کالبدشکافی «آفتاب» با حضور 10 متهم


9 مرداد 1399 - 10:42
264ca93491
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده «سلطان جعل مدرک» برگزار شد.

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده «سلطان جعل مدرک» با حضور 10متهم به همراه وکلایشان، دیروز برگزار شد. جلسه ای که تعدادی از متهمان گفته های سابق خود را حاشا کردند و تعدادی نیز اتهامات و نقششان در ایجاد شبکه هلدینگ آفتاب را پذیرفتند.
جلسه دیروز با وجود تعداد زیادی از متهمان پرونده که هر کدام نقش مؤثری در تشکیل این شبکه بزرگ جعل داشتند، از صبح تا ظهر به طول انجامید. براساس آنچه که از سوی خبرگزاری میزان در اختیار رسانه ها قرار گرفته در ابتدای جلسه، قاضی منصوری رئیس دادگاه از عباس داوود زاده، یکی از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
متهم در دفاع از خود اعلام کرد: از سال ۸۰ تا ۸۲ به عنوان حسابدار در دفتر آقای ثابت، مشغول به کار بودم. اما چون اطلاعات تخصصی مالیاتی نداشتم قادر به ارائه مشاوره در این زمینه نیز نبودم.
داوودزاده با پذیرفتن اظهارات خود در مراحل پیشین دادرسی مدعی شد که، از سال ۸۳ تا ۹۷ به صورت تلفنی با متهم ردیف اول ارتباط داشته و پیمانکاری می کرده است.
وکیل متهم زمانی که برای دفاع از موکلش فراخوانده شد، در اظهاراتی عجیب که با واکنش رئیس دادگاه و معاون دادستان همراه بود، بیان کرد: «پرونده را کامل مطالعه نکرده ام.»
غرابادیان به عنوان نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در این پرونده گفت: برخلاف امکان مطالعه پرونده از سوی وکیل متهم، متأسفانه او بدون اطلاع کامل و دقیق از محتوای اسناد و مدارک و اوراق پرونده و بدون توجه به اقاریر و اظهارات سایر متهمان، برای دفاع از موکل خود در دادگاه حاضر شده که جای تأمل و تعجب دارد. چگونه می خواهید در چنین شرایطی از حقوق موکل خود دفاع کنید.
نهایتا وکیل متهم اعلام کرد که لایحه دفاعیه خود را متعاقبا تقدیم دادگاه خواهد کرد.
متهمی که شاهد چاپ مدارک جعلی بود
نیما حسینی مقدم، متهم دیگر این پرونده برای دفاع از خود در جایگاه متهم قرار گرفت و گفت: اولین فردی بودم که به دادسرا احضار شدم و در حوزه رایانه سر رشته ای ندارم، اما چاپ مدارک را از نزدیک دیده بودم.
مشاهده تخلفات گسترده و اصرار به حضور در این شبکه با وجود تذکرات داده شده از سوی مراجع ذی ربط، موضوعی بود که نماینده دادستان به آن اشاره کرد و به برخی افراد و مؤسسات آموزشی که با اقدامات خلاف خود صدمات مادی و معنوی به جامعه و به ویژه جوانان وارد می سازند هشدار داد، که دادسرا در راستای انجام تکالیف خود، با این تخلفات قاطعانه برخورد خواهد کرد.


جریمه سنگین یک کارمند برای تأخیر
متهم بعدی که در جایگاه قرار گرفت، سعید‌حقگو فرزند محمدحسین، مدیر بازرگانی این مجموعه بود. او در دفاع از خودگفت: به عنوان مدیر بازرگانی و سرپرست بازاریابی در ساختمان اصلی فعالیت می کرده اما از اقدامات غیرقانونی اطلاعی نداشته است. موضوعی که واکنش شدید رئیس دادگاه را به همراه داشت.
قاضی خطاب به متهم گفت: چگونه در ساختمان اصلی فعالیت می کردید و اقدامات را به صورت گسترده انجام می دادید، ولی اظهار می کنید که از اقدامات خلاف قانون مجموعه مطلع نبوده اید؟
وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: ما به اعمال متهم ردیف اول کاری نداریم. متهم ردیف اول اجازه دخالت در امور غیرمحوله را به موکل من نمی داده و او در فرآیند تصمیم سازی ها محلی از اعراب نداشته و حتی در یک مورد برای یک تأخیر حضور در محل کار، از سوی مسئول مؤسسه جریمه سنگین مالی شده است.


