کشف‌رود به فاضلاب رود تبدیل شده/قراربود جهادکشاورزی الگوی کشت را تغییر دهد


18 خرداد 1399 - 12:46
ca24a08eb5
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان‌رضوی گفت: کشف‌رود به فاضلاب رودی تبدیل شده که بار بی‌تدبیری کسانی را حمل می‌کند که به محیط زیست توجه ندارند.

تورج همتی در پاسخ به سئوال مشهد فوری در نشست خبری هفته محیط زیست گفت: کشف‌رود به فاضلاب رودی تبدیل شده که بار بی‌تدبیری کسانی را حمل می‌کند که به محیط زیست توجه ندارند. سازمان محیط زیست با حکم قضایی قصد جلوگیری از پمپاژ فاضلاب کشف‌رود به زمین‌های کشاورزی را داشت اما چون نمی‌توانست با ساکنین منطقه درگیر شود این حکم اجرایی نشد
وی ادامه داد :هکتارها زمین کشاورزی و بیشترین آمار تولید‌محصول را در این منطقه داشتیم و محصولات زراعی آن به سفره مردم می‌آمد. قرار شد تا الگوی کشت در این منطقه تغییر کند و محصولات کشاورزی از خوراکی به غیرخوراکی تغییر کند ولی تاکنون سازمان جهاد کشاورزی هیچ برنامه‌ای در این خصوص به ما ارائه نکرده‌است.
همتی افزود:شهرداری باید فاضلاب را تصفیه کند و به جای استفاده از منابع آب ارزشمند زیرزمینی از آن برای مصارف آبیاری فضای سبز و مصارف کشاورزی استفاده کند. فاضلاب نباید مستقیم وارد کشف‌رود شود. آنجا باید تبدیل به رودپارک شود. 

مطالب دیگر در این باره:

ساخت تصفیه خانه ها در دستور کار قرار نگیرد سامان دهی کشف رود بی‌معناست

 

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان‌رضوی گفت: کشف‌رود به فاضلاب رودی تبدیل شده که بار بی‌تدبیری کسانی را حمل می‌کند که به محیط زیست توجه ندارند.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

ca24a08eb5
18 خرداد 1399 - 12:46

تورج همتی در پاسخ به سئوال مشهد فوری در نشست خبری هفته محیط زیست گفت: کشف‌رود به فاضلاب رودی تبدیل شده که بار بی‌تدبیری کسانی را حمل می‌کند که به محیط زیست توجه ندارند. سازمان محیط زیست با حکم قضایی قصد جلوگیری از پمپاژ فاضلاب کشف‌رود به زمین‌های کشاورزی را داشت اما چون نمی‌توانست با ساکنین منطقه درگیر شود این حکم اجرایی نشد
وی ادامه داد :هکتارها زمین کشاورزی و بیشترین آمار تولید‌محصول را در این منطقه داشتیم و محصولات زراعی آن به سفره مردم می‌آمد. قرار شد تا الگوی کشت در این منطقه تغییر کند و محصولات کشاورزی از خوراکی به غیرخوراکی تغییر کند ولی تاکنون سازمان جهاد کشاورزی هیچ برنامه‌ای در این خصوص به ما ارائه نکرده‌است.
همتی افزود:شهرداری باید فاضلاب را تصفیه کند و به جای استفاده از منابع آب ارزشمند زیرزمینی از آن برای مصارف آبیاری فضای سبز و مصارف کشاورزی استفاده کند. فاضلاب نباید مستقیم وارد کشف‌رود شود. آنجا باید تبدیل به رودپارک شود. 

مطالب دیگر در این باره:

ساخت تصفیه خانه ها در دستور کار قرار نگیرد سامان دهی کشف رود بی‌معناست

 

منبع: مشهد فوری