کارآفرینی وابسته به خارج موفقیتی در پیش ندارد


10 تیر 1399 - 11:23
ae13f550f7
مجتبی نوری، کارآفرین

کارآفرین شدن نیاز به تجربه دارد، امری که بر همه چیز غالب است. اینکه بخواهیم بدون تجربه و تنها با سرمایه، فعالیتی اقتصادی را شروع کنیم کاری از پیش نمی‌رود. برای اینکه به هدف اصلی خود در کار آفرینی دست پیدا کنیم باید تجربه‌ای وجود داشته باشد بنابراین در گام اول باید تجربه داشت و تحقیقات در زمینه‌ای که قصد فعالیت داریم انجام دهیم در گام‌های بعدی داشتن سرمایه و تکنولوژی دارای اهمیت است و همه این موارد دست به دست یکدیگر می‌دهند تا یک فعالیت اقتصادی در زمینه‌ای صورت گیرد و یک کارآفرین پیروز می‌شود.

اگر کارآفرینی وابسته به خارج باشد کار سخت خواهد شد اما اگر از تکنولوژی داخلی استفاده شود موفقیت حتمی‌تر است به عنوان مثال فعالیتی که در حال حاضر در زمینه سوپرآلیاژ انجام می‌دهم 70 درصد وابستگی خارجی دارد اما برای از بین بردن این وابستگی به خارج اقدام به جذب متخصصین ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل و فعالیت بودند کردم و آن‌ها را به ایران دعوت نمودم تا از دانش و علم آن‌ها استفاده کنم و به خارج وابسته نباشم. بنابراین دیگر هزینه‌ای برای تکنولوژی، راه اندازی و نسب ابزار و ماشین آلاتی که از خارج می‌خریم نمی‌کنیم که با این اقدام 70 درصد وابستگی را به 30 درصد کاهش داده‌ایم.

اگر بناست یک کارآفرین باشیم باید تاجایی که امکان دارد از نیروها و متخصصین ایرانی و داخلی استفاده کنیم و در این مسیر قطعا هرکارآفرینی مشکلاتی نیز بر سر راه دارد که مهمترین آن‌ها مسئله مجوزها و سیستم اداری است در صورتی که اگر مسئولین استانی و کشوری همراهی کنند قطعا به رونق اقتصادی کشور و اشتغال جوانان کمک‌های شایانی می‌شود.

مجتبی نوری، کارآفرین

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ae13f550f7
10 تیر 1399 - 11:23

کارآفرین شدن نیاز به تجربه دارد، امری که بر همه چیز غالب است. اینکه بخواهیم بدون تجربه و تنها با سرمایه، فعالیتی اقتصادی را شروع کنیم کاری از پیش نمی‌رود. برای اینکه به هدف اصلی خود در کار آفرینی دست پیدا کنیم باید تجربه‌ای وجود داشته باشد بنابراین در گام اول باید تجربه داشت و تحقیقات در زمینه‌ای که قصد فعالیت داریم انجام دهیم در گام‌های بعدی داشتن سرمایه و تکنولوژی دارای اهمیت است و همه این موارد دست به دست یکدیگر می‌دهند تا یک فعالیت اقتصادی در زمینه‌ای صورت گیرد و یک کارآفرین پیروز می‌شود.

اگر کارآفرینی وابسته به خارج باشد کار سخت خواهد شد اما اگر از تکنولوژی داخلی استفاده شود موفقیت حتمی‌تر است به عنوان مثال فعالیتی که در حال حاضر در زمینه سوپرآلیاژ انجام می‌دهم 70 درصد وابستگی خارجی دارد اما برای از بین بردن این وابستگی به خارج اقدام به جذب متخصصین ایرانی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل و فعالیت بودند کردم و آن‌ها را به ایران دعوت نمودم تا از دانش و علم آن‌ها استفاده کنم و به خارج وابسته نباشم. بنابراین دیگر هزینه‌ای برای تکنولوژی، راه اندازی و نسب ابزار و ماشین آلاتی که از خارج می‌خریم نمی‌کنیم که با این اقدام 70 درصد وابستگی را به 30 درصد کاهش داده‌ایم.

اگر بناست یک کارآفرین باشیم باید تاجایی که امکان دارد از نیروها و متخصصین ایرانی و داخلی استفاده کنیم و در این مسیر قطعا هرکارآفرینی مشکلاتی نیز بر سر راه دارد که مهمترین آن‌ها مسئله مجوزها و سیستم اداری است در صورتی که اگر مسئولین استانی و کشوری همراهی کنند قطعا به رونق اقتصادی کشور و اشتغال جوانان کمک‌های شایانی می‌شود.

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان