نظر مثبت نمایندگان نسبت به حضور استاندار خراسان رضوی در وزارت صمت


21 تیر 1399 - 12:02
96aa458b1a
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت : ما هنوز نظر دولت را در خصوص احتمال معرفی شدن آقای رزم حسینی به عنوان گزینه‌ای برای وزارت صمت نمی‌دانیم، اما نمایندگان بسیار نسبت به انتخاب ایشان راغب‌اند.

محسن زنگنه در خصوص احتمال معرفی استاندار خراسان رضوی به عنوان گزینه وزارت صمت با بیان این مطلب و با اشاره به تکثر اصولگرایان در مجلس یازدهم اظهار کرد: دولت باید مراقب باشد گزینه‌هایی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرند، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آقای رزم حسینی نظر مثبت دارد اما این که دولت تا چه حد نسبت به معرفی ایشان جدیت دارد را من در جریان نیستم. 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت استان خراسان رضوی، نگرانی‌هایی در خصوص تغییر استاندار، در صورت معرفی آقای رزم‌حسینی وجود دارد، اما من فکر می‌کنم در شرایط فعلی اگر در وزارت صمت ریل‌گذاری درستی انجام شود، در این یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت، مشکلات استان هم کمتر خواهد شد و به نظر من بین استان و وزارتخانه، اولویت با وزارتخانه است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت : ما هنوز نظر دولت را در خصوص احتمال معرفی شدن آقای رزم حسینی به عنوان گزینه‌ای برای وزارت صمت نمی‌دانیم، اما نمایندگان بسیار نسبت به انتخاب ایشان راغب‌اند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

96aa458b1a
21 تیر 1399 - 12:02

محسن زنگنه در خصوص احتمال معرفی استاندار خراسان رضوی به عنوان گزینه وزارت صمت با بیان این مطلب و با اشاره به تکثر اصولگرایان در مجلس یازدهم اظهار کرد: دولت باید مراقب باشد گزینه‌هایی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرند، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آقای رزم حسینی نظر مثبت دارد اما این که دولت تا چه حد نسبت به معرفی ایشان جدیت دارد را من در جریان نیستم. 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت استان خراسان رضوی، نگرانی‌هایی در خصوص تغییر استاندار، در صورت معرفی آقای رزم‌حسینی وجود دارد، اما من فکر می‌کنم در شرایط فعلی اگر در وزارت صمت ریل‌گذاری درستی انجام شود، در این یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت، مشکلات استان هم کمتر خواهد شد و به نظر من بین استان و وزارتخانه، اولویت با وزارتخانه است.

منبع: ایسنا