دادستانی تحت‌تأثیر جوسازی‌های کاذب قرار نخواهد گرفت


29 خرداد 1399 - 15:13
b454f80ec0
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی گفت: دادستانی مشهد با تمام توان در راستای دفاع از حقوق عمومی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت در جامعه گام برخواهد داشت و تحت‌تأثیر جوسازی‌های کاذب قرار نخواهد گرفت

قاضی درودی گفت: با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تخصصی کردن شعبات و مجتمع‌های قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گام‌هایی برداشته است و در حال حاضر ناحیه 7 دادسرای مشهد به صورت ویژه و تخصصی به جرایم حوزه فضای‌مجازی و شهرسازی رسیدگی می‌نماید و در سال جاری نیز مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نیز تشکیل خواهد شد.
این مقام‌قضایی بیان کرد: قانون‌گذار در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است که البته این بدان معنی نیست که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظایفی نسبت به بحث پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی ندارند بلکه مدیریت پیشگیری با قوه‌قضائیه است و سایر نهادها و ارگان‌ها باید به تکالیف خود در این خصوص عمل کنند.

محمدحسین درودی افزود: در راستای راه‌اندازی  دادسرای ناحیه۷ مشهد، معاونت مالی و اداری و پشتیبانی دادگستری استان براساس عرف جامعه و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به اجاره ساختمانی که برای پاسخگویی به ارباب رجوع مناسب باشد اقدام نموده امری که طی سال‌های متمادی به جهت کمبود فضای اداری دادگستری استان، ساختمان‌هایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی اجاره می‌شود، و این‌بار ساختمانی که اجاره شده‌است در مالکیت شهرداری بوده‌است.اما متأسفانه عده‌ای مغرضانه سعی کردند ذهن افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی که با قدرت و قاطعیت در چارچوب قوانین و مقررات در حال مبارزه با فساد و اجرای عدالت است و در این راستا با هیچ‌کس تعارف ندارد را، مخدوش کنند که البته در این کار موفق نشده و نخواهند شد.

این مقام‌قضایی عنوان کرد: دادستانی مشهد با تمام توان در راستای دفاع از حقوق عمومی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت در جامعه گام برخواهد داشت و تحت‌تأثیر جوسازی‌های کاذب قرار نخواهد گرفت . امروز مردم مشهد شاهد برخورد قاطع با مفسدین در دستگاه قضایی هستند.
دادستان مرکز خراسان‌رضوی تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانات خود اظهار کردند: مبارزه با فساد یک جهاد واقعی است و زمانی هم که با فساد و مفسد مواجه و برخورد می‌شود، جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می‌شود و سعی می‌کنند با طرح مباحث دروغین، مجریان مبارزه با فساد را تحت‌فشار قرار دهند؛ امروز نمونه‌ای از این امر را شاهد هستیم که عده‌ای سعی بر تخریب نیروهای جهادی و انقلابی در دستگاه قضایی استان دارند‌ در حالی که بسیاری از این افراد می‌دانند این صحبت‌ها صحت ندارد.
درودی افزود:دستگاه قضایی استان در مباره با فساد درگیر مسائل حاشیه ای نخواهد شد و با عزم جدی‌تر و در چارچوب قوانین و مقررات با فساد و مفسد مبارزه خواهد کرد و اطمینان داریم در این راه مردم یاری‌مان خواهند کرد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی گفت: دادستانی مشهد با تمام توان در راستای دفاع از حقوق عمومی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت در جامعه گام برخواهد داشت و تحت‌تأثیر جوسازی‌های کاذب قرار نخواهد گرفت

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

b454f80ec0
29 خرداد 1399 - 15:13

قاضی درودی گفت: با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تخصصی کردن شعبات و مجتمع‌های قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گام‌هایی برداشته است و در حال حاضر ناحیه 7 دادسرای مشهد به صورت ویژه و تخصصی به جرایم حوزه فضای‌مجازی و شهرسازی رسیدگی می‌نماید و در سال جاری نیز مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی نیز تشکیل خواهد شد.
این مقام‌قضایی بیان کرد: قانون‌گذار در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف دستگاه قضایی را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است که البته این بدان معنی نیست که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظایفی نسبت به بحث پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی ندارند بلکه مدیریت پیشگیری با قوه‌قضائیه است و سایر نهادها و ارگان‌ها باید به تکالیف خود در این خصوص عمل کنند.

محمدحسین درودی افزود: در راستای راه‌اندازی  دادسرای ناحیه۷ مشهد، معاونت مالی و اداری و پشتیبانی دادگستری استان براساس عرف جامعه و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به اجاره ساختمانی که برای پاسخگویی به ارباب رجوع مناسب باشد اقدام نموده امری که طی سال‌های متمادی به جهت کمبود فضای اداری دادگستری استان، ساختمان‌هایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی اجاره می‌شود، و این‌بار ساختمانی که اجاره شده‌است در مالکیت شهرداری بوده‌است.اما متأسفانه عده‌ای مغرضانه سعی کردند ذهن افکار عمومی را نسبت به دستگاه قضایی که با قدرت و قاطعیت در چارچوب قوانین و مقررات در حال مبارزه با فساد و اجرای عدالت است و در این راستا با هیچ‌کس تعارف ندارد را، مخدوش کنند که البته در این کار موفق نشده و نخواهند شد.

این مقام‌قضایی عنوان کرد: دادستانی مشهد با تمام توان در راستای دفاع از حقوق عمومی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت در جامعه گام برخواهد داشت و تحت‌تأثیر جوسازی‌های کاذب قرار نخواهد گرفت . امروز مردم مشهد شاهد برخورد قاطع با مفسدین در دستگاه قضایی هستند.
دادستان مرکز خراسان‌رضوی تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانات خود اظهار کردند: مبارزه با فساد یک جهاد واقعی است و زمانی هم که با فساد و مفسد مواجه و برخورد می‌شود، جیغ و دادهایی از گوشه و کنار بلند می‌شود و سعی می‌کنند با طرح مباحث دروغین، مجریان مبارزه با فساد را تحت‌فشار قرار دهند؛ امروز نمونه‌ای از این امر را شاهد هستیم که عده‌ای سعی بر تخریب نیروهای جهادی و انقلابی در دستگاه قضایی استان دارند‌ در حالی که بسیاری از این افراد می‌دانند این صحبت‌ها صحت ندارد.
درودی افزود:دستگاه قضایی استان در مباره با فساد درگیر مسائل حاشیه ای نخواهد شد و با عزم جدی‌تر و در چارچوب قوانین و مقررات با فساد و مفسد مبارزه خواهد کرد و اطمینان داریم در این راه مردم یاری‌مان خواهند کرد

منبع: مشهد فوری