نشست خبری شهردار مشهد


27 خرداد 1399 - 17:23
8c091f0a98
نشست خبری شهردار مشهد

نشست خبری شهردار مشهد / عکس ها محسن رحیمی عنبران

نشست خبری شهردار مشهد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

8c091f0a98
27 خرداد 1399 - 17:23

نشست خبری شهردار مشهد / عکس ها محسن رحیمی عنبران

منبع: مشهد فوری