آخرین خورشید گرفتگی قرن در مشهد


1 تیر 1399 - 10:56
efd0a7347a
آخرین خورشید گرفتگی قرن در مشهد/عکسها :مهدیه غفوریان

خورشید گرفتگی در مشهد

عکسها :مهدیه غفوریان

آخرین خورشید گرفتگی قرن در مشهد/عکسها :مهدیه غفوریان

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

efd0a7347a
1 تیر 1399 - 10:56

خورشید گرفتگی در مشهد

عکسها :مهدیه غفوریان

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان