وقتی شورای شهر مشهد، یک تنه، مقابل مردم، سمن ها و نظر تخصصی شهردار مشهد می ایستد


15 تیر 1399 - 15:46
1b6973e42c
سعید شعرباف استاد دانشگاه و پژوهشگر مدیریت شهری در یادداشتی از بی توجهی شورای اسلامی‌ شهر مشهد درمقابل نظرات تخصصی پیرامون ارتفاعات جنوبی مشهد انتقاد کرده است

در باب ادامه پروژه کمربند جنوبی در ارتفاعات جنوبی مشهد، اختلاف نظرات زیادی  بین متخصصین و برخی مدیران شهری وجود دارد، اما با وجود اینکه نظر نهایی شهرداری مشهد، مجموعه های محیط زیستی و بخش قابل توجهی از متخصصین حوزه شهرسازی و‌ مدیریت شهری این است که ارتفاعات جنوب مشهد باید برای ایجاد یک فضای پارکی عمومی‌ مورد استفاده قرار بگیرد، شورای شهر مشهد یک‌تنه در برابر مجموعه این نظرات ایستاده و اصراردارد یک بزرگراه ۷۵ متری را از دل ارتفاعات جنوب مشهد به هر قیمت عبور دهد. نکته تامل برانگیز این است که در نظریه شورای شهر مشهد که بناست فردا دوشنبه، در قالب طرح تفصیلی جنوب غربی مطرح شود هیچ اثری از نظر و استدلال های مخالفین اجرای کمربندی جنوبی نیست و تنها نظر نهایی که ابقاء پروژه مخرب کمربندجنوبی است دیده می‌شود.

شهردار شهر مشهد به صراحت و به صورت مکرر تاکید کرده است که جمع بندی نهایی بنده و تیم شهرداری فعلی، تغییر کاربری کمربند جنوبی از یک شریان‌ ترافیکی به محلی برای حضور مردم در ارتفاعات است. این در حالی است که هیچ اثری، تاکید می‌کنم هیچ اثری از این دغدغه و‌ این جمع بندی، در طرح تفصیلی مورد تایید شورای شهر مشهد وجود ندارد. یعنی نه تنها نظر متخصصین مخالف اجرای کمربند در طرح تفصیلی دیده نشده، بلکه نظر شهردار مشهد نیز در این طرح سانسور شده است!

 مشاور طرح تفصیلی جنوب غربی به صراحت و‌در یک ‌جلسه مشترک با نماینده های حوزه شهرسازی و ‌ترافیک رسما اعلام نمود که اگر چه وجود این کمربند جنوبی را به لحاظ ‌ترافیکی مفید می‌ داند اما این پروژه را از حیث اجتماعی و زیست محیطی سم مهلک‌ می‌ داند! این در حالی است که تنها بخش اول‌ نظر مشاور در نظریه نهایی شورای شهر ذکر شده است و نظر مشاور طرح تفصیلی نیز سانسور و تقطیع شده در طرح آمده است.

در حالیکه‌ شهرداری مشهد قریب به ۱۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ کوه پارک هزینه کرده و عملا وضعیت موجود را در این بخش به کلی تغییر داده، اما متاسفانه در طرح تفصیلی شورای شهر مشهد اساسا وضع موجود کوه‌ پارک دیده نشده و‌ انگار نه انگار که اینجا‌ اتفاقی افتاده است! معنای این حرف این است که شهردار بعدی باخیال راحت می‌ تواند همه این مبلغ را دور‌ بریزد و کمربند را از وسط کوه پارک عبور دهد!

اگر‌ حریت علمی‌ در برخی دوستان وجود می‌داشت، اینگونه نظرات مردم و شهرداری یک طرفه روایت نمی‌شد و مهم‌ترین فرصت قانونی برای اصلاح پروژه کمربند جنوبی به نفع مردم از بین نمی‌ رفت.

سعید شعرباف استاد دانشگاه و پژوهشگر مدیریت شهری در یادداشتی از بی توجهی شورای اسلامی‌ شهر مشهد درمقابل نظرات تخصصی پیرامون ارتفاعات جنوبی مشهد انتقاد کرده است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

1b6973e42c
15 تیر 1399 - 15:46

در باب ادامه پروژه کمربند جنوبی در ارتفاعات جنوبی مشهد، اختلاف نظرات زیادی  بین متخصصین و برخی مدیران شهری وجود دارد، اما با وجود اینکه نظر نهایی شهرداری مشهد، مجموعه های محیط زیستی و بخش قابل توجهی از متخصصین حوزه شهرسازی و‌ مدیریت شهری این است که ارتفاعات جنوب مشهد باید برای ایجاد یک فضای پارکی عمومی‌ مورد استفاده قرار بگیرد، شورای شهر مشهد یک‌تنه در برابر مجموعه این نظرات ایستاده و اصراردارد یک بزرگراه ۷۵ متری را از دل ارتفاعات جنوب مشهد به هر قیمت عبور دهد. نکته تامل برانگیز این است که در نظریه شورای شهر مشهد که بناست فردا دوشنبه، در قالب طرح تفصیلی جنوب غربی مطرح شود هیچ اثری از نظر و استدلال های مخالفین اجرای کمربندی جنوبی نیست و تنها نظر نهایی که ابقاء پروژه مخرب کمربندجنوبی است دیده می‌شود.

شهردار شهر مشهد به صراحت و به صورت مکرر تاکید کرده است که جمع بندی نهایی بنده و تیم شهرداری فعلی، تغییر کاربری کمربند جنوبی از یک شریان‌ ترافیکی به محلی برای حضور مردم در ارتفاعات است. این در حالی است که هیچ اثری، تاکید می‌کنم هیچ اثری از این دغدغه و‌ این جمع بندی، در طرح تفصیلی مورد تایید شورای شهر مشهد وجود ندارد. یعنی نه تنها نظر متخصصین مخالف اجرای کمربند در طرح تفصیلی دیده نشده، بلکه نظر شهردار مشهد نیز در این طرح سانسور شده است!

 مشاور طرح تفصیلی جنوب غربی به صراحت و‌در یک ‌جلسه مشترک با نماینده های حوزه شهرسازی و ‌ترافیک رسما اعلام نمود که اگر چه وجود این کمربند جنوبی را به لحاظ ‌ترافیکی مفید می‌ داند اما این پروژه را از حیث اجتماعی و زیست محیطی سم مهلک‌ می‌ داند! این در حالی است که تنها بخش اول‌ نظر مشاور در نظریه نهایی شورای شهر ذکر شده است و نظر مشاور طرح تفصیلی نیز سانسور و تقطیع شده در طرح آمده است.

در حالیکه‌ شهرداری مشهد قریب به ۱۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ کوه پارک هزینه کرده و عملا وضعیت موجود را در این بخش به کلی تغییر داده، اما متاسفانه در طرح تفصیلی شورای شهر مشهد اساسا وضع موجود کوه‌ پارک دیده نشده و‌ انگار نه انگار که اینجا‌ اتفاقی افتاده است! معنای این حرف این است که شهردار بعدی باخیال راحت می‌ تواند همه این مبلغ را دور‌ بریزد و کمربند را از وسط کوه پارک عبور دهد!

اگر‌ حریت علمی‌ در برخی دوستان وجود می‌داشت، اینگونه نظرات مردم و شهرداری یک طرفه روایت نمی‌شد و مهم‌ترین فرصت قانونی برای اصلاح پروژه کمربند جنوبی به نفع مردم از بین نمی‌ رفت.

منبع: مشهد فوری