهد فوری