ردپای برادر متهم به پرونده
با پایان دفاعیات این متهم، رئیس دادگاه از احسان ثابت فرزند محمدحسن، متهم دیگر پرونده که برادر متهم ردیف اول است خواست تا در برابر اتهام های مطرح شده در پرونده از خود دفاع کند.
احسان ثابت در دفاعیاتش گفت: برادر متهم ردیف اول هستم و به عنوان مدیر بازرگانی در دفتر امامت فعالیت می کردم. مهندس هستم و سال ها در خارج از کشور بوده ام. قصد داشتم به صورت موقت و به صورت کارمند در این مؤسسه فعالیت کنم. از نحوه فعالیت ها اطلاعی نداشتم و سؤال هم نمی کردم. برنامه همیشه این گونه بود که پروژه ها اعلام و سپس اجرا می شد. در زمان اجرای پروژه «گلدن استیت» حضور نداشتم.
نماینده دادستان درباره این اظهارات بیان کرد: بار ها از سوی کارگروه نظارت به وی تذکر داده شده و متهم نیز تعهد داده بود. پس چگونه از فعالیت های برادر خود که متهم ردیف اول این پرونده است اطلاعی نداشته است؟
وکیل احسان ثابت در دفاع از موکلش اعلام کرد: ما به دنبال روشن شدن حقیقت و شفاف شدن نقش موکل در فرآیند اقدامات مؤسسه هستیم. ضمن اینکه متهم ردیف اول از امور، به زیرمجموعه خود اطلاعی نمی داده و موکل من کارمند امیررضا ثابت بوده است. کارمندان حق دخالت در امور کلان مؤسسه را نداشته اند و این درحالی است که اقدامات انجام شده تخلف صنفی بوده و جرم محسوب نمی شود.
حضور مستمر متهم در جلسات با عنوان برادر متهم ردیف اول، موضوعی بود که نماینده دادستان به آن اشاره کرد و با رد این دفاعیات گفت: اقاریر متهم در مراحل پیشین دادرسی با اظهارات اخیر متهم مغایرت دارد و منطبق با واقعیت نیست.


انکار اتهامات از سوی یکی از متهمان
محمدجواد محمدعلیپور فرزند محمدرضا، متهمی بود که هنگام فراخوانده شدن برای دفاع از خود، با انکار اتهام های موجود در کیفرخواست، فرصت بیشتر دفاع را در اختیار وکیلش قرار داد.
نماینده دادستان در واکنش به انکار اتهامات متهم با بیان اینکه تعجب می کنم متهمانی که پیش تر به اقدامات خود اقرار کرده اند در دادگاه انکار می کنند و درباره قطع همکاری برخی متهمان با شرکت علت آن را تنها اختلافات مالی با متهم ردیف اول دانست نه اعتراض به تخلفات صورت گرفته.
یکی از مطلعین به عنوان شاهد در جایگاه قرار گرفت و درباره انکارهای محمدعلیپور اعلام کرد: با توجه به مسئولیت نظارتی که در حوزه آموزشی دارم بارها به متهمان از جمله محمدعلیپور تذکر داده ایم، اما متأسفانه اقدامات خلاف قانون ادامه پیدا کرد.


اتهام های سنگین در کیفرخواست دائی نژاد
وقتی رئیس دادگاه در ادامه از آرش دائی نژاد خواست تا ضمن قرارگرفتن در جایگاه ویژه از خود در برابر کیفرخواست و اتهام های معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل و ارائه طریق ارتکاب جرم؛ تحصیل مال از طریق نامشروع، دفاع کند، متهم با اظهار بی اطلاعی از اقدامات خلاف شرکت، از وکیلش خواست تا از او دفاع کند.
وکیل متهم گفت: موکلم با توجه به اینکه عمدتا در تهران فعالیت می کرده از اقدامات خلاف قانون اطلاعی نداشته و اخطار ها و تذکرات از سوی نهاد های مسئول به دفتر مشهد ارسال می شده است.
شهروز شاه ورزی پور فرزندحمیدالدین، متهم بعدی این پرونده بود که به گفته قاضی غرابادیان نماینده دادستان، او نیز مانند سایر متهمان از نحوه فعالیت های مؤسسه آگاهی داشته است و تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله اتهامات منتسب به متهم شهروز شاه ورزی پور است.
متهم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: کلیه اظهارات خود در مرحله دادسرا را قبول دارم و از هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ کند تبعیت کامل خواهم کرد.


