تعیین‌ تکلیف یکساله زمین‌های رهاشده آستان‌قدس ممکن‌ نیست/در گذشته از اموال آستان‌ حاتم‌بخشی‌ شد


3 تیر 1399 - 22:24
241dbd2e6f
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: از طرف تولیت آستان قدس رضوی مامور شده‌ایم که تمام اراضی بلاتکلیف مورد طراحی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود اما در یک فرصت کوتاه یک ساله این اقدام ممکن نیست.

مصطفی خاکسار قهرودی در نشست خبری اعلام ویژه برنامه‌های دهه کرامت که در محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار اخبار مشهد درباره بلاتکلیف ماندن زمین‌های رها شده آستان قدس رضوی در شهر مشهد گفت: زمین‌های آستان قدس به عنوان امامت و وقف در اختیار ماست و باید از محل کاربری مناسب خود بهره برداری انجام شود .

وی افزود: اینکه این زمین‌ها به شهرداری داده شود برای ایجاد فضای سبز به معنای این است که این زمین‌ها از بهره برداری استان قدس خارج شود از سویی تامین فضای سبز در داخل شهر وظیفه استان قدس نیست هر چند که در گذشته بدون اطلاع آستان در طراحی‌های داخل شهر از اموال استان قدس رضوی این حاتم بخشی‌ها انجام شده و از تعدادی به عنوان فضای سبز استفاده شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: البته اینکه باید با شهرداری و مسئولان شهری برای حل مسائل شهری همکاری شود یک واقعیت است و تاکنون نیز صورت گرفته مانند پارک بزرگ ملت که زمین وقفی استان قدس است و حتی یک ریال هم از آن استان قدس دریافت نمی‌کند.

خاکسار قهرودی بیان کرد: البته تعدادی زمین وجود دارد که بارگزاری و تعیین و تکلیف نشده که باید از بلاتکلیفی در بیاید و بارگذاری مناسب انجام شود که از موضوعاتی است که به طور مرتب با مسئولان شهری درباره آن بحث می‌شود. که در آخرین اقدام در شهر مشهد ۳ قطعه مناسب برای ساخت و ساز جهت ساخت مسکن برای نیازمندان شهر مورد توافق قرار گرفته و در حال طی کردن توافق نهایی خود است.

وی اضافه کرد: اینکه در یک فرصت کوتاه یک ساله انتظار تعیین و تکلیف این زمین‌ها را داشته باشیم در فرایند و مکانیزم شهری امکان پذیر نیست.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: از طرف تولیت آستان قدس رضوی مامور شده‌ایم که تمام اراضی بلاتکلیف مورد طراحی قرار گیرد و با هماهنگی مسئولان شهری به سمت استفاده مطلوب برود یعنی هم نیازمندی‌های شهر و هم مسائل و منافع موقوفات رعایت شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: از طرف تولیت آستان قدس رضوی مامور شده‌ایم که تمام اراضی بلاتکلیف مورد طراحی قرار گیرد و تعیین تکلیف شود اما در یک فرصت کوتاه یک ساله این اقدام ممکن نیست.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

241dbd2e6f
3 تیر 1399 - 22:24

مصطفی خاکسار قهرودی در نشست خبری اعلام ویژه برنامه‌های دهه کرامت که در محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار اخبار مشهد درباره بلاتکلیف ماندن زمین‌های رها شده آستان قدس رضوی در شهر مشهد گفت: زمین‌های آستان قدس به عنوان امامت و وقف در اختیار ماست و باید از محل کاربری مناسب خود بهره برداری انجام شود .

وی افزود: اینکه این زمین‌ها به شهرداری داده شود برای ایجاد فضای سبز به معنای این است که این زمین‌ها از بهره برداری استان قدس خارج شود از سویی تامین فضای سبز در داخل شهر وظیفه استان قدس نیست هر چند که در گذشته بدون اطلاع آستان در طراحی‌های داخل شهر از اموال استان قدس رضوی این حاتم بخشی‌ها انجام شده و از تعدادی به عنوان فضای سبز استفاده شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: البته اینکه باید با شهرداری و مسئولان شهری برای حل مسائل شهری همکاری شود یک واقعیت است و تاکنون نیز صورت گرفته مانند پارک بزرگ ملت که زمین وقفی استان قدس است و حتی یک ریال هم از آن استان قدس دریافت نمی‌کند.

خاکسار قهرودی بیان کرد: البته تعدادی زمین وجود دارد که بارگزاری و تعیین و تکلیف نشده که باید از بلاتکلیفی در بیاید و بارگذاری مناسب انجام شود که از موضوعاتی است که به طور مرتب با مسئولان شهری درباره آن بحث می‌شود. که در آخرین اقدام در شهر مشهد ۳ قطعه مناسب برای ساخت و ساز جهت ساخت مسکن برای نیازمندان شهر مورد توافق قرار گرفته و در حال طی کردن توافق نهایی خود است.

وی اضافه کرد: اینکه در یک فرصت کوتاه یک ساله انتظار تعیین و تکلیف این زمین‌ها را داشته باشیم در فرایند و مکانیزم شهری امکان پذیر نیست.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: از طرف تولیت آستان قدس رضوی مامور شده‌ایم که تمام اراضی بلاتکلیف مورد طراحی قرار گیرد و با هماهنگی مسئولان شهری به سمت استفاده مطلوب برود یعنی هم نیازمندی‌های شهر و هم مسائل و منافع موقوفات رعایت شود.

منبع: مشهد فوری