اگر کسی بخواد نفس‌تون بگیره چیکار می‌کنید؟


2 تیر 1399 - 17:28
0aa9d2884d
از مردم درباره ساخت و سازهای ارتفاعات جنوبی مشهد پرسیدیم

اگر کسی بخواد نفس‌تون بگیره چیکار می‌کنید؟

از مردم درباره ساخت و سازهای ارتفاعات جنوبی مشهد پرسیدیم

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

2 تیر 1399 - 17:28

اگر کسی بخواد نفس‌تون بگیره چیکار می‌کنید؟

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان