رها سازی 60 هکتار از اراضی کشاورزی در فروردین ماه 1399


4 خرداد 1399 - 14:08
a40680a88f
دادستان عمومی و انقلاب گلبهار از آزاد سازی 60 هکتار از اراضی کشاورزی که در حال تغییر کاربری غیر مجاز به باغ ویلا بودند، خبر داد.

خلیل الله برزنونی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی دستگاه قضایی و فرمایشات مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) و همچنین تاکیدات رئیس کل محترم دادگستری استان در زمینه صیانت و احیای حقوق عامه، 60 هکتار از اراضی کشاورزی که با سوء استفاده برخی افراد در ایام درگیری و مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تعطیلات نوروزی بصورت غیر مجاز تغییر کاربری یافته و در حال تبدیل به باغ ویلا بودند، در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با حضور دادستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلبهار به حالت کشاورزی برگردانده شدند.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار گفت: با این اقدام از ایجاد 120 قطعه غیر مجاز باغ ویلا پیشگیری گردیده و از ورود بیش از 100 پرونده با موضوع تغییر کاربری غیر مجاز به دادگستری پیشگیری شد.

وی خاطر نشان کرد: کلیه عملیات اعاده به حالت سابق با حضور نماینده اینجانب و مامورین نیروی انتظامی انجام گرفته و مقرر شد تمام دستگاه‌های مسوول بطور مستمر در سال جاری نیز به مانند سال‌های گذشته خصوصا در ایام شیوع کرونا که ممکن است موجبات سوء استفاده برخی افراد زمین خوار را مهیا کند این موضوع را پیگیری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار از آزاد سازی 60 هکتار از اراضی کشاورزی که در حال تغییر کاربری غیر مجاز به باغ ویلا بودند، خبر داد.

پایگاه خبری مشهد فوری (mashhadfori.com)

a40680a88f
4 خرداد 1399 - 14:08

خلیل الله برزنونی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی دستگاه قضایی و فرمایشات مقام معظم رهبری(حفظه الله تعالی) و همچنین تاکیدات رئیس کل محترم دادگستری استان در زمینه صیانت و احیای حقوق عامه، 60 هکتار از اراضی کشاورزی که با سوء استفاده برخی افراد در ایام درگیری و مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تعطیلات نوروزی بصورت غیر مجاز تغییر کاربری یافته و در حال تبدیل به باغ ویلا بودند، در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با حضور دادستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلبهار به حالت کشاورزی برگردانده شدند.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار گفت: با این اقدام از ایجاد 120 قطعه غیر مجاز باغ ویلا پیشگیری گردیده و از ورود بیش از 100 پرونده با موضوع تغییر کاربری غیر مجاز به دادگستری پیشگیری شد.

وی خاطر نشان کرد: کلیه عملیات اعاده به حالت سابق با حضور نماینده اینجانب و مامورین نیروی انتظامی انجام گرفته و مقرر شد تمام دستگاه‌های مسوول بطور مستمر در سال جاری نیز به مانند سال‌های گذشته خصوصا در ایام شیوع کرونا که ممکن است موجبات سوء استفاده برخی افراد زمین خوار را مهیا کند این موضوع را پیگیری کنند.

منبع: فارس