سازمان محیط زیست اجازه ساخت‌وساز و برج سازی در ارتفاعات جنوبی مشهد را نمی‌‌دهد/ کندی شهرداری در انجام مطالعات زیست محیطی


18 خرداد 1399 - 11:59
c9736b6366
مدیر کل سازمان محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه سازمان محیط زیست اجازه ساخت‌وساز و برج سازی در ارتفاعات جنوبی مشهد را نمی‌‌دهداز کندی شهرداری در انجام مطالعات زیست محیطی انتقاد کرد

مدیر کل سازمان محیط زیست خراسان رضوی در گفت و گو با مشهدفوری گفت: ده سال پیش برنامه ریزی برای کمربند جنوبی با مصوبه شورای عالی شهرسازی و امضای معاون وقت سازمان محیط‌زیست انجام شده است در حالی که قوانین آن‌موقع اجازه شروع پروژه بدون مطالعات زیست محیطی را داده بوده اما بعد از پیشرفت فیزیکی پروژه، قوانین شهرداری را ملزم به ارائه برنامه مطالعاتی محیط زیست کرد.
تورج همتی افزود: روند انجام این مطالعات توسط شهرداری به کندی انجام می‌شود و تا به حال نتیجه آن به دست سازمان محیط زیست نرسیده است. هرگونه اقدامات شهرداری در ارتفاعات جنوبی مشهد برای توسعه نامتوازن شهری و مرتفع سازی خلاف قانون است و سازمان محیط زیست چنین اجازه‌ای نخواهد داد.
وی ادامه داد: بعد از اجرای ۸۰ درصد پروژه و از بین رفتن چشمه ها و خزندگان منطقه،سازمان محیط زیست الان فقط می تواند برنامه ی مدیریت زیست محیطی را اجرا کند و باید ها و نبایدهای این طرح را تعریف کنید.

مدیر کل سازمان محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه سازمان محیط زیست اجازه ساخت‌وساز و برج سازی در ارتفاعات جنوبی مشهد را نمی‌‌دهداز کندی شهرداری در انجام مطالعات زیست محیطی انتقاد کرد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

c9736b6366
18 خرداد 1399 - 11:59

مدیر کل سازمان محیط زیست خراسان رضوی در گفت و گو با مشهدفوری گفت: ده سال پیش برنامه ریزی برای کمربند جنوبی با مصوبه شورای عالی شهرسازی و امضای معاون وقت سازمان محیط‌زیست انجام شده است در حالی که قوانین آن‌موقع اجازه شروع پروژه بدون مطالعات زیست محیطی را داده بوده اما بعد از پیشرفت فیزیکی پروژه، قوانین شهرداری را ملزم به ارائه برنامه مطالعاتی محیط زیست کرد.
تورج همتی افزود: روند انجام این مطالعات توسط شهرداری به کندی انجام می‌شود و تا به حال نتیجه آن به دست سازمان محیط زیست نرسیده است. هرگونه اقدامات شهرداری در ارتفاعات جنوبی مشهد برای توسعه نامتوازن شهری و مرتفع سازی خلاف قانون است و سازمان محیط زیست چنین اجازه‌ای نخواهد داد.
وی ادامه داد: بعد از اجرای ۸۰ درصد پروژه و از بین رفتن چشمه ها و خزندگان منطقه،سازمان محیط زیست الان فقط می تواند برنامه ی مدیریت زیست محیطی را اجرا کند و باید ها و نبایدهای این طرح را تعریف کنید.

منبع: مشهد فوری