زمین چهارراه دانش مشهد دهان باز کرد / رهگذران به وحشت افتادند


8 مرداد 1399 - 22:55
1bd74d33b6
زمین در چهارراه دانش مشهد نشست کرد و افرادی که این صحنه را دیده بودند به وحشت افتادند.

سخنگوی شرکت قطارشهری مشهد گفت: بخشی از خیابان در چهارراه دانش مشهد دچار فرونشست شد و با اینکه ارتباطی با پروژه قطارشهری ندارد این شرکت ایمن سازی محیط را برعهده گرفت.

امیر حسینی افزود: عوامل قطارشهری ساعتی قبل هنگام کار در تونل قطارشهری در ابتدای خط بی.آر.تی در چهارراه دانش متوجه نشست زمین شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه بخشی از خیابان به دلیل نشت آب فرونشست کرد که تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان در محل حضور یافتند و محیط برای ایمن سازی محصور شد.

سخنگوی شرکت قطارشهری مشهد گفت: در مرکز چهارراه دانش کانال‌های آب زیرسطحی وجود دارد و طبق بررسی‌های اولیه نشت آب از لوله علت این فرونشست بوده و ارتباطی به پروژه قطارشهری ندارد اما به منظور ایمن سازی کارگاه، این شرکت در حال ایمن سازی این مکان است.

فرونشست زمین در مشهد

چهارراه دانش در محدوده خیابان امام رضا (ع) و نزدیک حرم مطهر رضوی است و به دلیل این حادثه سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی بی.آر.تی در این محدوده تا ایمن سازی محل متوقف شده است.

زمین در چهارراه دانش مشهد نشست کرد و افرادی که این صحنه را دیده بودند به وحشت افتادند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

1bd74d33b6
8 مرداد 1399 - 22:55

سخنگوی شرکت قطارشهری مشهد گفت: بخشی از خیابان در چهارراه دانش مشهد دچار فرونشست شد و با اینکه ارتباطی با پروژه قطارشهری ندارد این شرکت ایمن سازی محیط را برعهده گرفت.

امیر حسینی افزود: عوامل قطارشهری ساعتی قبل هنگام کار در تونل قطارشهری در ابتدای خط بی.آر.تی در چهارراه دانش متوجه نشست زمین شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه بخشی از خیابان به دلیل نشت آب فرونشست کرد که تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان در محل حضور یافتند و محیط برای ایمن سازی محصور شد.

سخنگوی شرکت قطارشهری مشهد گفت: در مرکز چهارراه دانش کانال‌های آب زیرسطحی وجود دارد و طبق بررسی‌های اولیه نشت آب از لوله علت این فرونشست بوده و ارتباطی به پروژه قطارشهری ندارد اما به منظور ایمن سازی کارگاه، این شرکت در حال ایمن سازی این مکان است.

فرونشست زمین در مشهد

چهارراه دانش در محدوده خیابان امام رضا (ع) و نزدیک حرم مطهر رضوی است و به دلیل این حادثه سرویس دهی خطوط اتوبوسرانی بی.آر.تی در این محدوده تا ایمن سازی محل متوقف شده است.

منبع: رکنا