راز دست نوشته مرموز!


9 مرداد 1399 - 10:24
25fd742cba
جسد مرد 39 ساله‌ای که از روز شنبه گذشته در جاده سیمان مشهد گم شده بود، با پیدا شدن دست نوشته ای مرموز از دل خاک بیرون کشیده‌شد.

شب گذشته قاضی کاظم میرزایی که دستورات ویژه‌ای را برای پیگیری پرونده مردجوان گم‌شده به کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی صادر کرده بود به سرنخ هایی رسید که نشان می‌داد در میان بستگان نزدیک مرد گم‌شده، سخن از دست نوشته مرموزی است که از قتل موتورسوار 39 ساله حکایت دارد. وقتی قاضی ویژه قتل عمد مشهد براساس تجربیات قضایی به پیگیری این نامه مرموز پرداخت، یکی از بستگان مرد گم‌شده، دست‌نوشته را به پلیس آگاهی برد که روی آن نوشته شده بود، پسر شما را کشته اند و در اطراف کوه و بیابان های جاده کلات دفن کرده اند. زمانی که کارآگاهان در کنار قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب به محل یاد شده رسیدند ناگهان جسد مرد 39 ساله درحالی از دل خاک بیرون کشیده شد که دچار فساد نعشی شده و آثار ضرباتی بر سر وی نیز وجود داشت. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.
 

جسد مرد 39 ساله‌ای که از روز شنبه گذشته در جاده سیمان مشهد گم شده بود، با پیدا شدن دست نوشته ای مرموز از دل خاک بیرون کشیده‌شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

25fd742cba
9 مرداد 1399 - 10:24

شب گذشته قاضی کاظم میرزایی که دستورات ویژه‌ای را برای پیگیری پرونده مردجوان گم‌شده به کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی صادر کرده بود به سرنخ هایی رسید که نشان می‌داد در میان بستگان نزدیک مرد گم‌شده، سخن از دست نوشته مرموزی است که از قتل موتورسوار 39 ساله حکایت دارد. وقتی قاضی ویژه قتل عمد مشهد براساس تجربیات قضایی به پیگیری این نامه مرموز پرداخت، یکی از بستگان مرد گم‌شده، دست‌نوشته را به پلیس آگاهی برد که روی آن نوشته شده بود، پسر شما را کشته اند و در اطراف کوه و بیابان های جاده کلات دفن کرده اند. زمانی که کارآگاهان در کنار قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و انقلاب به محل یاد شده رسیدند ناگهان جسد مرد 39 ساله درحالی از دل خاک بیرون کشیده شد که دچار فساد نعشی شده و آثار ضرباتی بر سر وی نیز وجود داشت. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.
 

منبع: روزنامه خراسان

اخبار ایران و جهان