دریافت وجه ثبت نام مدارس ممنوع است


2 تیر 1399 - 16:53
0a28a41262
دریافت وجه ثبت نام مدارس ممنوع است

کسی پاسخگو یا ناظر بر پول زوری که مدارس می‌گیرند هست؟

دریافت وجه ثبت نام مدارس ممنوع است

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

2 تیر 1399 - 16:53

کسی پاسخگو یا ناظر بر پول زوری که مدارس می‌گیرند هست؟

منبع: مشهد فوری