افزایش 160 درصدی شهرک‌سازی در نواحی صنعتی خراسان رضوی


16 تیر 1399 - 20:50
34f2be1e5b
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی از افزایش 160 درصدی شهرک‌‌سازی در نواحی صنعتی خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، مسعود مهدی زاده مقدم در بازدید از توسعه ناحیه صنعتی میان‌جلگه، ضمن تأکید بر تجهیز و تکمیل پروژه‌های عمرانی و ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی، اظهار کرد: در سال 98 برای تجهیز زیرساخت‌ها و شهرک‌سازی 347 میلیارد ریال هزینه شده که نسبت به سال 97، 28 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی در راستای رشد و توسعه صنعتی اقتصادی و حمایت از صنعتگران و کارآفرینان انجام شده است، گفت: در سال گذشته 66 پروژه عمرانی با اعتبار347 میلیارد ریال اجرا شد و امسال حدود 500 میلیارد ریال پروژه در دست اجرا است تا با تجهیز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شرایط و بسترسازی لازم برای تولید فراهم باشد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تصریح کرد: اجرا و تکمیل پروژه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، تصفیه‌خانه، راه و ابنیه و نیز ساخت 301 واحد کارگاهی برای صنایع خُرد و کوچک از جمله آنها است.

مهدی‌زاده مقدم بیان کرد: با توجه به حمایت‌های خاص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ظرفیت‌های اقتصادی استان، تمایل سرمایه‌گذاری جهت فعالیت از سوی کارآفرینان بسیار زیاد بوده و باید با اجرا و تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی شرایط را برای شروع کسب و کار آنها فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی از افزایش 160 درصدی شهرک‌‌سازی در نواحی صنعتی خراسان رضوی خبر داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

34f2be1e5b
16 تیر 1399 - 20:50

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، مسعود مهدی زاده مقدم در بازدید از توسعه ناحیه صنعتی میان‌جلگه، ضمن تأکید بر تجهیز و تکمیل پروژه‌های عمرانی و ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی، اظهار کرد: در سال 98 برای تجهیز زیرساخت‌ها و شهرک‌سازی 347 میلیارد ریال هزینه شده که نسبت به سال 97، 28 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی در راستای رشد و توسعه صنعتی اقتصادی و حمایت از صنعتگران و کارآفرینان انجام شده است، گفت: در سال گذشته 66 پروژه عمرانی با اعتبار347 میلیارد ریال اجرا شد و امسال حدود 500 میلیارد ریال پروژه در دست اجرا است تا با تجهیز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شرایط و بسترسازی لازم برای تولید فراهم باشد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تصریح کرد: اجرا و تکمیل پروژه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، تصفیه‌خانه، راه و ابنیه و نیز ساخت 301 واحد کارگاهی برای صنایع خُرد و کوچک از جمله آنها است.

مهدی‌زاده مقدم بیان کرد: با توجه به حمایت‌های خاص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و ظرفیت‌های اقتصادی استان، تمایل سرمایه‌گذاری جهت فعالیت از سوی کارآفرینان بسیار زیاد بوده و باید با اجرا و تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی شرایط را برای شروع کسب و کار آنها فراهم کنیم.

منبع: فارس