ضرب الاجل ۱۰ روزه به انبارهای بازیافت/ بازیافتی‌ها زیر بار تشکیل اتحادیه صنفی نرفتند!


19 خرداد 1399 - 09:44
dc9458a855
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد گفت: در بازدید از بازیافتی‌ها متاسفانه همچنان کودکان و زنان در شرایط نامناسب بهداشتی در حال کار بودند و مهلت ۱۰ روزه برای استانداردسازی فضا به آن‌ها داده شد.

احسان اصولی، در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: در بازدید از بازیافتی‌ها متاسفانه همچنان کودکان و زنان در شرایط نامناسب بهداشتی در حال کار بودند و مهلت ۱۰ روزه برای استانداردسازی فضا به آن‌ها داده شد.

وی افزود: شرایط ایمنی و استاندارد رعایت نشود قرارداد پیمانکاران لغو و شورا از مراجع قانونی برای کمک به کودکان و زنان شاغل در این انبارها دعوت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد بیان کرد: در جلسه‌ای با اتاق اصناف تصمیم بر تشکیل اتحادیه صنفی بازیافت شد؛ متاسفانه صاحبان این انبارها بدلیل ترس از کاهش سود و منفعت مالی خود زیر بار نرفته‌اند.

اصولی تصریح کرد: تعداد زیادی از این بازیافتی‌ها مجوز کار از هیچ نهادی ندارند و حاشیه سود خوبی نیز دارند که برای پیشگیری از تخلفات نیاز به قانونمند شدن فعالیت‌شان است.

وی گفت: فقر و نیاز این زنان و کودکان باعث بکارگیری‌شان در این شرایط شده و وظیفه انسانی حکم میکند، پیگیر برخورداری حداقلی از حقوق شهروندی در محیط کار ایمن برایشان باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد گفت: در بازدید از بازیافتی‌ها متاسفانه همچنان کودکان و زنان در شرایط نامناسب بهداشتی در حال کار بودند و مهلت ۱۰ روزه برای استانداردسازی فضا به آن‌ها داده شد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

dc9458a855
19 خرداد 1399 - 09:44

احسان اصولی، در گفت‌وگو با مشهد فوری اظهار کرد: در بازدید از بازیافتی‌ها متاسفانه همچنان کودکان و زنان در شرایط نامناسب بهداشتی در حال کار بودند و مهلت ۱۰ روزه برای استانداردسازی فضا به آن‌ها داده شد.

وی افزود: شرایط ایمنی و استاندارد رعایت نشود قرارداد پیمانکاران لغو و شورا از مراجع قانونی برای کمک به کودکان و زنان شاغل در این انبارها دعوت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد بیان کرد: در جلسه‌ای با اتاق اصناف تصمیم بر تشکیل اتحادیه صنفی بازیافت شد؛ متاسفانه صاحبان این انبارها بدلیل ترس از کاهش سود و منفعت مالی خود زیر بار نرفته‌اند.

اصولی تصریح کرد: تعداد زیادی از این بازیافتی‌ها مجوز کار از هیچ نهادی ندارند و حاشیه سود خوبی نیز دارند که برای پیشگیری از تخلفات نیاز به قانونمند شدن فعالیت‌شان است.

وی گفت: فقر و نیاز این زنان و کودکان باعث بکارگیری‌شان در این شرایط شده و وظیفه انسانی حکم میکند، پیگیر برخورداری حداقلی از حقوق شهروندی در محیط کار ایمن برایشان باشیم.

منبع: مشهد فوری