تاکید طرح تفصیلی بر ادامه بزرگراه کمربندجنوبی با وجود دستور توقف قضایی

کمربند جنوبی پرماجرای مشهد


19 تیر 1399 - 09:59
6ab3d41a58
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: پروژه کمربند جنوبی مشهد جزو طرح‌ جامع شهر بوده و دادستانی مشهد دستور به حذف پروژه را نداده بلکه جهت بررسی‌های بیشتر از منظر زیست محیطی پروژه را متوقف کرده است.

محمدهادی مهدی‌نیا در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره پیشنهاد حفظ و ادامه بزرگراه کمربند جنوبی مشهد اظهار کرد: شورای شهر مشهد طرح تفصیلی حفظ و ادامه بزرگراه کمربند جنوبی مشهد (کاربری ترافیکی) را تائید نکرده بلکه این طرح توسط شهرداری به شورا ارائه شده و در یک جلسه مشترکی که متشکل از رئیس شورای شهر مشهد و اعضای کمیسیون‌های مربوطه بوده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: آنچه که به عنوان نظر کمیسیون مشترک به صحن علنی شورا آمده نتیجه رای‌گیریی بوده که در این کمیسیون‌ها انجام شده بنابراین، به معنی نظر کل شورا نیست بلکه نظر کمیسیون مشترک است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه طرح تفصیلی حفظ و ادامه بزرگراه کمربند جنوبی مشهد هیچگونه تعارضی با تصمیمات قبلی مبنی بر توقف پروژه کمربند جنوبی ندارد بیان کرد: هر مجموعه‌ای وظایف قانونی خود را دارد. وظیفه تصویب طرح‌ها در قانون نیز با شهرداری، شورای شهر و کمیسیون ماده 5 است و در صورتی که طرح کلان باشد شورای عالی شهرسازی نیز دخالت دارد.

مهدی‌نیا افزود: اگر پروژه‌ای به هر دلیلی توسط دستگاه قضایی یا مدعی‌العموم تشخیص داده شود که مسئله‌ دارد یا حقوق بیت المال در آن رعایت نمی‌شود ممکن است تصمیم به توقف پروژه یا بازنگری مجدد گرفته شود که این فرآیند نیز باید در مجاری قانونی صورت گیرد اتفاقی که در حال حاضر برای پروژه کمربند جنوبی افتاده است.

وی گفت: هیچ گونه تعارض قانونی در این طرح تفصیلی وجود ندارد زیرا کمربند جنوبی در طرح جامع مشهد بوده و شهرداری وقت به عنوان یک وظیفه، شروع به ساخت و ساز کرده بود که انفجار کوه‌ها موجب ایجاد حساسیت در بین فعالان محیط زیست و دادستانی شد و مدعی العموم ورود پیدا کرد و تا بررسی بیشتر و ارزیابی اثرات زیست محیطی دستور توقف پروژه را داد.

  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: دادستانی مشهد دستور به حذف پروژه کمربند جنوبی را نداده بلکه جهت بررسی‌های بیشتر از منظر زیست محیطی پروژه را متوقف کرده است بنابراین به معنی تعارض نیست بلکه هرکدام مسیر قانونی خودش را دارد.  

مهدی نیا تصریح کرد: به این خاطر که ارتفاعات جنوبی مشهد یکی از پتانسیل‌های مهم زیست محیطی است این ایده وجود دارد که برای حفظ آن، نقش ترافیکی کمربند جنوبی را کاهش دهیم حال این سوال اساسی وجود دارد، آیا این امکان وجود دارد که با کاهش نقش ترافیکی کمربند جنوبی اثرات زیست محیطی پروژه را کم کرد؟ پاسخ این سوال را باید مشاور طرح جامع بدهد که در حال حاضر مشهد چنین فردی را ندارد.

وی اضافه کرد: درخواست دادستانی از شهرداری مشهد این است که طرح را به لحاظ ترافیکی متوقف کند و بررسی زیست محیطی انجام دهد و به لحاظ علمی پاسخ این سوال را بیاورد که آیا امکان کاهش اثرات زیست محیطی پروژه وجود دارد یا باید در نقش ترافیکی کمربند جنوبی تجدید نظر صورت گیرد. 