دفاع در برابر ایجاد سایت های جعلی
قاضی منصوری سپس از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم شهرام بقایری فرزند علیرضا را قرائت کند. او در کنار سایر تخلفات، متهم به جعل سایت بود.
متهم با بیان اینکه قالب خام سایت ها را طبق دستور صادرشده مسئولان تهیه می کردیم، اعلام کرد: سایت های میکی موتو و چند سایت دیگر را برای مؤسسه بالا آوردیم.
نماینده دادستان درباره اظهارات متهم گفت: او برای برگزاری همایش ها سایت طراحی و جعل می کرده و بابت هر کاری که در این زمینه انجام می داده، دستمزد می‌گرفته است.
موضوعی که واکنش وکیل متهم را در پی داشت و او از موکلش این گونه دفاع کرد که شهرام بقایری شرکتی داشته و کارش طراحی سایت بوده است. موکل این جانب بستر اقدامات را فراهم می کرده و از اقدامات خلاف قانون متهم ردیف اول اطلاعی نداشته است.
اما براساس اظهارات قاضی غرابادیان نامبرده از اقدامات خلاف قانون در حال انجام در این مؤسسه اطلاع داشته است.


پس از مشاهده تخلفات شرکت را ترک کردم
هما صداقت، مدیر فروش در هلدینگ آفتاب به عنوان متهم بعدی وقتی برای دفاع در جایگاه قرار گرفت، اعلام کرد که اظهارات خود در مراحل قبلی دادرسی را قبول دارد و مدعی شد که پس از اطلاع از تخلفات شرکت را ترک کردم.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما بر چه اساس مبادرت به صدور مدرک می کردید درحالی که رابطه نزدیکی با متهم ردیف اول داشته و از خلاف بودن فعالیت ها اطلاع داشتید؟ موضوعی که وکیل متهم دفاعیاتش را در این باره ارائه کرد و افزود: متهم ردیف اول، موکل من را از واقعیت منحرف می کرده و هما صداقت بدون چون و چرا از دستور امیر رضا ثابت تبعیت می کرده است.
ثمانه بالار دهمین متهمی بود که در جلسه دیروز توانست درباره اتهامات مندرج در کیفرخواست، از خود دفاع کند. او وقتی در جایگاه قرار گرفت توضیح داد که متهم ردیف اول به من لیست می داد و می گفت بناست در تهران این همایش برگزار شود. ما سالن صدا و سیما را هماهنگ می کردیم. اما مسائل مالی با مدیران دفاتر و از حوزه ما خارج بود.
در ادامه بعد از توضیحات موکل متهم، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده «سلطان جعل مدرک» به پایان رسید.

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده «سلطان جعل مدرک» برگزار شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

264ca93491
9 مرداد 1399 - 10:42

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده «سلطان جعل مدرک» با حضور 10متهم به همراه وکلایشان، دیروز برگزار شد. جلسه ای که تعدادی از متهمان گفته های سابق خود را حاشا کردند و تعدادی نیز اتهامات و نقششان در ایجاد شبکه هلدینگ آفتاب را پذیرفتند.
جلسه دیروز با وجود تعداد زیادی از متهمان پرونده که هر کدام نقش مؤثری در تشکیل این شبکه بزرگ جعل داشتند، از صبح تا ظهر به طول انجامید. براساس آنچه که از سوی خبرگزاری میزان در اختیار رسانه ها قرار گرفته در ابتدای جلسه، قاضی منصوری رئیس دادگاه از عباس داوود زاده، یکی از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
متهم در دفاع از خود اعلام کرد: از سال ۸۰ تا ۸۲ به عنوان حسابدار در دفتر آقای ثابت، مشغول به کار بودم. اما چون اطلاعات تخصصی مالیاتی نداشتم قادر به ارائه مشاوره در این زمینه نیز نبودم.
داوودزاده با پذیرفتن اظهارات خود در مراحل پیشین دادرسی مدعی شد که، از سال ۸۳ تا ۹۷ به صورت تلفنی با متهم ردیف اول ارتباط داشته و پیمانکاری می کرده است.
وکیل متهم زمانی که برای دفاع از موکلش فراخوانده شد، در اظهاراتی عجیب که با واکنش رئیس دادگاه و معاون دادستان همراه بود، بیان کرد: «پرونده را کامل مطالعه نکرده ام.»
غرابادیان به عنوان نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در این پرونده گفت: برخلاف امکان مطالعه پرونده از سوی وکیل متهم، متأسفانه او بدون اطلاع کامل و دقیق از محتوای اسناد و مدارک و اوراق پرونده و بدون توجه به اقاریر و اظهارات سایر متهمان، برای دفاع از موکل خود در دادگاه حاضر شده که جای تأمل و تعجب دارد. چگونه می خواهید در چنین شرایطی از حقوق موکل خود دفاع کنید.
نهایتا وکیل متهم اعلام کرد که لایحه دفاعیه خود را متعاقبا تقدیم دادگاه خواهد کرد.
متهمی که شاهد چاپ مدارک جعلی بود
نیما حسینی مقدم، متهم دیگر این پرونده برای دفاع از خود در جایگاه متهم قرار گرفت و گفت: اولین فردی بودم که به دادسرا احضار شدم و در حوزه رایانه سر رشته ای ندارم، اما چاپ مدارک را از نزدیک دیده بودم.
مشاهده تخلفات گسترده و اصرار به حضور در این شبکه با وجود تذکرات داده شده از سوی مراجع ذی ربط، موضوعی بود که نماینده دادستان به آن اشاره کرد و به برخی افراد و مؤسسات آموزشی که با اقدامات خلاف خود صدمات مادی و معنوی به جامعه و به ویژه جوانان وارد می سازند هشدار داد، که دادسرا در راستای انجام تکالیف خود، با این تخلفات قاطعانه برخورد خواهد کرد.


