فعالیت اداره‌ها به لحاظ تعداد افراد و ساعت کاری تغییری نکرده است/ کارمندان و ارباب رجوع ملزم به استفاده از ماسک هستند


13 تیر 1399 - 21:20
f61dae3c6a
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: فعالیت اداره‌ها به لحاظ تعداد افراد و ساعت کاری هیچ تغییری نکرده اما استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای کارکنان و ارباب رجوع الزامی است.

کوکب موسوی در گفت‌وگو با مشهد فوری، با بیان اینکه شنبه 14 تیرماه، مشهد تعطیل نیست اظهار کرد: ستاد استانی مقابله با کرونا مصوبه و تصمیمی برای تعطیل مشهد نداشت و خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در همان روز تکذیب شد.

وی درباره فعالیت ادارات و دورکاری کارکنان توضیح داد: فعالیت اداره‌ها به لحاظ تعداد افراد و ساعت کاری هیچ تغییری نکرده ولی تاکید بر این شده است که کلیه کارکنان و ارباب رجوع ملزم به استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی افزود: دورکاری براساس مفاد 4 بخش نامه ارسال شده سازمان اداری و استخدامی که مصوب ستاد ملی کرونا است برای دستگاه‌هایی که امکان استفاده از این فرصت را برای کارکنان خود داشته و دارای ظرفیت دورکاری هستند توصیه شده به ویژه برای افرادی که بیماری‌های خاص دارند.

موسوی تاکید کرد: دورکاری یک بخش نامه جدا دارد و براساس دستورالعمل‌های آن و اینکه دستگاه و اداره مربوطه دارای زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم باشند می‌توانند به کارمندان خود دورکاری بدهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: فعالیت اداره‌ها به لحاظ تعداد افراد و ساعت کاری هیچ تغییری نکرده اما استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای کارکنان و ارباب رجوع الزامی است.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

f61dae3c6a
13 تیر 1399 - 21:20

کوکب موسوی در گفت‌وگو با مشهد فوری، با بیان اینکه شنبه 14 تیرماه، مشهد تعطیل نیست اظهار کرد: ستاد استانی مقابله با کرونا مصوبه و تصمیمی برای تعطیل مشهد نداشت و خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در همان روز تکذیب شد.

وی درباره فعالیت ادارات و دورکاری کارکنان توضیح داد: فعالیت اداره‌ها به لحاظ تعداد افراد و ساعت کاری هیچ تغییری نکرده ولی تاکید بر این شده است که کلیه کارکنان و ارباب رجوع ملزم به استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی افزود: دورکاری براساس مفاد 4 بخش نامه ارسال شده سازمان اداری و استخدامی که مصوب ستاد ملی کرونا است برای دستگاه‌هایی که امکان استفاده از این فرصت را برای کارکنان خود داشته و دارای ظرفیت دورکاری هستند توصیه شده به ویژه برای افرادی که بیماری‌های خاص دارند.

موسوی تاکید کرد: دورکاری یک بخش نامه جدا دارد و براساس دستورالعمل‌های آن و اینکه دستگاه و اداره مربوطه دارای زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم باشند می‌توانند به کارمندان خود دورکاری بدهند.

منبع: مشهد فوری