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: پروژه کمربند جنوبی مشهد جزو طرح‌ جامع شهر بوده و دادستانی مشهد دستور به حذف پروژه را نداده بلکه جهت بررسی‌های بیشتر از منظر زیست محیطی پروژه را متوقف کرده است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

6ab3d41a58
19 تیر 1399 - 09:59

محمدهادی مهدی‌نیا در گفت‌وگو با مشهد فوری درباره پیشنهاد حفظ و ادامه بزرگراه کمربند جنوبی مشهد اظهار کرد: شورای شهر مشهد طرح تفصیلی حفظ و ادامه بزرگراه کمربند جنوبی مشهد (کاربری ترافیکی) را تائید نکرده بلکه این طرح توسط شهرداری به شورا ارائه شده و در یک جلسه مشترکی که متشکل از رئیس شورای شهر مشهد و اعضای کمیسیون‌های مربوطه بوده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: آنچه که به عنوان نظر کمیسیون مشترک به صحن علنی شورا آمده نتیجه رای‌گیریی بوده که در این کمیسیون‌ها انجام شده بنابراین، به معنی نظر کل شورا نیست بلکه نظر کمیسیون مشترک است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه طرح تفصیلی حفظ و ادامه بزرگراه کمربند جنوبی مشهد هیچگونه تعارضی با تصمیمات قبلی مبنی بر توقف پروژه کمربند جنوبی ندارد بیان کرد: هر مجموعه‌ای وظایف قانونی خود را دارد. وظیفه تصویب طرح‌ها در قانون نیز با شهرداری، شورای شهر و کمیسیون ماده 5 است و در صورتی که طرح کلان باشد شورای عالی شهرسازی نیز دخالت دارد.

مهدی‌نیا افزود: اگر پروژه‌ای به هر دلیلی توسط دستگاه قضایی یا مدعی‌العموم تشخیص داده شود که مسئله‌ دارد یا حقوق بیت المال در آن رعایت نمی‌شود ممکن است تصمیم به توقف پروژه یا بازنگری مجدد گرفته شود که این فرآیند نیز باید در مجاری قانونی صورت گیرد اتفاقی که در حال حاضر برای پروژه کمربند جنوبی افتاده است.

وی گفت: هیچ گونه تعارض قانونی در این طرح تفصیلی وجود ندارد زیرا کمربند جنوبی در طرح جامع مشهد بوده و شهرداری وقت به عنوان یک وظیفه، شروع به ساخت و ساز کرده بود که انفجار کوه‌ها موجب ایجاد حساسیت در بین فعالان محیط زیست و دادستانی شد و مدعی العموم ورود پیدا کرد و تا بررسی بیشتر و ارزیابی اثرات زیست محیطی دستور توقف پروژه را داد.

  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: دادستانی مشهد دستور به حذف پروژه کمربند جنوبی را نداده بلکه جهت بررسی‌های بیشتر از منظر زیست محیطی پروژه را متوقف کرده است بنابراین به معنی تعارض نیست بلکه هرکدام مسیر قانونی خودش را دارد.  

مهدی نیا تصریح کرد: به این خاطر که ارتفاعات جنوبی مشهد یکی از پتانسیل‌های مهم زیست محیطی است این ایده وجود دارد که برای حفظ آن، نقش ترافیکی کمربند جنوبی را کاهش دهیم حال این سوال اساسی وجود دارد، آیا این امکان وجود دارد که با کاهش نقش ترافیکی کمربند جنوبی اثرات زیست محیطی پروژه را کم کرد؟ پاسخ این سوال را باید مشاور طرح جامع بدهد که در حال حاضر مشهد چنین فردی را ندارد.

وی اضافه کرد: درخواست دادستانی از شهرداری مشهد این است که طرح را به لحاظ ترافیکی متوقف کند و بررسی زیست محیطی انجام دهد و به لحاظ علمی پاسخ این سوال را بیاورد که آیا امکان کاهش اثرات زیست محیطی پروژه وجود دارد یا باید در نقش ترافیکی کمربند جنوبی تجدید نظر صورت گیرد. 

 

منبع: مشهد فوری