جریمه سنگین یک کارمند برای تأخیر
متهم بعدی که در جایگاه قرار گرفت، سعید‌حقگو فرزند محمدحسین، مدیر بازرگانی این مجموعه بود. او در دفاع از خودگفت: به عنوان مدیر بازرگانی و سرپرست بازاریابی در ساختمان اصلی فعالیت می کرده اما از اقدامات غیرقانونی اطلاعی نداشته است. موضوعی که واکنش شدید رئیس دادگاه را به همراه داشت.
قاضی خطاب به متهم گفت: چگونه در ساختمان اصلی فعالیت می کردید و اقدامات را به صورت گسترده انجام می دادید، ولی اظهار می کنید که از اقدامات خلاف قانون مجموعه مطلع نبوده اید؟
وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: ما به اعمال متهم ردیف اول کاری نداریم. متهم ردیف اول اجازه دخالت در امور غیرمحوله را به موکل من نمی داده و او در فرآیند تصمیم سازی ها محلی از اعراب نداشته و حتی در یک مورد برای یک تأخیر حضور در محل کار، از سوی مسئول مؤسسه جریمه سنگین مالی شده است.


ردپای برادر متهم به پرونده
با پایان دفاعیات این متهم، رئیس دادگاه از احسان ثابت فرزند محمدحسن، متهم دیگر پرونده که برادر متهم ردیف اول است خواست تا در برابر اتهام های مطرح شده در پرونده از خود دفاع کند.
احسان ثابت در دفاعیاتش گفت: برادر متهم ردیف اول هستم و به عنوان مدیر بازرگانی در دفتر امامت فعالیت می کردم. مهندس هستم و سال ها در خارج از کشور بوده ام. قصد داشتم به صورت موقت و به صورت کارمند در این مؤسسه فعالیت کنم. از نحوه فعالیت ها اطلاعی نداشتم و سؤال هم نمی کردم. برنامه همیشه این گونه بود که پروژه ها اعلام و سپس اجرا می شد. در زمان اجرای پروژه «گلدن استیت» حضور نداشتم.
نماینده دادستان درباره این اظهارات بیان کرد: بار ها از سوی کارگروه نظارت به وی تذکر داده شده و متهم نیز تعهد داده بود. پس چگونه از فعالیت های برادر خود که متهم ردیف اول این پرونده است اطلاعی نداشته است؟
وکیل احسان ثابت در دفاع از موکلش اعلام کرد: ما به دنبال روشن شدن حقیقت و شفاف شدن نقش موکل در فرآیند اقدامات مؤسسه هستیم. ضمن اینکه متهم ردیف اول از امور، به زیرمجموعه خود اطلاعی نمی داده و موکل من کارمند امیررضا ثابت بوده است. کارمندان حق دخالت در امور کلان مؤسسه را نداشته اند و این درحالی است که اقدامات انجام شده تخلف صنفی بوده و جرم محسوب نمی شود.
حضور مستمر متهم در جلسات با عنوان برادر متهم ردیف اول، موضوعی بود که نماینده دادستان به آن اشاره کرد و با رد این دفاعیات گفت: اقاریر متهم در مراحل پیشین دادرسی با اظهارات اخیر متهم مغایرت دارد و منطبق با واقعیت نیست.


