«روز ملی مشهد» ۷ماه در صف بررسی شورای فرهنگ عمومی


9 مرداد 1399 - 15:01
2a189204ba
10 سال از اولین مرتبه‌ای که موضوع تعیین روز ملی مشهد مطرح شد می‌گذرد ولی همچنان پایتخت معنوی کشور در تقویم رسمی کشور جایگاهی ندارد.

به گزارش مشهد فوری، تقویم رسمی کشور 14 روز به نام 14 شهر کشور را در خود جای داده است اما در این میان شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران بعد از گذشت 10 سال از اولین مرتبه‌ای که موضوع تعیین روز ملی مشهد مطرح شد هنوز جایگاهی در تقویم رسمی کشور ندارد.

سال 97 بود که رسانه‌ها از جدی شدن موضوع نام گذاری روزی به نام «روز ملی مشهد» در تقویم رسمی کشور خبر دادند و بنا شد تا دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان، نظرات کارشناسان و نخبگان درباره روزهای پیشنهادی برای روز ملی مشهد را دریافت کند که در این خصوص مسئولیت انجام مطالعات و دریافت نظرات کارشناسی، به مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد سپرده شد که در نهایت، شهریور ماه سال 98 این مرکز 3 پیشنهاد برای روز مشهد را ارائه دادند.

احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد درباره گزینه‌های پیشنهادی برای روز ملی مشهد گفته بود« تاریخ شمسی ورود امام رضا(ع) به مشهد در دی ماه، 8 آبان که فقط به دلیل کنار هم قرار گرفتن دو عدد 8 پیشنهاد شده و تاریخ نام گذاری توس به نام مشهد به عنوان 3 گزینه پیشنهادی مطرح شده است»

یوسف امینی، مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و پژوهش استان، سال گذشته در گفت‌و‌گو با روزنامه شهرآرا گفته بود« جلسه آذرماه سال جاری شورای فرهنگ عمومی استان، فرصتی است که بررسی موضوع انتخاب روزی برای مشهد در دستورکار قرار بگیرد».

اکنون قریب به 7 ماه از آخرین وعده برای بررسی روز ملی مشهد در شورای فرهنگ عمومی مشهد می‌گذرد که دوباره به سراغ این مقام مسئول رفتیم.

یوسف امینی در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره سرانجام ثبت روز ملی مشهد در تقویم رسمی کشور توضیح داد: بحث نام‌گذاری روزی به نام روز ملی مشهد مدتی است مطرح شده که بخش عمده آن درباره ضرورت نام‌گذاری چنین روزی و بخشی نیز درباره کارهای اجرایی و برنامه ریزی برای شناسایی روز مناسب برای آن بود.

وی افزود: به جهت حساسیت‌های موجود برای انتخاب مناسبتی که هم در برگیرنده ظرفیت‌های مختلف مشهد برای نام‌گذاری روز ملی مشهد باشد کارهای کارشناسی زیادی در دوره شورای قبل و شورای پنجم انجام شده است. 

قائم مقام اداره کل ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: ار سوی اساتید دانشگاه و فعالان فرهنگی پیشنهادات مختلفی مطرح و در نهایت 28 مناسبت یا روز در تقویم به عنوان پیشنهاد اولیه برای روز ملی مشهد ارائه شد که طی بررسی و پالایش‌ها در دفتر پژوهش‌های شورای شهر مشهد نهایتا 3 روز انتخاب شد.

امینی گفت: طرح روز ملی مشهد تقریبا آماده است و فعلا در این مرحله هستیم که در دستور کار شورای فرهنگی عمومی استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نام‌گذاری روزهای ملی یک موضوع کشور است تصریح کرد: بعد از اینکه شورای فرهنگی عمومی استان این طرح را تصویب کند به شورای فرهنگی عمومی کشور فرستاده می‌شود و آن‌ها از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بررسی می‌کنند و اگر مورد تائید باشد ابلاغ کرده و سپس در تقویم رسمی ثبت خواهد شد.

قائم مقام اداره کل ارشاد خراسان رضوی با اشاره به اینکه دغدغه تمام کارشناسان و پیشنهاددهندگان این طرح این بوده و هست که روزی مرتبط با امام رضا(ع) برای روز ملی مشهد انتخاب شود گفت: تاکنون روز ولادت امام رضا(ع)، تاریخ شمسی ورود امام رضا(ع) به مشهد و تاریخ نام‌گذاری طوس به مشهد سه پیشنهاد اولیه از سوی دفتر پژوهش‌های شورای شهر مشهد است اما ممکن حتی روز دیگری غیر از این سه روز در شورای فرهنگی استان مطرح و انتخاب شود.

