به شرکت‌های بهره بردار جایگاه‌های CNG تاکید کردیم که حقوق نیروهای خود را به موقع بدهند/ افزایش قیمت بنزین علت صف‌های CNG


8 تیر 1399 - 10:31
8321d2d7ed
رئیس اداره بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد گفت: طی تعاملاتی که با شرکت‌های بهره بردار داشتیم تاکید کردیم که حقوق نیروهای خود را به موقع بدهند و امیدواریم در چند روز آینده این مشکل به طور کامل برطرف شود.

میثم امانی در گفت‌وگو با مشهد فوری با بیان اینکه تنها مالکیت 31 جایگاه CNG در مشهد با شهرداری است اظهار کرد: شهرداری بهره برداری تعدادی از جایگاه‌های سوخت گاز را به متخصصین مورد تائید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی واگذار کرده که در این خصوص توان و تخصص فنی دارند.

وی درباره تعطیلی برخی از جایگاه‌های CNG در مشهد توضیح داد: بعضی جایگاه‌ها به دلیل استاندارد سازی با نظارت اداره استاندارد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز نسبت به تعطیلی آن‌ها اقدام شده است در واقع فعالیت این جایگاه‌ها پرخطر بوده و باید استانداردهای دوره‌ای خود را بگذرانند و طبق پروتکل‌هایی که اداره استاندارد و شرکت پخش تعریف کرده‌اند اقدامات لازم را انجام دهند و در بازه دو هفته تا یک ماه دوباره به مدار بر می‌گردند.

رئیس اداره بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد درباره به تاخیر افتادن حقوق نیروهای جایگاه‌های CNG بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا برخی از جایگاه‌ها دچار زیان مالی شدند به این خاطر که ترددها در سطح شهر متوقف بود و بسیاری از پمپ‌های گاز مجبور بودند دایر باشند و همین باعث شد که هزینه‌های آن‌ها بالا برود. زمانی هم که بررسی کردیم متوجه شدیم که همه جایگاه‌های زیر نظر شهرداری با فشار فروش کم مواجه بودند.

امانی افزود: به دلیل این ضرر مالی جایگاه‌های سوخت CNG لایحه‌ای را تقدیم شورای شهر مشهد کردیم تا مصوبه‌ای را جهت حمایت از پیمانکاران تصویب کنند تا بتوانند حقوق و مزایای پرسنل خود را بدهند همچنین شهرداری سعی کرد برای کمک به جایگاه داران تخفیفاتی در اجاره و هزینه‌های دیگر در نظر بگیرد و طی تعاملاتی که با شرکت‌های بهره بردار داشتیم تاکید کردیم که حقوق نیروهای خود را به موقع بدهند و امیدواریم در چند روز آینده این مشکل به طور کامل برطرف شود.  

وی تصریح کرد: واگذاری خدمات به بخش خصوصی یک مدل استانداردی دارد و قطعا نحوه عملکرد مالی بخش خصوصی با یک نهاد عمومی تفاوت‌هایی دارد و ممکن است فشار کاری بیشتری را بر پرسنل وارد بیاورد که این معضلات معمولا در یک تغییر فرآیند مدیریتی از عمومی به خصوصی اتفاق می‌افتد.

 رئیس اداره بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ادامه داد: پرسنل ممکن است به دلیل همین حجم کاری از بخش خصوصی ناراضی باشند اما شهرداری حقوقی برای این افراد در همه نحوه واگذاری‌ها در نظر گرفته تا اگر مشکلی داشتند به راحتی بتوانند از حقوق خود در اداره‌های مربوطه مانند اداره کار و تامین اجتماعی دفاع کنند زیرا نیروهایی هستند که بر اساس مدل‌های استاندارد، از قرار دادهایی که مورد تائید اداره کار و تامین اجتماعی است برخوردارند.

امانی درباره صف‌های طولانی خودروها در جایگاه‌های CNG  گفت: علت بخشی از این صف‌ها به تعطیلی برخی از جایگاه‌های بر می‌گردد که به دلایل فنی مدتی غیرفعال شده‌اند اما علت دیگر آن به خاطر افزایش تقاضا برای مصرف CNG بوده که ناشی از اختلاف قیمت زیاد با بنزین است.

وی با بیان اینکه از آبان ماه افزایش تقاضا در مورد CNG داشته‌ایم افزود: از زمانی که نرخ بنزین افزایش پیدا کرد تقاضا به سمت مصرف سوخت CNG بیشتر و باعث شکل گیری این صفوف شد اما این صف‌های طولانی قطعا ناشی از عملکرد جایگاه‌ها نیست زیرا همه آن‌ها با تمام ظرفیت به صورت 24 ساعته فعال هستند.