انکار اتهامات از سوی یکی از متهمان
محمدجواد محمدعلیپور فرزند محمدرضا، متهمی بود که هنگام فراخوانده شدن برای دفاع از خود، با انکار اتهام های موجود در کیفرخواست، فرصت بیشتر دفاع را در اختیار وکیلش قرار داد.
نماینده دادستان در واکنش به انکار اتهامات متهم با بیان اینکه تعجب می کنم متهمانی که پیش تر به اقدامات خود اقرار کرده اند در دادگاه انکار می کنند و درباره قطع همکاری برخی متهمان با شرکت علت آن را تنها اختلافات مالی با متهم ردیف اول دانست نه اعتراض به تخلفات صورت گرفته.
یکی از مطلعین به عنوان شاهد در جایگاه قرار گرفت و درباره انکارهای محمدعلیپور اعلام کرد: با توجه به مسئولیت نظارتی که در حوزه آموزشی دارم بارها به متهمان از جمله محمدعلیپور تذکر داده ایم، اما متأسفانه اقدامات خلاف قانون ادامه پیدا کرد.


اتهام های سنگین در کیفرخواست دائی نژاد
وقتی رئیس دادگاه در ادامه از آرش دائی نژاد خواست تا ضمن قرارگرفتن در جایگاه ویژه از خود در برابر کیفرخواست و اتهام های معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل و ارائه طریق ارتکاب جرم؛ تحصیل مال از طریق نامشروع، دفاع کند، متهم با اظهار بی اطلاعی از اقدامات خلاف شرکت، از وکیلش خواست تا از او دفاع کند.
وکیل متهم گفت: موکلم با توجه به اینکه عمدتا در تهران فعالیت می کرده از اقدامات خلاف قانون اطلاعی نداشته و اخطار ها و تذکرات از سوی نهاد های مسئول به دفتر مشهد ارسال می شده است.
شهروز شاه ورزی پور فرزندحمیدالدین، متهم بعدی این پرونده بود که به گفته قاضی غرابادیان نماینده دادستان، او نیز مانند سایر متهمان از نحوه فعالیت های مؤسسه آگاهی داشته است و تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله اتهامات منتسب به متهم شهروز شاه ورزی پور است.
متهم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: کلیه اظهارات خود در مرحله دادسرا را قبول دارم و از هر تصمیمی که دادگاه اتخاذ کند تبعیت کامل خواهم کرد.


دفاع در برابر ایجاد سایت های جعلی
قاضی منصوری سپس از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم شهرام بقایری فرزند علیرضا را قرائت کند. او در کنار سایر تخلفات، متهم به جعل سایت بود.
متهم با بیان اینکه قالب خام سایت ها را طبق دستور صادرشده مسئولان تهیه می کردیم، اعلام کرد: سایت های میکی موتو و چند سایت دیگر را برای مؤسسه بالا آوردیم.
نماینده دادستان درباره اظهارات متهم گفت: او برای برگزاری همایش ها سایت طراحی و جعل می کرده و بابت هر کاری که در این زمینه انجام می داده، دستمزد می‌گرفته است.
موضوعی که واکنش وکیل متهم را در پی داشت و او از موکلش این گونه دفاع کرد که شهرام بقایری شرکتی داشته و کارش طراحی سایت بوده است. موکل این جانب بستر اقدامات را فراهم می کرده و از اقدامات خلاف قانون متهم ردیف اول اطلاعی نداشته است.
اما براساس اظهارات قاضی غرابادیان نامبرده از اقدامات خلاف قانون در حال انجام در این مؤسسه اطلاع داشته است.


پس از مشاهده تخلفات شرکت را ترک کردم
هما صداقت، مدیر فروش در هلدینگ آفتاب به عنوان متهم بعدی وقتی برای دفاع در جایگاه قرار گرفت، اعلام کرد که اظهارات خود در مراحل قبلی دادرسی را قبول دارد و مدعی شد که پس از اطلاع از تخلفات شرکت را ترک کردم.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما بر چه اساس مبادرت به صدور مدرک می کردید درحالی که رابطه نزدیکی با متهم ردیف اول داشته و از خلاف بودن فعالیت ها اطلاع داشتید؟ موضوعی که وکیل متهم دفاعیاتش را در این باره ارائه کرد و افزود: متهم ردیف اول، موکل من را از واقعیت منحرف می کرده و هما صداقت بدون چون و چرا از دستور امیر رضا ثابت تبعیت می کرده است.
ثمانه بالار دهمین متهمی بود که در جلسه دیروز توانست درباره اتهامات مندرج در کیفرخواست، از خود دفاع کند. او وقتی در جایگاه قرار گرفت توضیح داد که متهم ردیف اول به من لیست می داد و می گفت بناست در تهران این همایش برگزار شود. ما سالن صدا و سیما را هماهنگ می کردیم. اما مسائل مالی با مدیران دفاتر و از حوزه ما خارج بود.
در ادامه بعد از توضیحات موکل متهم، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده «سلطان جعل مدرک» به پایان رسید.

منبع: شهرآرا