با کرونا تا ۱۴۰۰


30 خرداد 1399 - 14:48
c9039b4d5e
باید یاد بگیریم با رعایت اصول بهداشتی و خودمراقبتی تا ۱۴۰۰ با کرونا زندگی کنیم

باید یاد بگیریم با رعایت اصول بهداشتی و خودمراقبتی تا ۱۴۰۰ با کرونا زندگی کنیم

باید یاد بگیریم با رعایت اصول بهداشتی و خودمراقبتی تا ۱۴۰۰ با کرونا زندگی کنیم

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

30 خرداد 1399 - 14:48

باید یاد بگیریم با رعایت اصول بهداشتی و خودمراقبتی تا ۱۴۰۰ با کرونا زندگی کنیم

منبع: مشهد فوری

اخبار ایران و جهان