رئیس اداره بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد گفت: طی تعاملاتی که با شرکت‌های بهره بردار داشتیم تاکید کردیم که حقوق نیروهای خود را به موقع بدهند و امیدواریم در چند روز آینده این مشکل به طور کامل برطرف شود.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

8321d2d7ed
8 تیر 1399 - 10:31

میثم امانی در گفت‌وگو با مشهد فوری با بیان اینکه تنها مالکیت 31 جایگاه CNG در مشهد با شهرداری است اظهار کرد: شهرداری بهره برداری تعدادی از جایگاه‌های سوخت گاز را به متخصصین مورد تائید شرکت پخش فرآورده‌های نفتی واگذار کرده که در این خصوص توان و تخصص فنی دارند.

وی درباره تعطیلی برخی از جایگاه‌های CNG در مشهد توضیح داد: بعضی جایگاه‌ها به دلیل استاندارد سازی با نظارت اداره استاندارد، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت گاز نسبت به تعطیلی آن‌ها اقدام شده است در واقع فعالیت این جایگاه‌ها پرخطر بوده و باید استانداردهای دوره‌ای خود را بگذرانند و طبق پروتکل‌هایی که اداره استاندارد و شرکت پخش تعریف کرده‌اند اقدامات لازم را انجام دهند و در بازه دو هفته تا یک ماه دوباره به مدار بر می‌گردند.

رئیس اداره بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد درباره به تاخیر افتادن حقوق نیروهای جایگاه‌های CNG بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا برخی از جایگاه‌ها دچار زیان مالی شدند به این خاطر که ترددها در سطح شهر متوقف بود و بسیاری از پمپ‌های گاز مجبور بودند دایر باشند و همین باعث شد که هزینه‌های آن‌ها بالا برود. زمانی هم که بررسی کردیم متوجه شدیم که همه جایگاه‌های زیر نظر شهرداری با فشار فروش کم مواجه بودند.

امانی افزود: به دلیل این ضرر مالی جایگاه‌های سوخت CNG لایحه‌ای را تقدیم شورای شهر مشهد کردیم تا مصوبه‌ای را جهت حمایت از پیمانکاران تصویب کنند تا بتوانند حقوق و مزایای پرسنل خود را بدهند همچنین شهرداری سعی کرد برای کمک به جایگاه داران تخفیفاتی در اجاره و هزینه‌های دیگر در نظر بگیرد و طی تعاملاتی که با شرکت‌های بهره بردار داشتیم تاکید کردیم که حقوق نیروهای خود را به موقع بدهند و امیدواریم در چند روز آینده این مشکل به طور کامل برطرف شود.  

وی تصریح کرد: واگذاری خدمات به بخش خصوصی یک مدل استانداردی دارد و قطعا نحوه عملکرد مالی بخش خصوصی با یک نهاد عمومی تفاوت‌هایی دارد و ممکن است فشار کاری بیشتری را بر پرسنل وارد بیاورد که این معضلات معمولا در یک تغییر فرآیند مدیریتی از عمومی به خصوصی اتفاق می‌افتد.

 رئیس اداره بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ادامه داد: پرسنل ممکن است به دلیل همین حجم کاری از بخش خصوصی ناراضی باشند اما شهرداری حقوقی برای این افراد در همه نحوه واگذاری‌ها در نظر گرفته تا اگر مشکلی داشتند به راحتی بتوانند از حقوق خود در اداره‌های مربوطه مانند اداره کار و تامین اجتماعی دفاع کنند زیرا نیروهایی هستند که بر اساس مدل‌های استاندارد، از قرار دادهایی که مورد تائید اداره کار و تامین اجتماعی است برخوردارند.

امانی درباره صف‌های طولانی خودروها در جایگاه‌های CNG  گفت: علت بخشی از این صف‌ها به تعطیلی برخی از جایگاه‌های بر می‌گردد که به دلایل فنی مدتی غیرفعال شده‌اند اما علت دیگر آن به خاطر افزایش تقاضا برای مصرف CNG بوده که ناشی از اختلاف قیمت زیاد با بنزین است.

وی با بیان اینکه از آبان ماه افزایش تقاضا در مورد CNG داشته‌ایم افزود: از زمانی که نرخ بنزین افزایش پیدا کرد تقاضا به سمت مصرف سوخت CNG بیشتر و باعث شکل گیری این صفوف شد اما این صف‌های طولانی قطعا ناشی از عملکرد جایگاه‌ها نیست زیرا همه آن‌ها با تمام ظرفیت به صورت 24 ساعته فعال هستند.

منبع: مشهد فوری