مهار آتش‌سوزی توسط دو اتوبوسران مشهدی


25 تیر 1399 - 21:55
f3be4c34cb
روز گذشته یکی از ایستگاه‌های دوچرخه متعلق به شهرداری مشهد واقع در بولوار وکیل آباد بعد از پل نمایشگاه دچار آتش‌سوزی شد.

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: محمد سقائیان، یکی از اتوبوسرانان سازمان اتوبوسرانی مشهد حین سرویس‌دهی متوجه حادثه شده و به سرعت خود را به محل رسانده و با کمک کپسول مهار آتش که در تمامی ناوگان هست توانست از شعله‌ور شدن آتش جلوگیری کند.

عباس اتحادی افزود:بعد از گذشت چند دقیقه با اتمام کپسول، علی تابنده، یکی دیگر از اتوبوسرانان با مشاهده صحنه خود را به محل حادثه رساند و با استفاده از کپسول اتوبوس تا زمان رسیدن مامورین سازمان آتش‌نشانی توانستند از پیشروی آتش جلوگیری کنند.

روز گذشته یکی از ایستگاه‌های دوچرخه متعلق به شهرداری مشهد واقع در بولوار وکیل آباد بعد از پل نمایشگاه دچار آتش‌سوزی شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f3be4c34cb
25 تیر 1399 - 21:55

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: محمد سقائیان، یکی از اتوبوسرانان سازمان اتوبوسرانی مشهد حین سرویس‌دهی متوجه حادثه شده و به سرعت خود را به محل رسانده و با کمک کپسول مهار آتش که در تمامی ناوگان هست توانست از شعله‌ور شدن آتش جلوگیری کند.

عباس اتحادی افزود:بعد از گذشت چند دقیقه با اتمام کپسول، علی تابنده، یکی دیگر از اتوبوسرانان با مشاهده صحنه خود را به محل حادثه رساند و با استفاده از کپسول اتوبوس تا زمان رسیدن مامورین سازمان آتش‌نشانی توانستند از پیشروی آتش جلوگیری کنند.

منبع: شهرآرا