توییت قابل تامل رئیس شورای شهر مشهد:

رفتار دولت در حق مشهد بی انصافی است


16 خرداد 1399 - 10:15
9db8f70e20
رييس شورای اسلامی شهر مشهد در توییتی درباره افزايش قيمت سرويس ناوگان عمومى از رفتار دولت در عدم اختصاص سهم خود در حمل و نقل مشهد انتقاد کرد

حیدری نوشت : سالهاست در انتظار یارانه دولت در حمل و نقل عمومی مشهد هستیم تا ناچار به افزایش قیمت نشویم. دولت اما همیشه ما را در مقابل مطالبه عدم افزایش قیمت تنها گذاشته است. این بی انصافی است.

رييس شورای اسلامی شهر مشهد در توییتی درباره افزايش قيمت سرويس ناوگان عمومى از رفتار دولت در عدم اختصاص سهم خود در حمل و نقل مشهد انتقاد کرد

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

9db8f70e20
16 خرداد 1399 - 10:15

حیدری نوشت : سالهاست در انتظار یارانه دولت در حمل و نقل عمومی مشهد هستیم تا ناچار به افزایش قیمت نشویم. دولت اما همیشه ما را در مقابل مطالبه عدم افزایش قیمت تنها گذاشته است. این بی انصافی است.

منبع: مشهد فوری