اوضاع دخل و خرج این روزهای کاسبان اطراف حرم چگونه است؟


8 تیر 1399 - 21:27
8cbc4b48b2
صحبت‌های کاسبان اطراف حرم مطهر رضوی مقابل دوربین مشهد فوری

صحبت‌های کاسبان اطراف حرم مطهر رضوی مقابل دوربین مشهد فوری

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

منبع: مشهد فوری