سازمان برنامه و بودجه هرچه زودتر اعتبار کاهش فقر مطلق را پرداخت کند


11 مرداد 1399 - 12:36
522831a635
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان برنامه بودجه هرچه زودتر اعتبار کاهش فقر مطلق به سازمان‌های حمایتی را پرداخت کند.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم افزایش مستمری مددجویان کمیه امداد و سازمان بهزیستی گفت: بعد از گذشت پنج ماه هنوز افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد محقق نشده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بند 24 تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 ردیف اعتباری بالغ بر 155 هزار و 500 میلیارد ریال برای کاهش فقر مطلق بین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون بودجه سال 99 صراحتا آمده که حداقل 95 درصد این بودجه باید بین خانواده‌های مذکور و مابقی برای اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره ماده 38 قانون جامع ایثارگران صرف شود.
وی افزود: تاکنون سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت این ردیف بودجه مخالفت کرده و طی یک آیین نامه‌ای از سازمان بهزیستی و کمیته امداد خواسته با 103 هزار میلیارد ریال آن موافقت کنند.
قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: کمیته امداد و سازمان بهزیستی با این موضوع موافق نکردند و برای بررسی به هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شد.
وی ابراز کرد: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد این اقدام سازمان برنامه و بودجه مغایر قانون بودجه سال 99 بوده اما با این وجود متاسفانه سازمان برنامه و بودجه موافقت خود با پرداخت ردیف بودجه کاهش فقر مطلق اعلام نکرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 5درصد از این بودجه که مربوط به  اجرای ماده 6 قانون حمایت از معلولان می‌شود و تاکنون ریالی به سازمان‌های حمایتی پرداخت نشده است. 
وی ادامه داد: متاسفانه هر سال این موضوع رویه‌ای شده است که سازمان برنامه و بودجه بخش عمده‌ای از  بودجه ناچیز نهادهای حمایتی پرداخت نمی‌کند.
قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: دولت در سال گذشته 26 درصد از بودجه سازمان بهزیستی و 27 درصد از بودجه قانون حمایت از معلولان با توجه به گرانی‌ها و تورم افسار گسیخته موجب مضاعف شدن مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی شده پرداخت نکرده است.
وی یاد آور شد: بر این اساس لازم است هرچه زودتر سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای قانون بودجه 99 اقدام به افزایش مستمری مددجویان و پرداخت بودجه کاهش فقر مطلق اقدام کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان برنامه بودجه هرچه زودتر اعتبار کاهش فقر مطلق به سازمان‌های حمایتی را پرداخت کند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

522831a635
11 مرداد 1399 - 12:36

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم افزایش مستمری مددجویان کمیه امداد و سازمان بهزیستی گفت: بعد از گذشت پنج ماه هنوز افزایش مستمری مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد محقق نشده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در بند 24 تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 ردیف اعتباری بالغ بر 155 هزار و 500 میلیارد ریال برای کاهش فقر مطلق بین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون بودجه سال 99 صراحتا آمده که حداقل 95 درصد این بودجه باید بین خانواده‌های مذکور و مابقی برای اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره ماده 38 قانون جامع ایثارگران صرف شود.
وی افزود: تاکنون سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت این ردیف بودجه مخالفت کرده و طی یک آیین نامه‌ای از سازمان بهزیستی و کمیته امداد خواسته با 103 هزار میلیارد ریال آن موافقت کنند.
قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: کمیته امداد و سازمان بهزیستی با این موضوع موافق نکردند و برای بررسی به هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شد.
وی ابراز کرد: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد این اقدام سازمان برنامه و بودجه مغایر قانون بودجه سال 99 بوده اما با این وجود متاسفانه سازمان برنامه و بودجه موافقت خود با پرداخت ردیف بودجه کاهش فقر مطلق اعلام نکرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 5درصد از این بودجه که مربوط به  اجرای ماده 6 قانون حمایت از معلولان می‌شود و تاکنون ریالی به سازمان‌های حمایتی پرداخت نشده است. 
وی ادامه داد: متاسفانه هر سال این موضوع رویه‌ای شده است که سازمان برنامه و بودجه بخش عمده‌ای از  بودجه ناچیز نهادهای حمایتی پرداخت نمی‌کند.
قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: دولت در سال گذشته 26 درصد از بودجه سازمان بهزیستی و 27 درصد از بودجه قانون حمایت از معلولان با توجه به گرانی‌ها و تورم افسار گسیخته موجب مضاعف شدن مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی شده پرداخت نکرده است.
وی یاد آور شد: بر این اساس لازم است هرچه زودتر سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای قانون بودجه 99 اقدام به افزایش مستمری مددجویان و پرداخت بودجه کاهش فقر مطلق اقدام کند.

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان