قتل مرد ضایعاتی توسط جوان 21 ساله در تهران


7 مرداد 1399 - 10:57
fc541855fb
سرهنگ عباس کرمی، رئیس یگان حفاظت از اماکن عمومی پلیس پیشگیری پایتخت خبر قتل مرد ضایعاتی را توسط جوانی 21 ساله گزارش داد.

ماجرای قتل از این قرار بوده است که جوانی 21 ساله یک دستگاه خودروی وانت داشته و نزد فردی 40 ساله کار می‌کرده است. این جوان ضایعات جمع‌آوری می‌کرده و برای فرد میان سال می‌برده و با یکدیگر در شهرک صالحین  شهرری ضایعات را تفکیک  و در واقع با یکدیگر کار می‌کردند. اما حدود یک ماه بوده که پسر جوان برای تفکیک ضایعات با مرد 40 ساله همکاری نداشته است. صبح دوشنبه ششم مردادماه، مرد میان سال در تماس با پسر 21 ساله علت حضورنیافتن یک ماهه او را بر سر کارش جویا می‌شود. پسر جوان می‌گوید : کار بهتری پیدا کردم و دیگر کار ضایعات انجام نمی‌دهم اما غروب سر می‌زنم. حدود ساعت 10:30 صبح دیروز مرد میان سال که اعتیاد هم داشته به  خانه پسر جوان می‌رود و خواهر 14 ساله پسر در را باز می‌کند چرا که پدر و مادر و برادرش در منزل نبودند. مرد میان سال سراغ برادر دختر را می‌گیرد که دختر نوجوان اعلام می‌کند برادرش در منزل حضور ندارد. مرد میان سال درخواست می‌کند دختر نوجوان با برادرش تماس بگیرد و تقاضا کند او به خانه بیاید که پسر جوان نیز کارش را رها می کند و به خانه می‌آید زیرا نگران خواهر نوجوانش می‌شود که مرد میان سال معتاد به در خانه‌شان رفته است. پسر جوان و مرد میان سال در خانه پسر 21 ساله درگیری لفظی پیدا می‌کنند و مرد  میان سال جوان را کتک می زند و او را تحریک می‌کند که همین اقدام موجب می‌شود پسر جوان دست به چاقو شود و چند ضربه به قفسه سینه مرد میان سال می‌زند که بعد از خون ریزی از حال می‌رود. خواهر پسر از او تقاضا می‌کند به اورژانس زنگ بزنند اما بعد از انتقال مرد میان سال به بیمارستان فیروزآبادی شهرری و انجام عملیات درمانی ،‌ او بعد از دو ساعت فوت می‌کند. بعد از فوت مرد میان سال، یگان حفاظت با کلانتری 131 شهرری تماس می‌گیرند و ماجرا را گزارش می‌دهند. 
بلافاصله رئیس کلانتری 131 شهرری سرهنگ حسینی‌فر تیم عملیات را به بیمارستان اعزام می‌کند که اقدام به دستگیری جوان 21 ساله می‌کنند و او نیز نزد بازپرس کشیک قتل و افسر تشخیص هویت،‌ به قتل اعتراف می‌کند و ماجرا را به طور کامل شرح می‌دهد. سپس توسط تیم تشخیص هویت اداره 10 آگاهی و دستورات بازپرس کشیک قتل صحنه‌سازی قتل انجام می‌شود و اکنون پسر جوان به جرم قتل در بازداشت به سر می‌برد و سیر مراحل قضایی درحال انجام است.

سرهنگ عباس کرمی، رئیس یگان حفاظت از اماکن عمومی پلیس پیشگیری پایتخت خبر قتل مرد ضایعاتی را توسط جوانی 21 ساله گزارش داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

fc541855fb
7 مرداد 1399 - 10:57

ماجرای قتل از این قرار بوده است که جوانی 21 ساله یک دستگاه خودروی وانت داشته و نزد فردی 40 ساله کار می‌کرده است. این جوان ضایعات جمع‌آوری می‌کرده و برای فرد میان سال می‌برده و با یکدیگر در شهرک صالحین  شهرری ضایعات را تفکیک  و در واقع با یکدیگر کار می‌کردند. اما حدود یک ماه بوده که پسر جوان برای تفکیک ضایعات با مرد 40 ساله همکاری نداشته است. صبح دوشنبه ششم مردادماه، مرد میان سال در تماس با پسر 21 ساله علت حضورنیافتن یک ماهه او را بر سر کارش جویا می‌شود. پسر جوان می‌گوید : کار بهتری پیدا کردم و دیگر کار ضایعات انجام نمی‌دهم اما غروب سر می‌زنم. حدود ساعت 10:30 صبح دیروز مرد میان سال که اعتیاد هم داشته به  خانه پسر جوان می‌رود و خواهر 14 ساله پسر در را باز می‌کند چرا که پدر و مادر و برادرش در منزل نبودند. مرد میان سال سراغ برادر دختر را می‌گیرد که دختر نوجوان اعلام می‌کند برادرش در منزل حضور ندارد. مرد میان سال درخواست می‌کند دختر نوجوان با برادرش تماس بگیرد و تقاضا کند او به خانه بیاید که پسر جوان نیز کارش را رها می کند و به خانه می‌آید زیرا نگران خواهر نوجوانش می‌شود که مرد میان سال معتاد به در خانه‌شان رفته است. پسر جوان و مرد میان سال در خانه پسر 21 ساله درگیری لفظی پیدا می‌کنند و مرد  میان سال جوان را کتک می زند و او را تحریک می‌کند که همین اقدام موجب می‌شود پسر جوان دست به چاقو شود و چند ضربه به قفسه سینه مرد میان سال می‌زند که بعد از خون ریزی از حال می‌رود. خواهر پسر از او تقاضا می‌کند به اورژانس زنگ بزنند اما بعد از انتقال مرد میان سال به بیمارستان فیروزآبادی شهرری و انجام عملیات درمانی ،‌ او بعد از دو ساعت فوت می‌کند. بعد از فوت مرد میان سال، یگان حفاظت با کلانتری 131 شهرری تماس می‌گیرند و ماجرا را گزارش می‌دهند. 
بلافاصله رئیس کلانتری 131 شهرری سرهنگ حسینی‌فر تیم عملیات را به بیمارستان اعزام می‌کند که اقدام به دستگیری جوان 21 ساله می‌کنند و او نیز نزد بازپرس کشیک قتل و افسر تشخیص هویت،‌ به قتل اعتراف می‌کند و ماجرا را به طور کامل شرح می‌دهد. سپس توسط تیم تشخیص هویت اداره 10 آگاهی و دستورات بازپرس کشیک قتل صحنه‌سازی قتل انجام می‌شود و اکنون پسر جوان به جرم قتل در بازداشت به سر می‌برد و سیر مراحل قضایی درحال انجام است.

منبع: روزنامه خراسان

اخبار ایران و جهان