 

10 سال از اولین مرتبه‌ای که موضوع تعیین روز ملی مشهد مطرح شد می‌گذرد ولی همچنان پایتخت معنوی کشور در تقویم رسمی کشور جایگاهی ندارد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

2a189204ba
9 مرداد 1399 - 15:01

به گزارش مشهد فوری، تقویم رسمی کشور 14 روز به نام 14 شهر کشور را در خود جای داده است اما در این میان شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران بعد از گذشت 10 سال از اولین مرتبه‌ای که موضوع تعیین روز ملی مشهد مطرح شد هنوز جایگاهی در تقویم رسمی کشور ندارد.

سال 97 بود که رسانه‌ها از جدی شدن موضوع نام گذاری روزی به نام «روز ملی مشهد» در تقویم رسمی کشور خبر دادند و بنا شد تا دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان، نظرات کارشناسان و نخبگان درباره روزهای پیشنهادی برای روز ملی مشهد را دریافت کند که در این خصوص مسئولیت انجام مطالعات و دریافت نظرات کارشناسی، به مرکز پژوهش‌های شورای شهر مشهد سپرده شد که در نهایت، شهریور ماه سال 98 این مرکز 3 پیشنهاد برای روز مشهد را ارائه دادند.

احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد درباره گزینه‌های پیشنهادی برای روز ملی مشهد گفته بود« تاریخ شمسی ورود امام رضا(ع) به مشهد در دی ماه، 8 آبان که فقط به دلیل کنار هم قرار گرفتن دو عدد 8 پیشنهاد شده و تاریخ نام گذاری توس به نام مشهد به عنوان 3 گزینه پیشنهادی مطرح شده است»

یوسف امینی، مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و پژوهش استان، سال گذشته در گفت‌و‌گو با روزنامه شهرآرا گفته بود« جلسه آذرماه سال جاری شورای فرهنگ عمومی استان، فرصتی است که بررسی موضوع انتخاب روزی برای مشهد در دستورکار قرار بگیرد».

اکنون قریب به 7 ماه از آخرین وعده برای بررسی روز ملی مشهد در شورای فرهنگ عمومی مشهد می‌گذرد که دوباره به سراغ این مقام مسئول رفتیم.

یوسف امینی در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره سرانجام ثبت روز ملی مشهد در تقویم رسمی کشور توضیح داد: بحث نام‌گذاری روزی به نام روز ملی مشهد مدتی است مطرح شده که بخش عمده آن درباره ضرورت نام‌گذاری چنین روزی و بخشی نیز درباره کارهای اجرایی و برنامه ریزی برای شناسایی روز مناسب برای آن بود.

وی افزود: به جهت حساسیت‌های موجود برای انتخاب مناسبتی که هم در برگیرنده ظرفیت‌های مختلف مشهد برای نام‌گذاری روز ملی مشهد باشد کارهای کارشناسی زیادی در دوره شورای قبل و شورای پنجم انجام شده است. 

قائم مقام اداره کل ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: ار سوی اساتید دانشگاه و فعالان فرهنگی پیشنهادات مختلفی مطرح و در نهایت 28 مناسبت یا روز در تقویم به عنوان پیشنهاد اولیه برای روز ملی مشهد ارائه شد که طی بررسی و پالایش‌ها در دفتر پژوهش‌های شورای شهر مشهد نهایتا 3 روز انتخاب شد.

امینی گفت: طرح روز ملی مشهد تقریبا آماده است و فعلا در این مرحله هستیم که در دستور کار شورای فرهنگی عمومی استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نام‌گذاری روزهای ملی یک موضوع کشور است تصریح کرد: بعد از اینکه شورای فرهنگی عمومی استان این طرح را تصویب کند به شورای فرهنگی عمومی کشور فرستاده می‌شود و آن‌ها از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بررسی می‌کنند و اگر مورد تائید باشد ابلاغ کرده و سپس در تقویم رسمی ثبت خواهد شد.

قائم مقام اداره کل ارشاد خراسان رضوی با اشاره به اینکه دغدغه تمام کارشناسان و پیشنهاددهندگان این طرح این بوده و هست که روزی مرتبط با امام رضا(ع) برای روز ملی مشهد انتخاب شود گفت: تاکنون روز ولادت امام رضا(ع)، تاریخ شمسی ورود امام رضا(ع) به مشهد و تاریخ نام‌گذاری طوس به مشهد سه پیشنهاد اولیه از سوی دفتر پژوهش‌های شورای شهر مشهد است اما ممکن حتی روز دیگری غیر از این سه روز در شورای فرهنگی استان مطرح و انتخاب شود.

 

منبع: مشهد فوری